MONETA hlásí Pay Gap 1,98 %, v prestižním indexu genderové rovnosti Bloomberg je opět jediná z celé České republiky

Dlouhodobě nízká nerovnost v odměňování mužů a žen, inkluzivní kultura, důsledná prevence a politika v případě sexuálního obtěžování nebo rozvojový program pro talentované ženy. To jsou hlavní důvody úspěchu Skupiny MONETA v prestižním Indexu genderovém rovnosti společnosti Bloomberg. Banka se do exkluzivního výběru mezi 484 společností světa dostala již počtvrté za sebou, výrazně zlepšila své hodnocení a v Indexu i nadále zůstává jedinou českou firmou.

Pay Gap neboli rozdíl v odměňování žen a mužů, potvrdil index Bloombergu ve Skupině MONETA na úrovni 1,98 %, což je meziroční zlepšení o 0,81procentního bodu z původních 2,79 %. Ty Moneta reportovala v roce 2022. „Pro srovnání, průměrná hodnota hrubého pay gapu v zemích Evropské unie činí okolo 13 %, v Česku je pak pay gap dokonce na úrovni 16,4 %. Jsme proto velmi rádi, že se nám tento trend daří dlouhodobě snižovat a přiblížit se našemu cíli mít do roku 2026 nulový rozdíl v odměňování žen a mužů na srovnatelných pozicích,“ uvedla v této souvislosti HR ředitelka Skupiny MONETA Klára Escobar.

V celkové klasifikaci letošního Indexu získala MONETA nadprůměrné skóre 77,47 %, což ji zařadilo mezi nejvyspělejší mezinárodní firmy. Oproti loňsku navíc banka bodovala také v oblasti rozvojových programů pro talentované ženy, když v této oblasti navýšila své skóre na úroveň 69,44 % oproti 63,89 v předchozím roce.

Do Indexu genderové rovnosti agentury Bloomberg byla MONETA zařazena poprvé v roce 2020 a doposud zůstává vůbec jedinou společností z České republiky, která v něm figuruje. Index hodnotí pět oblastí: dlouhodobě nízkou nerovnost v odměňování mužů a žen, inkluzivní kulturu, důslednou prevenci a politiku v případě sexuálního obtěžování a v neposlední řadě rozvojový program pro talentované ženy.

Aby mohly společnosti o zahrnutí do tohoto Indexu usilovat, musí zveřejňovat transparentní a relevantní data o jejich aktivitách a investicích v oblasti genderové rovnosti na pracovištích i v komunitách, kde působí. V Monetě jsou všechny tyto aktivity a finanční investice soustředěny kolem poradního orgánu vedení banky, platformy MON FAIR. Právě za ní stojí v uplynulých dvou letech úspěchy, jakými jsou například finanční příspěvek rodičům dětí do šesti let věku na „chůvné“ či školkovné, srovnání práv LGBTQI+ zaměstnanců při nároku na zákonné volno při důležitých osobních překážkách jakými jsou volna na svatby, pohřby a doprovody rodinných příslušníků do lékařských zařízení nebo výše uvedený, a na odborné tuzemské scéně velmi oceňovaný, rozvojový program pro talentované ženy.

Bloomberg Gender-Equality Index hodnotí chování v oblasti genderové rovnosti společnosti ze 45 zemí a regionů celého světa. V letošním roce aspirovalo na zařazení do Indexu celkem 620 společností, včetně zástupců například z Kolumbie, Peru nebo Pákistánu. Společnost Bloomberg nakonec do Indexu pro rok 2023 zařadila 484 společností z jedenácti byznys sektorů. Průměrné skóre všech finančních společností, zařazených do Indexu genderové rovnosti 2023, se pohybuje na úrovni 74 %.