MONETA Money Bank rozšiřuje nabídku investičních fondů. Nově mohou klienti vložit své úspory do akciového fondu UNIQA Small Cap Portfolio

Klienti MONETA Money Bank s apetitem pro dynamické investování mají nyní o jednu příležitost navíc. Banka totiž 19. 5. spustila nový akciový fond UNIQA Small Cap Portfolio od společnosti UNIQA investiční společnost. Vyhovovat bude především klientům očekávajícím vyšší míru zhodnocení svých prostředků a ochotným podstoupit vyšší riziko na dlouhodobém investičním horizontu. Fond tak doplňuje nabídku MONETA Money Bank a je zcela použitelný pro nové klienty, ale může být použit i jako doplněk do portfolií klientům stávajícím.

Fond UNIQA Small Cap Portfolio investuje zejména do společností s nižší tržní kapitalizací, především v rámci Evropy a USA. Je tedy určen hlavně klientům, kteří chtějí profitovat z potenciálně většího růstu menších společností. „Důvod, proč prostřednictvím Uniqa Small Cap Portfolio investovat do menších společností, je daný samotnou ekonomickou teorií. Menší společnosti jsou vůči velkým často opomíjeny a dochází tak k jejich systematickému podhodnocování. Přicházejí však s novými nápady, objevují nová řešení a vytvářejí nová odvětví – jsou leadry inovací, zejména těch technologických. Vyznačují se také snadnější přizpůsobivostí a dokážou se adaptovat na vnější okolnosti. Menší společnosti také řídí efektivně náklady a díky tomu často úspěšně překonají tržní turbulence,“ říká Tomáš Kapoun, manažer produktového týmu MONETA Money Bank.

Ideálními investory do fondu jsou klienti, kteří hledají diverzifikaci k tradičním globálním fondům. Klient totiž nákupem jednoho instrumentu získává podíl ve stovkách firem – standardně je v portfoliu fondu více než 4 500 společností. K této diverzifikaci dochází proto, že UNIQA Small Cap Portfolio investuje prostřednictvím tzv. ETF fondů, tedy fondů kopírujících indexy. „Index je nástroj, který sleduje vývoj a může sledovat vývoj čehokoliv – napříč státy, napříč burzami, napříč trhy. Klient tak nemusí denně sledovat vývoj akcií velkých amerických firem. Stačí se podívat třeba na vývoj indexu S&P 500 a bude mít přehled o 500 firmách v jednom grafu,“ vysvětluje Tomáš Kapoun, manažer produktového týmu MONETA Money Bank.

Do UNIQA Small Cap Portfolia je možné investovat jak pravidelně, tak i jednorázově. Svou rizikovostí se profiluje na šestém ze sedmi stupňů SRRI. Jeho doporučený investiční horizont je minimálně 7 let, ale optimální je 10 let a více. Minimální investiční vklad činí 500 korun. Aktuálně nabízí MONETA Money Bank 0% poplatek na všechny fondy.

Investování do dynamických fondů se za poslední rok těší mezi klienty MONETA Money Bank rostoucí popularitě. „V dynamických fondech, kde je šance na výnos daleko zajímavější než v konzervativních fondech, jsme zaznamenali oproti roku 2020 téměř dvojnásobný nárůst investorů. Zatímco v únoru 2020 měla MONETA v dynamických fondech 9 % z celkového počtu investorů, letos to bylo 17 %,“ uzavírá Tomáš Kapoun.

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy s Bankou ani nabídku k investování nebo investiční doporučení. Podmínkou pro investování je především Investiční dotazník, seznámení se se Statutem a Sdělením klíčových informací; více na moneta.cz.