MONETA Money Bank přispěla na otevření speciální rehabilitační místnosti „snoezelen“ pro děti v motolské nemocnici

Zlepšit péči o těžce nemocné dětské pacienty si klade za cíl stimulační multisenzorická místnost ve fakultní nemocnici v Praze Motole, takzvaný snoezelen. Ten byl slavnostně uveden do provozu. Jde o první takové pracoviště na půdě nemocnice v České republice a na jeho zprovoznění výrazně přispěla MONETA Money Bank finančním grantem ve výši 180 tisíc korun. Za ně nemocnice nakoupila speciální polohovací pomůcky a zařízení pro zvukovou, světelnou a čichovou stimulaci.

Snoezelen v motolské nemocnici je určen k rehabilitaci dětí a mladistvých s kombinovanými nebo genetickými vadami, po úrazu mozku nebo s onkologickým onemocněním. Provozuje ho Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Dětská část kliniky pečuje o pacienty od narození do devatenácti let, kteří trpí vrozeným nebo získaným postižením.

„Otevření Snoezelenu, díky finančnímu daru od Monety je pro nás velkým přínosem ze tří důvodů. Díky němu můžeme v terapii dětských pacientů využít multisenzorickou stimulaci v prostoru zcela odlišném od našich cvičebních boxů, tělocvičny, děti se zde dobře uvolní, lépe spolupracují. Dále je zde přínos pro rodiče dlouhodobě hospitalizovaných dětí, pro které je terapie jejich dětí ve Snoezelenu psychickou podporou, odpočinkem od nemocničního prostředí. V neposlední řadě je Snoezelen dobrým motivačním prvkem pro terapeuty samotné. Využití multisenzorické stimulace vyžaduje kreativní myšlení a otevírá nové možnosti v terapii,“ říká Kateřina Míková, vedoucí fyzioterapeut Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

„Podpora znevýhodněných dětí je jednou z dlouhodobých priorit našich dobročinných aktivit. Proto jsme přispěli na toto unikátní rehabilitační pracoviště. Přejeme mu do budoucna mnoho úspěchů,“ uvedl Thomas Dodd, Chief Compliance Officer MONETA Money Bank, který se slavnostního otevření snoezelenu v motolské nemocnici účastnil.

Finanční prostředky poskytla MONETA Money Bank prostřednictvím svého grantového programu. Ten pomáhá místním komunitám a je postaven na přímém zapojení zaměstnanců banky. Ti mohou dvakrát ročně žádat banku o udělení grantu pro jimi navrženou organizaci. MONETA Money Bank podporuje především organizace, které se dlouhodobě snaží zapojit různé znevýhodněné skupiny zpět do společnosti. Prioritou jsou pro ni projekty, které usnadňují život a vylepšují integraci handicapovaných, opuštěných či nemocných dětí i dospělých, pomáhají seniorům nebo se zaměřují na ochranu životního prostředí.