MONETA Money Bank partnerem Knihovny Václava Havla

MONETA Money Bank se v letošním roce stala hrdým partnerem Knihovny Václava Havla a slavnostně otevřela první Knihovničku Václava Havla ve svých prostorách.

Partnerstvím chce banka podpořit šíření myšlenkového, literárního a politického odkazu Václava Havla coby dramatika, myslitele a bojovníka za svobodu a demokracii, který se Knihovna Václava Havla snaží zprostředkovat široké veřejnosti, a především mladé generaci. „Kromě finanční podpory jsme knihovně poskytli bezplatný sbírkový účet a pomáháme s hledáním nových způsobů, jak pro Knihovnu získávat dárce,“ přibližuje spolupráci Martina Lambert, senior manažerka komunikace a CSR v MONETA Money Bank, a dodává: „Jednou z prvních akcí je také otevření Knihovničky Václava Havla v prostorách centrály banky.“ Jedná se o první firemní Knihovničku v České republice vůbec a jsou v ní jsou k dispozici knihy, které Václav Havel napsal nebo které se týkají jeho osobnosti. Zaměstnanci mohou knihami prolistovat nebo si je půjčit domů. MONETA připravuje otevření další Knihovničky ve své další centrále v Ostravě.

Michael Žantovský, výkonný ředitel Knihovny Václava Havla, předal bance při slavnostním otevření Knihovničky také první výtisk nové knihy – Kančí na daňčím / Kuchařka Václava Havla. „Jsem velmi rád, že jsem mohl otevřít jednu z našich Knihovniček právě ve společnosti MONETA, na půdě partnera, se kterým je radost spolupracovat.“

Knihovna Václava Havla je neziskovou organizací založenou v roce 2004. Shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí myšlenkový, literární a politický odkaz velké postavy moderních českých dějin – spisovatele, dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva a československého a českého prezidenta. Zabývá se také osobnostmi, událostmi a jevy, které s odkazem Václava Havla souvisí, a snaží se je přibližovat a zasazovat do dobového i současného kontextu.