MONETA Money Bank sníží do roku 2020 svoji uhlíkovou stopu o 35 procent

U příležitosti blížícího se Dne Země oznamuje MONETA Money Bank závazek výrazně snížit svoji uhlíkovou stopu1. Banka plánuje, že do roku 2020 dosáhne poklesu emisí ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2e) o 35 procent, a to díky zavedení pěti konkrétních opatření. Snižování uhlíkové stopy je součástí strategie udržitelného rozvoje MONETA Money Bank, která je s milionem klientů čtvrtou největší bankou v zemi.

Úvodní analýza emisí ukázala, že jejich hlavními zdroji v MONETA Money Bank jsou spotřeba elektřiny, produkce tepla a spotřeba paliv u firemních vozidel (benzín a diesel). Aby banka snížila svoji uhlíkovou stopu, rozhodla se zavést pět klíčových opatření. Těmi jsou postupné zavedení zelené elektřiny na všech více než dvou stovkách poboček, nákup zelené elektřiny pro centrály v Praze a Ostravě, snižování počtu poboček vytápěných pevnými palivy, snížení celkového množství automobilů ze současných pěti set a nahrazení většiny vozidel s naftovým motorem elektromobily, kterých banka uvedla do běžného provozu již skoro dvacet z dosud objednaných 150 kusů.

„Cítíme zodpovědnost za environmentální dopad našich aktivit, a proto hledáme možnosti inovativních řešení i v této oblasti. Rovněž podporujeme zodpovědný přístup k životnímu prostředí mezi našimi zaměstnanci, dodavateli a také klienty,“ řekl Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank.

Závazek MONETA Money Bank o třetinu snížit svoji uhlíkovou stopu do roku 2020 je součástí její strategie udržitelného rozvoje. „Udržitelný rozvoj chápeme rovněž jako jistou konkurenční výhodu a investici do budoucnosti. Chceme vytvářet hodnotu pro naše zákazníky a zároveň zajistit dlouhodobý udržitelný růst společnosti, včetně stabilního přínosu pro akcionáře,“ uvedl Tomáš Spurný.

Měření uhlíkové stopy MONETA Money Bank a dalších společností patřících do Skupiny MONETA2 probíhá v souladu s mezinárodním protokolem GHG. Ten poskytuje účetní a výkazní standardy a výpočetní nástroje pro firmy a vlády, kterým měří množství skleníkových plynů vyplývajících z činnosti a který v případě MONETA Money Bank pokrývá měrné emise skleníkových plynů v rozsahu oblastí Scope 1 (přímé emise) a Scope 2 (nepřímé emise z energie).

1 Uhlíková stopa je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají aktivitám či produktům firmy. Uhlíkovou stopu tvoří více skleníkových plynů, proto slouží oxid uhličitý jako společný jmenovatel. Jiné plyny mají jinou účinnosti, co se týče jejich příspěvku ke globálnímu oteplování Země. Metan je 25krát účinnější než CO2, musí se tedy jeho množství vynásobit 25 a pak přičíst k CO2. Výsledek je poté vyjádřen v tunách CO2e (ekvivalentů CO2).

2 Skupina MONETA zahrnuje společnosti MONETA Money Bank, MONETA Auto, MONETA Leasing a Inkasní Expresní Servis.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.