MONETA doručila za rok 2023 čistý zisk ve výši 5,2 miliardy korun a navrhla dividendu 9 korun na akcii

  • Čistý zisk dosáhl 5,2 miliardy korun, s návratností hmotného kapitálu ve výši 18 procent. 
  • Provozní výnosy byly na úrovni 12,1 miliardy korun při meziročním růstu výnosů z poplatků a provizí o 14,2 procenta. 
  • Provozní náklady byly 5,7 miliardy korun, což představuje pouze mírný nárůst o 2,4 procenta v prostředí dvojciferné inflace. 
  • Náklady na riziko na úrovni 305 milionů korun, tedy 11 bazických bodů z průměrného úvěrového portfolia v čisté výši, i díky úspěšným prodejům úvěrů v selhání. 
  • Objem klientských vkladů meziročně vzrostl o 19,6 procenta na rekordních 400 miliard korun. 
  • Kapitálová přiměřenost dosáhla 20,1 procenta s nadbytečným kapitálem ve výši 4,3 miliardy korun. 
  • Navržená dividenda za rok 2023 ve výši 9 korun za akcii představuje výplatní poměr 88 procent. 
  • Společnost MSCI potvrdila ESG rating na úrovni AA. 

MONETA Money Bank („MONETA“ nebo „skupina MONETA“) dnes oznámila své neauditované konsolidované finanční výsledky za rok 2023. Čistý zisk ve výši 5,2 miliardy korun překonal tržní výhled zveřejněný v únoru 2023. Celková aktiva vzrostla o 18,2 procenta na 458 miliard korun, a to díky silnému růstu klientských vkladů, které se meziročně zvýšily o 19,6 procenta a dosáhly téměř 400 miliard korun. Silná kapitálová pozice skupiny MONETA, kterou dále podpořilo nedávné snížení požadavku pro Pilíř II, umožňuje navrhnout dividendu ve výši 9 korun za akcii, což představuje 88 procent konsolidovaného čistého zisku za rok 2023.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Celkové provozní výnosy v roce 2023 dosáhly 12,1 miliardy korun, což představuje stabilní výsledek v porovnání s rokem 2022.

Čistý úrokový výnos dosáhl 8,6 miliardy korun a meziročně klesl o 7,9 procenta z důvodu vyšších nákladů na financování, aby MONETA mohla svým klientům nabídnout zajímavé úročení vkladů. Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 14,2 procenta na 2,6 miliardy korun. Toho bylo dosaženo díky provizím z prodeje produktů třetích stran, jako je pojištěníinvestiční fondy, které k celkovému výsledku přispěly částkou 1,5 miliardy korun, tedy o 40,1 procenta více než v roce 2022.

Celkové provozní náklady činily 5,7 miliardy korun a meziročně vzrostly pouze o 2,4 procenta. MONETA dosáhla tohoto výsledku i přes inflační tlaky a vyšší povinné odvody do regulatorních fondů, které se meziročně zvýšily o 34,1 procenta na 307 milionů korun.

Náklady na riziko zůstaly po celý rok 2023 pod očekávanou úrovní a čistá tvorba opravných položek činila 305 milionů korun, tedy 11 bazických bodů z průměrného úvěrového portfolia v čisté výši. K tomu přispěl i výnos 307 milionů korun z úspěšných prodejů úvěrů v selhání (NPL) v nominální hodnotě 1,2 miliardy korun. Na příznivém výsledku se podílela také kvalita úvěrového portfolia podpořená dobrou platební morálkou klientů. Úvěry v selhání dosáhly k 31. prosinci objemu 3,8 miliardy korun, což představuje podíl 1,4 procenta na celkovém úvěrovém portfoliu, tedy stejně jako v roce 2022.

Efektivní daňová sazba skupiny MONETA poklesla na 15 procent v porovnání s 19 procenty v roce 2022, především díky investicím do českých státních dluhopisů, jejichž výnosy jsou osvobozeny od daně z příjmů.

Celkově v roce 2023 dosáhl čistý zisk 5,2 miliardy korun, tedy 10,2 koruny na akcii s návratností hmotného kapitálu ve výši 18 procent.

ROZVAHA A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

K 31. prosinci 2023 dosáhla bilanční suma 458 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 18,2 procenta. K nárůstu došlo díky zdrojům financování, které vzrostly o 20,1 procenta na 415 miliard korun. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky nárůstu klientských vkladů o 19,6 procenta na téměř 400 miliard korun. Retailové vklady vzrostly o 22,2 procenta na 313 miliard korun a komerční vklady o 11,1 procenta na 86 miliard korun. V obou segmentech došlo k růstu především u spořicích a termínovaných vkladů.

Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši pokleslo během sledovaného období o 2,3 procenta na 264 miliard korun. Retailové úvěry klesly o 3,8 procenta na 180 miliard korun, zejména díky propadu v oblasti nových hypotečních úvěrů. Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo o 1,1 procenta na 84 miliard korun. O tento růst se zasloužil prodej úvěrových produktů pro živnostníky a malé firmy, které meziročně vzrostly o 11,8 procenta na téměř 14 miliard korun.

V roce 2023 došlo k poklesu nových objemů poskytnutých úvěrů napříč všemi segmenty z důvodu utlumené poptávky, vyšších úrokových sazeb a přísnějších podmínek při schvalování nových úvěrů.

Celkový počet klientů meziročně vzrostl o 3,7 procenta a ke konci roku dosáhl 1,6 milionu.

KAPITÁLOVÁ POZICE

K 31. prosinci činil regulatorní kapitál 33,6 miliardy korun ve srovnání s 30,9 miliardy korun na konci roku 2022. Celková kapitálová přiměřenost dosáhla 20,1 procenta, což je více než aktuální kapitálový cíl vedení ve výši 16,1 procenta. Ukazatel Tier 1 kapitálové přiměřenosti dosáhl 15,7 procenta s nadbytečným kapitálem ve výši 4,3 miliardy korun, což představuje 8,3 koruny na akcii. Nad rámec nadbytečného kapitálu drží MONETA i rezervu na výplatu budoucí dividendy ve výši 4,6 miliardy korun, tedy 9 korun na akcii.

K 31. prosinci 2023 činil minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL) 22,7 procenta (včetně rezervy stanovené vedením), což MONETA pohodlně plní, když její MREL ukazatel dosáhl 24,1 procenta.

V říjnu 2023 Česká národní banka (ČNB) aktualizovala kapitálový požadavek pro rok 2024 v návaznosti na proces přezkumu a vyhodnocení (SREP). Na základě SREP výsledku ČNB snížila kapitálový požadavek skupiny MONETA pro Pilíř II o 30 bazických bodů. Celkový kapitálový cíl skupiny MONETA se tak s účinností od 1. ledna 2024 sníží z 16,1 procenta na 15,8 procenta.

LIKVIDNÍ POZICE

V průběhu roku 2023 se likvidní pozice i nadále zlepšovala a je na velmi silné úrovni. Vysoce kvalitní likvidní aktiva vzrostla během roku 2023 o 86 procent na konečnou výši 160 miliard korun. K 31. prosinci MONETA zvýšila ukazatel krytí likvidity na úroveň 354 procent, což je výrazně nad regulatorním limitem 100 procent.

Likvidní pozice také během roku 2023 dále posílila díky novému dluhopisovému programu schválenému ze strany ČNB. Ten umožňuje skupině MONETA vydávat hypoteční zástavní listy, které mohou sloužit jako zástava u ČNB v rámci repo operací. MONETA v roce 2023 vydala tyto dluhopisy v hodnotě 15 miliard korun a drží je na vlastních knihách. Zároveň má kapacitu navýšit objem až na 90 miliard korun. V málo pravděpodobném případě náhlé potřeby likvidity může tento program zajistit dodatečnou likviditu od ČNB až do výše 70 miliard korun během jednoho dne.

DIGITALIZACE

Počet uživatelů digitálních kanálů rostl v průběhu celého roku 2023. Oceňovanou mobilní aplikaci Smart Banka nyní využívá více než 1 milion klientů, což představuje meziroční nárůst o 29 procent.

MONETA potvrdila svou pozici digitálního lídra v českém bankovním sektoru v roce 2023, když nabízí vyřízení 97 procent svých retailových produktů, služeb a procesů online. To je nejvyšší procento ze všech bank v zemi.

V soutěži Internet Effectiveness Awards získala MONETA první místo v kategorii Využití umělé inteligence se svým Voicebotem, virtuálním asistentem z call centra, který dokáže zpracovat až 25 procent klientských požadavků.

Podíl úvěrů založených v roce 2023 online činil 55 procent u spotřebitelských úvěrů a 35 procent u úvěrů pro živnostníky a malé firmy. Ve stejném období tvořily podíly retailových vkladů poskytnutých online 43 procent u běžných účtů a 57 procent u spořicích a termínovaných účtů.

TRŽNÍ VÝHLED

MONETA zveřejňuje svůj střednědobý výhled na období 2024–2028, který předpokládá dosažení kumulovaného čistého zisku ve výši 27,7 miliardy korun, což je o 32 procent více než kumulovaný čistý zisk doručený v předchozích pěti letech.

Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO, komentuje finanční výsledky skupiny MONETA za celý rok 2023:

„Jsem velmi rád, že za rok 2023 mohu oznámit dobré výsledky. Naše strategie růstu klientských vkladů byla úspěšná a dosáhli jsme jí při zachování nákladové disciplíny a udržení stability úvěrových portfolií. MONETA také potvrdila svou pozici lídra v oblasti online bankovnictví v České republice. Rok jsme zakončili s vynikající kapitálovou pozicí, která umožňuje vedení společnosti navrhnout dividendu ve výši 9 korun na akcii. Vzhledem k předběžným náznakům zlepšujícího se ekonomického prostředí a naší zdravé kapitálové pozici vstupuje MONETA do roku 2024 v dobré kondici.“

Konferenční hovor k finančním výsledkům za rok 2023 se bude konat dne 2. února 2024 v 10 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete na stránkách pro investory https://investors.moneta.cz.

Dotazy:
MONETA Money Bank, a. s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

1 S vyloučením oportunistických repo operací a CSA.

2 K 31. prosinci 2023 zahrnuje sdílená bankomatová síť 562 bankomatů MONETA Money Bank, 792 bankomatů Komerční banky, 365 bankomatů Air Bank a 252 bankomatů UniCredit Bank a k 31. prosinci 2022 zahrnovala 563 bankomatů MONETA Money Bank a 850 bankomatů Komerční banky.

FINANČNÍ VÝKAZY K 31. PROSINCI 2023