MONETA Money Bank, a.s., uspěla v dalším ze sporů s Pavolem Krúpou

Vrchní soud v Praze potvrdil 24. února 2020 zamítnutí žaloby podané společností Arca Capital Bohemia. Jedná se již o páté rozhodnutí ve prospěch MONETA Money Bank v řadě šikanózních a nesmyslných soudních sporů, iniciovaných finančníkem Pavolem Krúpou či s ním spřízněnými osobami a rodinnými příslušníky.

Spor se týkal žaloby proti rozhodnutí valné hromady MONETA Money Bank z roku 2017. Městský soud v Praze a Vrchní soud v Praze, a poté i Nejvyšší soud v Brně již dříve zamítly žalobu iniciovanou společností Arca Services, později několikrát přejmenovanou a dnes působící pod názvem Serbina Consulting. Ta v roce 2016 účelově napadla akvizici části Agrobanky Praha z roku 1998.