MONETA Money Bank podporuje rozvoj nanoprůmyslu v České republice

MONETA Money Bank se zúčastní festivalu inovací Future Port Prague, který proběhne 6. a 7. září v Holešovické tržnici v Praze. Banka, jejíž ambicí je stát se digitálním lídrem a inovátorem na českém bankovním trhu, je partnerem Asociace nanoprůmyslu ČR a podporuje firmy věnující se nanotechnologiím v ČR. S nabídkou MONETA Money Bank v této oblasti se mohou zájemci v rámci výstavy seznámit na stánku Asociace nanoprůmyslu ČR.

MONETA Money Bank, čtvrtá největší banka v České republice, naplňuje prostřednictvím svých produktů a služeb strategii být tradiční oporou českých živnostníků a malých a středních firem ve financování jejich potřeb. Partnerem Asociace nanoprůmyslu se banka stala v lednu letošního roku s cílem podpořit rozvoj tohoto perspektivního odvětví v České republice. Banka také podporuje popularizační a vzdělávací projekt „Česko je nano“.

MONETA Money Bank financuje projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace ve výrobě, čímž výrazně podporuje konkurenceschopnost podniků. Díky spolupráci s významnými tuzemskými i zahraničními finančními institucemi dokáže klientům poskytnout zajímavé benefity v podobě zvýhodněných úvěrů nebo bezplatných záruk včetně možnosti jejich kombinace. Tuzemské malé a střední firmy do 250 zaměstnanců tak nyní mohou pro své financování využít úvěr EU Investice s bezplatnou zárukou Evropského investičního fondu (EIF). Záruka EIF umožňuje rozšířit okruh firem, které mohou využít bankovní úvěr, a navíc díky sníženým požadavkům na zajištění získají úvěr rychleji a s nižšími finančními náklady. Záruka je klientům poskytována bezplatně a bez dodatečného papírování, neboť veškeré administrativní úkony za ně vyřídí banka.

V červenci letošního roku uzavřela banka partnerství s NanoTrade, jednou z nejstarších českých firem v oboru nanotechnologií. Banka financuje dodávky jejích technologií Indoor SKI & SNB, běžkařských trenažérů a povrchů s unikátní nanoúpravou umožňující celoroční využití. Firma NanoTrade byla založena v Olomouci již v roce 2004. Úzce spolupracuje s výzkumnými pracovišti a univerzitami v ČR, v Evropě i v zámoří. Realizuje vlastní aplikovaný výzkum v oblasti vývoje nových materiálů, technologií, postupů a konečných výrobků pro mnohé obory využití.

Klientem MONETA Money Bank je i Filtrex, další významná společnost z oblasti nanoprůmyslu, která je dodavatelem všech typů tlakových deskových filtrů už dvacet sedm let. Banka zde financovala vývoj a výrobu unikátní membrány na bázi nanovláken RIFTELEN N15 pro filtraci kapalin, která získala potravinářský atest pro filtraci všech druhů potravin. Na letošním festivalu inovací Future Port Prague tento nový kartušový filtr s nanomembránou slavnostně představí a uvede na trh.

Asociace nanotechnologického průmyslu ČR byla založena v listopadu 2014. V současné době sdružuje 23 členů, českých firem z různých odvětví, od textilního průmyslu přes biotechnologie, environmentální aplikace, optiku, až po energetiku, které mají nanotechnologie jako svůj klíčový předmět podnikání. U některých firem se jedná o využití nanotechnologických postupů ve výrobě, u jiných pak jde o vývoj a výrobu finálních produktů z nanomateriálů nebo jejich aplikace. Cílem asociace je reprezentovat zájmy českých nanotechnologických firem a vytvářet obraz České republiky jako jednoho ze světových inkubátorů nanotechnologií a země, která patří v aplikacích nanotechnologií ke světové špičce.

Více informací získáte na www.moneta.cz.