MONETA Money Bank oznamuje plánovanou změnu v představenstvu společnosti

MONETA Money Bank, a.s., („Banka“) oznamuje změnu v představenstvu Banky. S účinností od 1. června 2021 se novou členkou představenstva Banky stane paní Klára Starková. Ve funkci nahradí pana Alberta van Veena, jehož funkční období skončí v květnu 2021.

Klára Starková má bohaté zkušenosti jako ředitelka a vedoucí konzultantka v poradenské společnosti Accenture, kde byla odpovědná za poradenství pro významné finanční instituce v regionu Střední Evropy. Působila rovněž jako členka výkonného výboru s odpovědností za IT a provoz, a také jako členka výkonného výboru pro Polsko a Slovensko ve společnosti Generali CEE, resp. Generali PPF Holding, kde rovněž odpovídala za strategické řízení lidských zdrojů, právní divizi a interní komunikaci, stejně jako kompetenční centra. Vystudovala Wirtschaftsuniversität ve Vídni a Rochester Institute of Technology v USA. Návrh na jmenování paní Starkové do představenstva Banky již byl schválen Českou národní bankou.

Vedení Banky tímto vyjadřuje poděkování panu Albertu van Veenovi za jeho přínos k rozvoji Banky a její digitalizaci. S panem Albertem van Veenem Banka začala v IT oblasti využívat cloudových řešení, přistoupila k digitalizaci bankovních služeb a celkovému zkvalitnění a zvýšení efektivity IT systémů prostřednictvím agilní metodiky. Během jeho funkčního období se z Banky stal digitální leader v oblasti financování domácností a živnostníků na českém trhu.