MONETA Money Bank splnila své předsevzetí do roku 2020 už nyní. Uhlíkovou stopu snížila oproti roku 2016 o 43,6 procenta

Přechod na odběr tzv. zelené elektřiny na pobočkách, elektromobily místo firemních dieselových vozidel anebo přesun sídla společnosti do moderní budovy. I to stojí za rekordním snížením uhlíkové stopy MONETA Money Bank. Banka během dvou let dokázala snížit svou uhlíkovou stopu o 43,6 % a překonala tak svůj vlastní závazek, podle kterého měla do roku 2020 emise postupně snižovat o 35 procent.

„Vidíme konkrétní výsledek našich opatření, jejichž cílem je kontinuálně snižovat environmentální dopad naší činnosti,“ říká Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank, a dodává: „Naši digitální strategii být inovativní bankou pro české domácnosti, živnostníky a malé a střední firmy jsme tak úspěšně skloubili s úsilím o udržitelný rozvoj. Zodpovědné chování vůči životnímu prostředí je pro nás velmi důležité, je to investice do budoucnosti i konkurenční výhoda.“

Procentuální vyjádření snížených emisí odpovídá zhruba 5 526 tunám CO2, které díky svým enviromentálním opatřením MONETA Money bank nevypustila do ovzduší. To je například hmotnost 25 plně naložených Airbusů A350 nebo 921 slonů afrických. Stejné množství emisí ale například vstřebává zhruba 13hektarový les dlouhých 100 let.

Hlavním zdrojem přímých emisí je spotřeba motorových paliv a motorového oleje ve služebních vozidlech vlastněných bankou a jejími dceřinými společnostmi. Banka se proto již v roce 2017 rozhodla jako první firma v České republice přejít kompletně na elektromobily a postupně tak nahrazuje svou flotilu vozidel s dieselovými pohony elektromobily. V současné době jich má již 68. „Naši zaměstnanci v roce 2018 najezdili s elektrovozy téměř 230 000 km,“ říká Jiří Huml, ředitel divize Sdílených služeb a člen dozorčí rady MONETA Money Bank. K posílení pozice lídra v elektromobilitě v Česku přispívá i budování sítě veřejných dobíjecích stanic u poboček nebo v jejich blízkosti.

Měření uhlíkové stopy MONETA Money Bank a dalších společností patřících do Skupiny MONETA probíhá v souladu s mezinárodním protokolem GHG (Green House Gas), který používají státy, jež ratifikovaly Kjótský protokol a zavázaly se tak snižovat emise skleníkových plynů.