MONETA doručila čistý zisk 4,1 miliardy korun za devět měsíců roku 2022, meziroční nárůst o 42,3 procenta

 • MONETA byla po třetí za sebou společností Deloitte jmenována digitálním lídrem na českém bankovním trhu 
 • Čistý zisk ve výši 4,1 miliardy korun, meziroční nárůst o 42,3 procenta 
 • Návratnost hmotného kapitálu dosáhla 20,6 procenta v porovnání s 14,4 procenta za stejné období loňského roku 
 • Provozní výnosy ve výši 9,1 miliardy korun, meziroční nárůst o 11,6 procenta 
 • Stabilní provozní náklady na úrovni 4,2 miliardy korun 
 • Náklady na riziko: čisté rozpuštění opravných položek ve výši 126 milionů korun neboli kladných 0,06 procenta průměrného úvěrového portfolia ve sledovaném období 
 • Kapitálová přiměřenost je 17 procent, nadbytečný kapitál ve výši 5,7 miliardy korun 

MONETA Money Bank („MONETA“ nebo „skupina MONETA“) dnes oznámila své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2022. Čistý zisk meziročně vzrostl o 42,3 procenta na 4,1 miliardy korun, což představuje návratnost hmotného kapitálu ve výši 20,6 procenta. Tohoto výsledku bylo dosaženo díky pozitivnímu vývoji úrokových sazeb, stabilním provozním nákladům i příznivým nákladům na riziko.

Celkové provozní výnosy dosáhly 9,1 miliardy korun, což je o 11,6 procenta více než ve stejném období loňského roku. Čistý úrokový výnos meziročně významně vzrostl o 14,6 procenta díky vyšším výnosům z úvěrových produktů. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 9,3 procenta zejména díky vyššímu výnosu z provizí z prodeje produktů třetích stran i vyššímu objemu transakcí. Ostatní provozní výnosy klesly o 26,7 procenta, což bylo způsobeno především poklesem výnosů z finančních operací.

Provozní náklady skupiny MONETA dosáhly 4,2 miliardy korun, a to díky důslednému řízení nákladů, které zmírňuje dopady dvouciferné inflace.

V porovnání s prvními devíti měsíci loňského roku se významně snížily náklady na riziko, když došlo k čistému rozpuštění opravných položek ve výši 126 milionů korun. To představuje kladnou hodnotu 0,06 procenta průměrného úvěrového portfolia v čisté výši. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky zlepšení klasifikace nevýkonných úvěrů (NPL) i jejich úspěšným prodejům, které přinesly zisk před zdaněním ve výši 167 milionů korun. Vzhledem k nejistému vývoji ekonomiky zaúčtovala MONETA v průběhu třetího čtvrtletí 2022 tzv. management overlay, tedy opravnou položku stanovenou vedením. Ta bude sloužit k pokrytí možných budoucích ztrát, které souvisí s očekávanou zhoršující se kvalitou úvěrového portfolia a vyšší mírou nesplácení úvěrů v následujících dvanácti měsících. Dopad tohoto kroku byl z velké části kompenzován rozpuštěním opravných položek v důsledku aktualizace modelu IFRS 9.

Regulatorní kapitál dosáhl 29,6 miliardy korun s kapitálovou přiměřeností ve výši 17 procent. To je o 1,4 procenta více, než je kapitálový cíl stanovený vedením, a představuje nadbytečný regulatorní kapitál ve výši 2,4 miliardy korun. Kromě toho MONETA drží 3,3 miliardy korun pro případnou budoucí výplatu dividend. Celkově tak nadbytečný kapitál na konci třetího čtvrtletí dosáhl 5,7 miliardy korun, což představuje dobrý základ na pokrytí očekávaného navýšení kapitálového požadavku, dalšího růstu podnikání i schopnosti vyplácet dividendy.

MONETA byla po třetí za sebou oceněna jako digitální lídr českého bankovního sektoru v Digital Banking Maturity Study společnosti Deloitte. Potvrdila tím svou pozici poskytovatele nejpokročilejších digitálních řešení ze všech českých bank.

Vývoj v poskytování úvěrů

Výkonné úvěrové portfolio v hrubé výši se meziročně zvýšilo o 9,2 procenta a dosáhlo 270,2 miliardy korun. Portfolio retailových úvěrů vzrostlo meziročně o 9,3 procenta na 186,1 miliardy korun a portfolio komerčních úvěrů se zvýšilo o 9 procent na 84 miliard korun.

V komerčním segmentu zaznamenala MONETA solidní meziroční růst v prodeji nových investičních úvěrů, které vzrostly o 26,6 procenta, i nových úvěrů pro živnostníky a malé firmy, které stouply o 31,4 procenta. Celkově dosáhly prodeje nových úvěrů v komerčním segmentu 16,7 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 22,4 procenta.

Na druhou stranu prodeje nových úvěrů v retailovém segmentu byly ovlivněny výrazně menší poptávkou, která je viditelná na celém trhu a je způsobena vysokými úrokovými sazbami. Nové objemy hypotečních úvěrů klesly meziročně o 49,1 procenta a nové objemy spotřebitelských úvěrů o 8,4 procenta.

Digitální distribuce

Podle letošní studie Digital Banking Maturity Study společnosti Deloitte byla MONETA po třetí za sebou oceněna jako banka poskytující nejpokročilejší digitální řešení ze všech českých bank.

MONETA v prvních devíti měsících letošního roku sjednala prostřednictvím online kanálů 46,7 procenta nových spotřebitelských úvěrů1 a 22,7 procenta úvěrů pro živnostníky a malé firmy. Ve stejném období tvořil podíl nových retailových běžných účtů založených online 31,4 procenta, nových retailových spořicích účtů 60,6 procenta, nových retailových termínovaných vkladů 45,6 procenta a nových účtů ze stavebního spoření 8,5 procenta.

Investiční fondy

Finanční prostředky investované klienty v investičních fondech dosáhly na konci prvních devíti měsíců 26,4 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 5,8 procenta. Související výnosy z poplatků dosáhly za první tři čtvrtletí 216,1 milionů korun, tedy meziroční vzestup o 50,3 procenta.

Vklady

Celkový objem klientských vkladů vzrostl meziročně o 53,4 miliardy korun, tedy o 20 procent, na 320,1 miliardy korun. Retailové vklady vzrostly o 21,9 procenta na 243,8 miliardy korun a komerční vklady vzrostly o 14,3 procenta na 76,2 miliardy korun.

Kvalita úvěrového portfolia

Kvalita úvěrového portfolia se za posledních dvanáct měsíců významně zlepšila. NPL poměr klesl z 2,4 procenta k 30. září 2021 na 1,4 procenta k 30. září 2022. To představuje pokles o 2,4 miliardy korun z 6,1 miliardy korun na 3,7 miliardy korun. Ke snížení NPL poměru došlo zejména díky dobré platební morálce u úvěrů, jejichž klasifikace byla dříve snížena, úspěšnému prodeji NPL v nominální hodnotě 598 milionů korun a celkově nízké úrovni nevýkonných úvěrů. Pokrytí NPL opravnými položkami bylo na úrovni 137,7 procenta oproti 96,1 procenta ve stejném období loňského roku.

ZISKOVOST A NÁVRATNOST KAPITÁLU

 • Celkové provozní výnosy ve výši 9,1 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 11,6 procenta; zejména díky růstu čistého úrokového výnosu meziročně o 14,6 procenta a čistého výnosu z poplatků a provizí meziročně o 9,3 procenta.
 • Meziročně stabilní provozní náklady ve výši 4,2 miliardy korun.
 • Provozní zisk dosáhl 5 miliard korun, což představuje nárůst o 22,3 procenta.
 • Náklady na riziko na úrovni kladných 0,06 procenta, což představuje čisté rozpuštění ve výši 126 milionů korun; zejména díky zlepšení klasifikace u některých NPL úvěrů, jejich prodeji a dále také nízkému podílů nových úvěrů po splatnosti.
 • Daň z příjmů na úrovni 964 milionů korun se stabilní efektivní daňovou sazbou 19 procent.
 • Čistý zisk 4,1 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 42,3 procenta.
 • Návratnost hmotného kapitálu meziročně vzrostla na 20,6 procenta v porovnání s 14,4 procenta v minulém roce.

ROZVAHA A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

Celková bilanční suma skupiny MONETA dosáhla 371,3 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst ve výši 13,4 procenta především díky rostoucím klientským vkladům, které byly částečně kompenzovány poklesem ostatních zdrojů financování. Růst klientských vkladů podpořila marketingová kampaň na spořicí účty, která byla spuštěna ve čtvrtém čtvrtletí 2021 a dále se zintenzivnila ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Tento nárůst je nicméně doprovázen i vyššími náklady na financování. Růst rozvahy dále podpořila emise MREL dluhopisů v nominální hodnotě 100 milionů eur (2,4 miliardy korun) v únoru 2022.

Portfolio investičních cenných papírů2 dosáhlo výše 53,8 miliardy korun, tedy meziročně o 6,6 procenta více. Portfolio zahrnuje převážně české státní dluhopisy.

Celkové portfolio úvěrů3 meziročně vzrostlo o 9,2 procenta na 270,2 miliardy korun:

 • Retailové úvěry3 meziročně vzrostly o 9,3 procenta a dosáhly úrovně 186,1 miliardy korun. Portfolio retailových úvěrů tvoří 69 procent celkového úvěrového portfolia skupiny MONETA.
  • Hypoteční úvěry zaznamenaly meziroční nárůst o 12,2 procenta na 132,6 miliardy korun.
  • Spotřebitelské úvěry meziročně vzrostly o 2,7 procenta a dosáhly úrovně 48,6 miliardy korun.
  • Úvěry na automobily se zvýšily meziročně o 6,6 procenta a dosáhly úrovně 2,5 miliardy korun.
  • Úvěry z kreditních karet a kontokorentů klesly meziročně o 1,2 procenta na 2,4 miliardy korun.
 • Komerční úvěry3 meziročně vzrostly o 9 procent a dosáhly úrovně 84 miliard korun, což představuje 31 procent celkového úvěrového portfolia skupiny MONETA (z toho úvěry SME klientům tvoří 27 procent a úvěry živnostníkům a malým firmám tvoří 4 procenta).
  • Portfolio investičních úvěrů meziročně vzrostlo o 3,2 procenta na 46,5 miliardy korun.
  • Portfolio provozních úvěrů se meziročně zvýšilo o 23 procent na 14,7 miliardy korun.
  • Úvěry pro živnostníky a malé firmy vzrostly meziročně o 35,5 procenta na 12,3 miliardy korun.
  • Úvěry na nákup automobilů meziročně vzrostly o 5,9 procenta na 6,6 miliardy korun.
  • Leasingové portfolio kleslo o 16,8 procenta na 3,9 miliardy korun v souladu se strategií skupiny MONETA.

Zdroje financování a vklady meziročně vzrostly o 15,9 procenta na 330,9 miliardy korun:

 • Retailové klientské vklady se meziročně zvýšily o 21,9 procenta na 243,8 miliardy korun, což představuje 74 procent z celkových zdrojů financování.
 • Komerční klientské vklady meziročně vzrostly o 14,3 procenta na 76,2 miliardy korun, což představuje 23 procent z celkových zdrojů financování.
 • Ostatní zdroje financování zaznamenaly meziroční pokles o 42,4 procenta na 10,9 miliardy korun, což představuje 3 procenta z celkových zdrojů financování.

Online prodeje
Online platformy – výsledky za první tři čtvrtletí:

 • podíl spotřebitelských úvěrů sjednaných online na celkových prodejích nových spotřebitelských úvěrů1 dosáhl 46,7 procenta.
 • podíl hypoték podepsaných prostřednictvím platformy Refinanso.cz a prostřednictvím nabídky online hypotečních úvěrů tvořil 14,1 procenta z celkové výše podepsaných nových hypoték.
 • podíl úvěrů pro živnostníky a malé firmy sjednaných online na celkových nových prodejích úvěrů pro živnostníky a malé firmy dosáhl výše 22,7 procenta.
 • podíl retailových běžných účtů sjednaných online na celkovém počtu nových retailových běžných účtů byl 31,4 procenta.
 • podíl retailových spořicích účtů sjednaných online na celkovém počtu nových retailových spořicích účtů byl 60,6 procenta.
 • podíl retailových termínovaných vkladů sjednaných online na celkovém počtu nových retailových termínovaných vkladů byl 45,6 procenta.
 • 8,5 procenta z celkového objemu nových prodejů investičních fondů bylo distribuováno přes online kanály.
 • podíl smluv stavebního spoření sjednaných online na celkové výši nově podepsaných smluv dosáhl výše 8,5 procenta.

Klientská základna: vzrostla na 1,5 milionu. Počet retailových klientů je přibližně 1,4 milionu a počet komerčních klientů představuje zhruba 120 tisíc, převážně z řad živnostníků a malých firem.

NÁKLADY NA RIZIKO A KVALITA PORTFOLIA

 • Náklady na riziko dosáhly kladné hodnoty 126 milionů korun neboli 0,06 procenta. Tento výsledek byl převážně ovlivněn rozpuštěním opravných položek vztahujících se k NPL úvěrům, které mohly být díky dobré platební morálce klasifikovány do Fáze 2, a také přetrvávající dobrou kvalitou portfolia i prodeji NPL úvěrů.
 • Ve třetím čtvrtletí vytvořila MONETA tzv. management overlay, který slouží k pokrytí očekáváného zhoršení kvality úvěrového portfolia. Tato tvorba byla ale z velké části kompenzována rozpuštěním opravných položek v souvislosti s aktualizací IFRS 9 modelu.
 • MONETA prodala NPL pohledávky v nominální hodnotě 598 milionů korun a tím vytvořila zisk před zdaněním ve výši 167 milionů korun.
 • Portfolio NPL úvěrů dosáhlo úrovně 3,7 miliardy korun. Zůstatek byl pozitivně ovlivněn výše zmíněným zlepšením klasifikace či splacením NPL úvěrů. Podíl NPL úvěrů klesl na 1,4 procenta ve srovnání s 2,4 procenta ve třetím čtvrtletí roku 2021.
 • Celkové krytí úvěrového portfolia opravnými položkami meziročně kleslo z 2,3 procenta na 1,9 procenta.

KAPITÁLOVÁ POZICE

 • Regulatorní kapitál je ve výši 29,6 miliardy korun, s celkovou kapitálovou přiměřeností na úrovni 17 procent.
 • Z důvodu navýšení proticyklické kapitálové rezervy se regulatorní kapitálový požadavek ve třetím čtvrtletí zvýšil na 14,6 procenta a cíl stanovený vedením se tak zvýšil na 15,6 procenta.
 • Nadbytečný kapitál nad úrovní kapitálového cíle vedení dosáhl 5,7 miliardy korun, což představuje 11,2 koruny na jednu akcii.
 • Kapitálový poměr Tier 1 je na úrovni 14,3 procenta, tedy 1,6 procenta nad Tier 1 kapitálovým požadavkem, včetně rezervy stanovené vedením.
 • Poměr MREL požadavku na individuální úrovni dosáhl 19,6 procenta, což je 1,1 procenta nad mezitímním MREL požadavkem včetně rezervy stanovené vedením.
 • V souladu s dřívější komunikací a dividendovou politikou skupiny MONETA je 80 procent čistého zisku za první tři čtvrtletí roku 2022, tedy 3,3 miliardy korun, plánováno pro budoucí výplaty dividend.

Tomáš Spurný, CEO a předseda představenstva MONETA, komentuje finanční výsledky skupiny MONETA za první tři čtvrtletí roku 2022:

„S potěšením mohu oznámit, že naše výsledky za třetí čtvrtletí překonaly náš obchodní plán. Jsme i nadále na dobré cestě splnit náš výhled čistého zisku pro letošní rok, přičemž máme i slušnou šanci tento výhled až o 10 procent překonat. Vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně globálního ekonomického výhledu jsme ale velmi opatrní, pokud jde o naše budoucí plány. Jsem vděčný našim zaměstnancům za jejich úsilí a přínos k plnění našich závazků.“

1S vyloučením prodejů produktů MONETA Stavební Spořitelny.
2S výjimkou podílů VISA, SWIFT a Bankovní identita.
3Výkonné úvěry v hrubé výši.

Konferenční hovor k výsledkům skupiny MONETA za třetí čtvrtletí roku 2022 se bude konat dne 27. října 2022 v 10 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete na stránkách pro investory https://investors.moneta.cz/financni-vysledky.

Dotazy:
MONETA Money Bank, a. s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

FINANČNÍ VÝKAZY SKUPINY MONETA K 30. ZÁŘÍ 2022