GE Capital Bank rozšiřuje služby Internet Banky 2

Od počátku července rozšířila GE Capital Bank funkčnost své služby Internet Banka o možnost zadávat, měnit a rušit trvalé příkazy, revolvingové a spořící účty. Klienti využívající tuto službu mohou být navíc v případě zájmu vždy informováni textovou zprávou zaslanou na mobilní telefon, jakmile je jejich heslo využito při vstupu a registraci na stránky Internet Banky – to výrazně zvyšuje bezpečnost internetového bankovnictví GE Capital Bank nad běžný standard.

Internet Banka dosud umožňovala prostřednictvím adresy www.internetbanka.cz kontrolu zůstatků na všech účtech klienta vedených v GE Capital Bank (běžný účet, Spořící účet, Expres půjčka, termínované vklady), zjištění přehledu transakcí, zadávání platebních příkazů i uskutečnění tzv. rychlých plateb: snadné zopakování jednorázového platebního příkazu. Od července se tyto funkce rozšiřují i o možnost zadávat trvalé platební příkazy a o možnost přímo zakládat, rušit a ovládat i spořící a revolvingový účet (dosud bylo možné prostřednictvím Internet Banky na těchto účtech pouze zjišťovat zůstatky). Tyto účty je nyní možné pomocí Internet Banky založit a spravovat – tj. nastavit na běžném účtu limit pro převod peněz na spořící účet a převádět peníze z revolvingového termínovaného účtu na běžný účet a naopak.

„Při uvedení Internet Banky na trh loni v listopadu jsme klientům nabídli možnost provádět operace, o které měli podle našich průzkumů největší zájem – tedy například zjišťovat zůstatek na účtu či zadávat jednorázové platební příkazy. Postupně chceme Internet Banku rozšiřovat i o další služby – současné rozšíření funkcí Internet Banky, tedy není určitě poslední,“ řekl David Lorenc, vedoucí přímého bankovnictví GE Capital Bank.

Zájem o internetové bankovnictví mezi klienty GE Capital Bank rychle roste. Ke konci prvního pololetí 2002 využívalo Internet Banku přes 50 000 klientů (z toho 30 000 využívalo Internet Banku Genius). K tomu přispívá i velice snadné ovládání jak klasické Internet Banky, tak služby GEnius.

Běžný účet GEnius umožňuje běžné platební transakce (např. platit složenky), čerpání účtu do minusu, zasílání výpisu poštou jednou měsíčně, obsluhu účtu pomocí telefonu i internetu, a vlastní e-mail na personalizované homepage www.genius.cz.

Novinkou zvyšující bezpečí klientů při jejich bankovních operacích je i to, že klienti využívající Internet Banku nebo Internet Banku GEnius navíc nyní obdrží textovou zprávu na svůj mobilní telefon, když dojde k přihlášení na jejich účet.. Jsou tak informováni vždy, jakmile jsou jejich peníze prostřednictvím internetu ovládány. Jde o další prvek posilující bezpečnost internetového bankovnictví GE Capital Bank nad běžný standard.

* * *

Revolvingové termínované vklady jsou výhodně úročené vklady, které se po uplynutí sjednané doby trvání (v den splatnosti/otočky) automaticky prodlužují na další stejné období, pokud vkladatel nedá příkaz k převodu peněz na běžný účet. To nyní může učinit i prostřednictvím Internet Banky.

Internet Banka zvyšuje i pohodlí klientů využívající spořící účet, který umožňuje zhodnotit volné peněžní prostředky uložené na běžném účtu. Vklad na tomto účtu není vázán žádnou výpovědní lhůtou, prostředky jsou kdykoliv k dispozici. Prostřednictvím účtu je možné automaticky dotovat běžný účet, a zajišťovat tak dostatek peněžních prostředků na běžné úhrady spojené s vedením domácnosti. Denní zůstatek na spořícím účtu je rozložen do jednotlivých pásem a úročen příslušnou úrokovou sazbou. Úroky jsou ke vkladu připisovány měsíčně a stávají se součástí vkladu.

Jan Hainz, 
tiskový mluvčí GE Capital Bank