MONETA doručila za rok 2022 čistý zisk 5,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 30,2 procenta, a navrhla dividendu ve výši 8 korun na akcii

3. 2. 2023
MONETA Money Bank
 • Čistý zisk ve výši 5,2 miliardy korun, nárůst o 30,2 procenta v porovnání s rokem 2021 
 • Vedení banky navrhne výplatu dividendy za rok 2022 ve výši 8 korun na akcii 
 • Návratnost hmotného kapitálu 18,7 procenta oproti 15,2 procenta v roce 2021 
 • Provozní výnosy ve výši 12,1 miliardy korun, meziroční nárůst o 8,5 procenta 
 • Provozní náklady na úrovni 5,6 miliardy korun, meziroční nárůst o 1 procento 
 • Náklady na riziko dosáhly 90 milionů korun neboli 3 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia, meziroční pokles o 87,1 procenta 
 • Kapitálová přiměřenost 18 procent, nadbytečný kapitál ve výši 3,3 miliardy korun neboli 1,9 procenta 
 • Posílení bankomatové sítě prostřednictvím dohody o sdílení sítě s Komerční bankou; UniCredit Bank a Air Bank se přidaly od února 2023 
 • MSCI potvrdil ESG rating skupiny MONETA na stupni AA 
 • CDP zlepšuje skupině MONETA hodnocení dopadu na životní prostředí z C na B 

MONETA Money Bank („MONETA“ nebo „skupina MONETA“) dnes oznámila své neauditované konsolidované finanční výsledky za rok 2022. Čistý zisk meziročně vzrostl o 30,2 procenta na 5,2 miliardy korun. Tento výsledek překonal výhled na čistý zisk za rok 2022 zveřejněný v únoru 2022 o téměř 18 procent a bylo ho dosaženo zejména díky vyšším úrokovým sazbám, příznivým nákladům na riziko a provozním nákladům, které byly nižší, než se očekávalo. Díky tomu návratnost hmotného kapitálu dosáhla výše 18,7 procenta.

Čistý úrokový výnos vzrostl o 8,2 procenta v porovnání s rokem 2021, díky růstu výnosů z úvěrových produktů a vyšším výnosům z treasury operací. Čistý výnos z poplatků a provizí stoupl o 12,1 procenta díky vyššímu výnosu z provizí za prodeje produktů třetích stran i vyšší intenzitě klientských transakcí. Celkově dosáhly provozní výnosy 12,1 miliardy korun, což představuje nárůst o 8,5 procenta v porovnání s rokem 2021.

Provozní náklady ve výši 5,6 miliardy korun jsou o 100 milionů korun nižší, než byl výhled. Toho bylo dosaženo zejména díky důslednému řízení nákladů a neustálému úsilí zvyšovat produktivitu v prostředí vysoké inflace. Počet zaměstnanců se v průběhu roku snižoval a v prosinci byl na úrovni 2 699, což představuje meziroční pokles o 9,5 procenta. Provozní náklady byly také pozitivně ovlivněny kompenzací od skupiny PPF ve výši 113 milionů korun za náklady spojené se zrušenou akvizicí skupiny Air Bank.

Za rok 2022 dosáhly náklady na riziko výše 90 milionů korun neboli 3 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia, což je pod úrovní výhledu, který očekával rozmezí 20–40 bazických bodů. K nízkým nákladům na riziko přispělo zejména snížení objemu úvěrů v selhání (NPL) a zároveň přetrvávající dobrá platební morálka klientů. V průběhu roku 2022 MONETA zaúčtovala tzv. management overlay, tedy opravnou položku stanovenou vedením k pokrytí případných budoucích ztrát, které souvisí s možnou zhoršující se kvalitou úvěrového portfolia vzhledem k existujícím rizikům ekonomického prostředí. Dopad tohoto kroku byl z velké části kompenzován rozpuštěním opravných položek v důsledku aktualizace modelu IFRS 9. Náklady na riziko také podpořily úspěšné prodeje úvěrů v selhání, které vygenerovaly dodatečný výnos ve výši 243 milionů korun.

MONETA vykázala silnou kapitálovou pozici s regulatorním kapitálem ve výši 30,9 miliardy korun. Kapitálová přiměřenost dosáhla 18 procent s nadbytečným kapitálem ve výši 3,3 miliardy korun nad úrovní cíle stanoveného vedením ve výši 16,1 procenta - bez započtení částky 4,1 miliardy korun na výplatu dividendy za rok 2022. K pokrytí požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL) vydala MONETA v roce 2022 dluhopisy v celkové výši 3,9 miliardy korun a plánuje, že další nástroje způsobilé k plnění požadavku MREL vydá v druhé polovině roku 2023. Díky silné kapitálové pozici může vedení skupiny MONETA navrhnout k výplatě dividendu za rok 2022 ve výši 8 korun na akcii. To představuje výplatní poměr 79 procent konsolidovaného čistého zisku.

V květnu podepsaly MONETA a Komerční banka (KB) smlouvu o sdílení svých bankomatových sítí po celé České republice. Tato spolupráce zvyšuje dostupnost hotovostních služeb pro klienty obou bank a přispívá k udržitelnosti prostřednictvím optimalizace sdílené bankomatové sítě a zároveň umožňuje vyloučení duplicitních bankomatů. V prosinci se k dohodě o sdílení bankomatové sítě připojily také UniCredit Bank a Air Bank s účinností od února 2023. Díky tomu se počet bankomatů ve sdílené celonárodní síti rozšířil na 2 048.

V rámci svého sektoru MONETA obdržela v roce 2022 řadu ocenění, včetně 12 cen v každoroční soutěži Finanční akademie Zlatá koruna, ze které si MONETA odnesla čtyři zlaté, šest stříbrných a dvě bronzové medaile. Mobilní aplikace Smart Banka vyhrála jednu zlatou a dvě stříbrné medaile, online nabídka hypotečních produktů získala ocenění Novinka roku a další dvě zlaté medaile putovaly ve prospěch stavebního spoření a běžného účtu Konto pro podnikání. V prestižní soutěži Banka roku 2022 získala MONETA dvě první a dvě druhá místa, včetně prvního místa v kategorii Zodpovědná banka roku.

Vývoj v poskytování úvěrů1

Úvěrové portfolio skupiny MONETA se meziročně zvýšilo o 5,6 procenta a dosáhlo 270,1 miliardy korun, zatímco celková nová produkce úvěrů poklesla o 28,4 procenta na 61,7 miliardy korun. Portfolio retailových úvěrů vzrostlo meziročně o 6,8 procenta na 186,6 miliardy korun. Prodeje nových retailových úvěrů tvořily 40,3 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 39 procent. Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo o 3,1 procenta na 83,4 miliardy korun. Prodeje nových komerčních úvěrů tvořily 21,4 miliardy korun, což představuje nárůst o 6,5 procenta oproti roku 2021.

V retailovém segmentu došlo k mírnému poklesu u nových spotřebitelských úvěrů o 10,1 procenta na 16,7 miliardy korun, zatímco celkové portfolio spotřebitelských úvěrů vzrostlo meziročně o 2,9 procenta na 48,6 miliardy korun. Podobný trend byl viditelný i u čerpání nových hypotečních úvěrů, jejichž objem klesl o 51,9 procenta na 22,1 miliardy korun v souvislosti s nižší poptávkou z důvodu vyšších úrokových sazeb, nejistým budoucím očekáváním a celkově vyšší obezřetností. Na druhou stranu, celkové portfolio hypotečních úvěrů meziročně vzrostlo o 8,4 procenta na 133 miliardy korun, a to zejména díky čerpání hypoték ze smluv uzavřených v předchozích obdobích. Nový objem retailových úvěrů na nákup automobilů zůstal na stabilní úrovni 1,5 miliardy korun a celkové portfolio meziročně vzrostlo o 7,5 procenta na 2,6 miliardy korun. Celkové portfolio kreditních karet a kontokorentů meziročně mírně pokleslo o 1,4 procenta na 2,5 miliardy korun.

V komerčním segmentu dosáhla MONETA významného nárůstu v prodeji nových úvěrů pro živnostníky a malé firmy, kdy objemy stouply o 11,7 procenta na 4,5 miliardy korun. Celkové portfolio úvěrů pro živnostníky a malé firmy meziročně vzrostlo o 24,3 procenta na 12,4 miliardy korun. Podobného trendu bylo dosaženo i u prodejů nových investičních úvěrů, kdy objem meziročně vzrostl o 6,7 procenta na 12,8 miliardy korun, přičemž celkové portfolio zůstalo stabilní na úrovni 46,3 miliardy korun. Nové komerční úvěry na nákup automobilů vzrostly o 15,9 procenta na 2,9 miliardy korun a celkové portfolio meziročně vzrostlo o 7,8 procenta na 6,9 miliardy korun. Leasingové portfolio meziročně kleslo o 20,6 procenta na 3,6 miliardy korun. Celkové portfolio provozních úvěrů vzrostlo meziročně o 4 procenta na 14,2 miliardy korun.

Digitální distribuce

Podle studie Digital Banking Maturity Study za rok 2022 od společnosti Deloitte byla MONETA po třetí za sebou oceněna jako banka poskytující nejpokročilejší digitální řešení ze všech českých bank. MONETA se také řadí mezi nejlepších 10 procent digitálních bank na světě, kdy 98 procent svého portfolia poskytuje prostřednictvím digitálních kanálů. MONETA se významně posunula směrem k plné digitalizaci zavedením několika novinek, včetně možnosti zřídit si hypotéku online nebo si online otevřít, zrušit a jinak spravovat běžný účet, stavební spoření nebo rodinný účet, který je v českém prostředí zcela unikátní.

V roce 2022 si klienti prostřednictvím digitálních kanálů sjednali 48,3 procenta nových spotřebitelských úvěrů2 a 24,2 procenta nových úvěrů pro živnostníky a malé firmy. Klienti využívali digitální kanály i k otevření nových vkladových účtů. Podíl retailových běžných účtů založených online tvořil 35 procent, podíl retailových termínovaných vkladů sjednaných online byl 45,5 procenta a podíl retailových spořicích účtů byl 61,1 procenta.

Distribuce investičních fondů

Finanční prostředky investované klienty v investičních fondech dosáhly výše 28,1 miliardy korun k 31. prosinci 2022, což představuje meziroční nárůst o 3,3 procenta. Související výnos z poplatků meziročně vzrostl o 43,1 procenta na 302 milionů korun, a to zejména díky změnám v cenové politice.

Vklady

Výše klientských vkladů meziročně vzrostla o 48,9 miliardy korun neboli o 17,2 procenta; z 284,8 miliardy korun na konci roku 2021 na 333,8 miliardy korun na konci roku 2022. Retailové klientské vklady vzrostly meziročně o 18 procent na 256,3 miliardy korun. Komerční klientské vklady vzrostly meziročně o 14,5 procenta na 77,5 miliardy korun. Díky tomu klesl poměr úvěrů k vkladům na 80,4 procenta ve srovnání s 89,6 procenta na konci roku 2021.

Kvalita úvěrového portfolia

Dobrá kvalita úvěrového portfolia skupiny MONETA se v průběhu roku 2022 i nadále zlepšovala. Celkové krytí úvěrového portfolia prostřednictvím opravných položek se snížilo z 2,2 procenta na konci roku 2021 na 1,9 procenta na konci roku 2022. Portfolio úvěrů v selhání (NPL) ke konci roku činilo 3,8 miliardy korun, kdy se během posledních dvanácti měsíců snížilo o 1,9 miliardy korun. Poklesu bylo dosaženo jednak díky zlepšení klasifikace u úvěrů, které byly dříve klasifikovány jako NPL, což odráží trvající dobrou platební morálku, zároveň také díky úspěšným prodejům NPL a jejich odpisům. Díky tomu se podíl NPL meziročně snížil z 2,2 procenta na 1,4 procenta.

ZISKOVOST A NÁVRATNOST KAPITÁLU

 • Celkové provozní výnosy jsou ve výši 12,1 miliardy korun, což představuje nárůst o 8,5 procenta v porovnání s rokem 2021. Toho bylo dosaženo zejména díky růstu čistého úrokového výnosu o 8,2 procenta a čistého výnosu z poplatků a provizí o 12,1 procenta ve srovnání s rokem 2021.
 • Celkové provozní náklady jsou na úrovni 5,6 miliardy korun, k čemuž také pomohla kompenzace nákladů spojených se zrušenou akvizicí skupiny Air Bank ve výši 113 milionů korun.
 • Provozní zisk dosáhl 6,5 miliardy korun, což představuje nárůst o 15,8 procenta ve srovnání s rokem 2021.
 • Celkové náklady na riziko jsou na velmi nízké úrovni 90 milionů korun neboli 3 bazických bodů.
 • Daň z příjmů je ve výši 1,2 miliardy korun s efektivní daňovou sazbou 19,4 procenta.
 • Čistý zisk dosáhl výše 5,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 30,2 procenta, díky výše uvedeným faktorům.
 • Návratnost hmotného kapitálu 18,7 procenta neboli nárůst o 3,5 procentního bodu v porovnání s rokem 2021.

ROZVAHA A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

Celková bilanční suma skupiny MONETA dosáhla výše 387,5 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 13,9 procenta především díky nárůstu klientských vkladů prostřednictvím atraktivní nabídky spořicích a termínovaných účtů.

Portfolio investičních cenných papírů dosáhlo výše 58 miliard korun, tedy meziročně o 17,8 procenta více. Portfolio se skládá převážně z českých státních dluhopisů.

Celkové portfolio úvěrů3 meziročně vzrostlo o 5,6 procenta na 270,1 miliardy korun:

 • Retailové úvěry meziročně vzrostly o 6,8 procenta a dosáhly úrovně 186,6 miliardy korun. Portfolio retailových úvěrů tvoří 69 procent celkového úvěrového portfolia skupiny MONETA.
 • Komerční úvěry meziročně vzrostly o 3,1 procenta a dosáhly úrovně 83,4 miliardy korun, což představuje 31 procent celkového úvěrového portfolia skupiny MONETA.
  • Portfolio investičních úvěrů zůstalo stabilní ve výši 46,3 miliardy korun.
  • Portfolio provozních úvěrů meziročně vzrostlo o 4 procenta na 14,2 miliardy korun.
  • Úvěry pro živnostníky a malé firmy meziročně vzrostly o 24,3 procenta na 12,4 miliardy korun.
  • Komerční úvěry na nákup automobilů meziročně vzrostly o 7,8 procenta na 6,9 miliardy korun.
  • Leasingové portfolio kleslo o 20,6 procenta na 3,6 miliardy korun v souladu se strategií skupiny MONETA.

Zdroje financování a vklady meziročně vzrostly o 14,5 procenta na 346 miliard korun:

 • Retailové klientské vklady se meziročně zvýšily o 18 procent na 256,3 miliardy korun, což představuje 74 procent z celkových zdrojů financování.
 • Komerční klientské vklady meziročně vzrostly o 14,5 procenta na 77,5 miliardy korun, což představuje 22 procent z celkových zdrojů financování.
 • Ostatní zdroje financování meziročně poklesly o 29,2 procenta na 12,2 miliardy korun, což představuje 4 procenta z celkových zdrojů financování.

ONLINE DISTRIBUCE
Celoroční objemy online prodejů:

 • Podíl spotřebitelských úvěrů sjednaných online na celkových prodejích nových spotřebitelských úvěrů4 dosáhl 48,3 procenta.
 • Podíl hypoték podepsaných prostřednictvím platformy Refinanso.cz a prostřednictvím nabídky online hypotečních úvěrů tvořil 14 procent z celkové výše podepsaných nových hypoték.
 • Podíl úvěrů pro živnostníky a malé firmy sjednaných online na celkových prodejích nových úvěrů pro živnostníky a malé firmy dosáhl výše 24,2 procenta.
 • Podíl retailových spořicích účtů sjednaných online na celkovém počtu nových retailových spořicích účtů byl 61,1 procenta.
 • Podíl retailových termínovaných vkladů sjednaných online na celkovém počtu nových retailových termínovaných vkladů byl 45,5 procenta.
 • Podíl retailových běžných účtů sjednaných online na celkovém počtu nových retailových běžných účtů byl 35 procent.
 • Z celkového objemu nových prodejů produktů investičních fondů bylo 8,6 procenta distribuováno přes online kanály.
 • Podíl smluv stavebního spoření sjednaných online na celkové výši nově podepsaných smluv dosáhl výše 9,4 procenta.

Klientská základna: V průběhu roku 2022 získala MONETA téměř 170 tisíc nových klientů a celková klientská základna tak vzrostla o 5,4 procenta na 1,5 milionu klientů. Počet retailových klientů je přibližně 1,4 milionu a počet komerčních klientů představuje zhruba 125 tisíc, převážně z řad živnostníků a malých firem.

NÁKLADY NA RIZIKO A KVALITA PORTFOLIA

 • Náklady na riziko dosáhly 90 milionů korun neboli 3 bazických bodů, což je výrazně méně než v předchozích letech a i méně, než byl výhled skupiny MONETA. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky rozpuštění opravných položek vztahujících se k úvěrům v selhání, které byly pravidelně spláceny, a také díky celkové přetrvávající dobré kvalitě portfolia i prodejům úvěrů v selhání.
 • MONETA prodala NPL úvěry v nominální hodnotě 0,9 miliardy korun a tím dosáhla výnosu ve výši 243 milionů korun.
 • Portfolio NPL úvěrů dosáhlo úrovně 3,8 miliardy korun. Zůstatek byl pozitivně ovlivněn výše zmíněným zlepšením klasifikace či splacením NPL úvěrů.
 • Podíl NPL úvěrů klesl na 1,4 procenta ve srovnání s 2,2 procenta na konci roku 2021.
 • Celkové krytí úvěrového portfolia opravnými položkami meziročně kleslo z 2,2 procenta na 1,9 procenta na konci roku 2022.

KAPITÁLOVÁ POZICE

 • MONETA i nadále vykazuje silnou kapitálovou pozici, s celkovou kapitálovou přiměřeností na úrovni 18 procent, což převyšuje regulatorní požadavek na kapitálovou přiměřenost stanovený ve výši 15,1 procenta i cíl kapitálové přiměřenosti stanovený vedením ve výši 16,1 procenta.
 • Kapitálový poměr Tier 1 dosáhl úrovně 15,3 procenta, ve srovnání s požadavkem na Tier 1 kapitál ve výši 13,2 procenta (včetně rezervy stanovené vedením).
 • Regulatorní kapitál činil 30,9 miliardy korun.
 • Nadbytečný kapitál nad cílem stanoveným vedením ve výši 16,1 procenta dosáhl 3,3 miliardy korun (bez zahrnutí částky na výplatu dividendy ve výši 4,1 miliardy korun), což představuje 6,5 koruny na jednu akcii.
 • V souladu s dividendovou politikou plánuje MONETA na nadcházející valné hromadě, která se bude konat v dubnu 2023, navrhnout akcionářům ke schválení dividendu za rok 2022 ve výši 8 korun na akcii.
 • V průběhu roku 2022 vydala MONETA dluhopisy způsobilé pro krytí MREL požadavku (Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky). První emise dluhopisů byla vydána v únoru 2022 v nominální hodnotě 100 milionů eur (2,4 miliardy korun). Dluhopisy byly distribuovány na lucemburské burze a ratingová agentura Moody’s jim přiřadila rating A3. Další emise pro české retailové a institucionální investory byla vydána v prosinci 2022 v nominální hodnotě 1,5 miliardy korun.

Tomáš Spurný, CEO a předseda představenstva MONETA, komentuje finanční výsledky skupiny MONETA za rok 2022:

„V uplynulém roce dosáhla MONETA solidních výsledků. Posílili jsme také základní pilíře fungování naší banky, jako je likvidita, efektivita a schopnost řídit rizika. Tímto bych rád poděkoval svým kolegům, protože naše výsledky v roce 2022 odrážejí jejich schopnosti a úsilí.“

TRŽNÍ VÝHLED

Vedení skupiny MONETA zveřejňuje nový výhled na období 2023–2027 na základě aktualizovaného obchodního plánu a očekávaného vývoje makroekonomického prostředí. Dle tohoto výhledu plánuje MONETA doručit kumulovaný čistý zisk ve výši 23,6 miliardy korun.

1 Portfolio představuje výkonné úvěrové portfolio v hrubé výši.
2 Mimo produkty MONETA Stavební Spořitelny.
3 Výkonné úvěry v hrubé výši.
4 Mimo produkty MONETA Stavební Spořitelny.

Konferenční hovor k výsledkům skupiny MONETA za rok 2022 se bude konat dne 3. února 2023 v 10 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete na stránkách pro investory https://live-investors.moneta.cz/financni-vysledky.

Dotazy:
MONETA Money Bank, a. s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

FINANČNÍ VÝKAZY SKUPINY MONETA K 31. PROSINCI 2022

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5