MONETA Money Bank podepsala Rámcovou smlouvu o akvizici Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a Benxy

MONETA Money Bank, a.s. („MONETA“, také „banka“) a Home Credit N.V., Home Credit International a.s. a Tanemo a.s, společnosti přidružené k PPF Financial Holding B.V. (společně „skupina PPF“), podepsaly Rámcovou smlouvu týkající se akvizice Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a Benxy (společně „skupina Air Bank“) společností MONETA.

Akvizice je podmíněna souhlasem akcionářů banky na mimořádné valné hromadě, která se bude konat v červnu 2021. Termín konání mimořádné valné hromady bude upřesněn přibližně do dvou týdnů. Akvizicí získá MONETA od skupiny PPF 100 % akcií skupiny Air Bank za celkovou kupní cenu 25,90 miliardy Kč hrazenou ze dvou zdrojů:

  • peněžní prostředky ve výši 2,59 miliardy Kč z nadbytečného kapitálu banky
  • peněžní prostředky ve výši 23,31 miliard Kč získané úhradou emisního kurzu skupinou PPF za úpis 291 375 000 nově vydaných akcií MONETA. Nové akcie budou vydány za 80 Kč za akcii a navýší celkový kapitál banky.

Kupní cena bude zaplacena při vypořádání akvizice.
Celkový počet vydaných akcií MONETA se tím ze stávajících 511 milionů kusů zvýší na 802 375 000 kusů. Akvizice tak naředí stávající pozici akcionářů o 36,31 procenta.

Po akvizici bude skupina PPF vlastnit dle odhadu 55,38 procenta akcií banky a bude tak povinna učinit povinnou nabídku převzetí spočívající v odkupu až 100 procent akcií MONETA za cenu minimálně 80 Kč za akcii, pokud Česká národní banka nestanoví jinou cenu. Hodnota banky by tak měla být minimálně na úrovni 40,9 miliardy Kč, což představuje ekvivalent 1,5násobku hodnoty vlastního kapitálu na konci roku 2020 a 15,7násobku čistého zisku za loňský rok.

Vypořádání akvizice je předběžně předpokládáno na 1. říjen 2021. Předcházet mu musí souhlas mimořádné valné hromady akcionářů, schválení Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska a získání antimonopolního souhlasu Evropské komise.