MONETA drží 10% podíl všech schválených žádostí COVID II a PRAHA, příjem „trojky“ běží

V rámci záručního vládního programu COVID II a COVID PRAHA drží MONETA Money Bank desetiprocentní podíl na celkovém počtu všech schválených žádostí. V programu byly dosud schváleny žádosti za 11,2 miliardy korun. Příjem do nově spuštěného programu COVID III běží, žádosti mohou zájemci podávat přímo u svých bankéřů.

Nejvíce žadatelů o tyto státem garantované úvěry MONETA eviduje ze sektoru zpracovatelského průmyslu, dále velkoobchodu a maloobchodu, a také z oblasti ubytování, stravování a pohostinství. Stát jim prostřednictvím tohoto programu nabízí financování provozních výdajů s 80% zárukou. „Díky této státní záruce a dotaci na úrokové sazby jsme tak byli schopni obsloužit i klienty, kteří by za normálních okolností na úvěr nikdy nedosáhli, a to za průměrnou roční sazbu 5,14 %,“ potvrdil v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Společně s programem COVID PRAHA tak MONETA eviduje 492 již schválených žádostí o financování provozních výdajů se státní zárukou. „Nebyli jsme bohužel schopni naplnit původní očekávání všech našich klientů. Administrativní proces, nastavený ČMZRB, byl tak náročný, že mu nakonec mnoho – zejména živnostníků a malých firem – nebylo schopno dostát. I tak je ale desetiprocentní podíl na trhu pro Monetu velký úspěch,“ dodal Tomáš Spurný.

MONETA také již přes týden nabízí úvěrování v rámci programu COVID III, a to i zájemcům z řad „neklientů“ banky. „Žadatelé mohou kontaktovat naše bankéře, od pondělí budeme navíc díky nově spuštěnému automatizovanému řešení schopni žádosti živnostníků a malých firem v ideálních případech schválit do 15 minut od okamžiku doložení nezbytné dokumentace,“ potvrdil Spurný.

K vládnímu programu COVID III se Skupina MONETA připojila mezi prvními. Od Českomoravské rozvojové záruční banky získala finanční garance na úvěrování ve výši 10,8 miliardy korun, což odpovídá 7 % z celkově alokované částky. Ta činí 167 miliard. Ještě před spuštěním tohoto programu projevily o tuto formu úvěrování zájem zhruba 2 tisícovky zájemců z řad podnikatelů a živnostníků.

K překlenutí aktuální nepříznivé situace nabízí Skupina MONETA svým klientům kromě programu COVID III navíc financování k okamžitému využití v podobě předschválených úvěrových rámců. Pro české domácnosti je připraveno zhruba 315 tisíc předschválených úvěrových rámců v objemu 79 miliard korun. Dalších 23 tisíc úvěrových rámců v objemu 5 miliard je v tuto chvíli předschváleno pro klienty banky z řad OSVČ. O všechny tyto předschválené úvěry mohou klienti žádat digitálně, tedy buď prostřednictvím svého internetového bankovnictví nebo mobilní aplikace Smart Banka.