MONETA Money Bank prodala další portfolio úvěrových pohledávek v selhání, mimořádný zisk činí 201 milionů Kč

Prodané portfolio se skládalo z 3 745 nezajištěných úvěrů. Nabídka byla realizována prostřednictvím elektronické aukce, jíž se zúčastnilo 54 zájemců.

Portfolio úvěrových pohledávek v selhání v nominální hodnotě 634 milionů Kč bylo prodáno společnosti Bohemia Faktoring, a. s. Z tohoto úspěšného prodeje MONETA realizuje mimořádný zisk před zdaněním ve výši 201 milionů Kč.

„Celková návratnost v rámci vymáhacího procesu portfolia dosáhla 71 %. Tímto prodejem MONETA úspěšně pokračuje v plnění svých strategických cílů v oblasti řízení kvality úvěrového portfolia a prodeje úvěrových pohledávek v selhání,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Aktuální elektronická aukce byla druhým portfoliovým prodejem úvěrových pohledávek v selhání, které MONETA letos zrealizovala. Od začátku letošního roku banka prodala pohledávky v souhrnné hodnotě 760 milionů Kč, celkem tak od začátku roku realizovala souhrnný zisk ve výši 220 milionů Kč. V kontextu těchto prodejů MONETA očekává snížení hodnoty celkového úvěrového portfolia v selhání a úspěšně tak realizuje cíle pro rok 2023.