MONETA doručila čistý zisk 1,2 miliardy Kč s návratností hmotného kapitálu 16,8 procenta

 • Provozní zisk dosáhl 2,8 miliardy Kč díky růstu poplatků a provizí o 19,4 procenta 
 • Provozní náklady jsou stabilní na úrovni 1,5 miliardy Kč navzdory inflačním tlakům a vyšším povinným příspěvkům do regulatorních fondů 
 • Náklady na riziko zaznamenaly čisté rozpuštění opravných položek ve výši 116 milionů Kč díky prodejům úvěrů v selhání i dobré výkonnosti úvěrového portfolia 
 • Klientské vklady vrostly na 349,9 miliardy Kč, což posílilo likviditu i objem vysoce kvalitních likvidních aktiv 
 • Čistý zisk ve výši 1,2 miliardy Kč s výslednou návratností hmotného kapitálu 16,8 procenta 
 • Kapitálová přiměřenost na úrovni 18,1 procenta s nadbytečným kapitálem ve výši 2,5 miliardy Kč 

MONETA Money Bank („MONETA“ nebo „skupina MONETA“) dnes oznámila své výsledky za první čtvrtletí roku 2023. Čistý zisk dosáhl 1,2 miliardy Kč, což představuje návratnost hmotného kapitálu ve výši 16,8 procenta. Tento výsledek byl v souladu s tržním výhledem zveřejněným v únoru 2023. Čistý zisk byl dle očekávání ovlivněn především poklesem čistého úrokového výnosu, zejména v důsledku nutnosti nabízet vklady s konkurenceschopnou úrokovou sazbou.

MONETA doručila čistý úrokový výnos ve výši 2 miliardy Kč. Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 19,4 procenta na 616 milionu Kč díky růstu prodejů produktů třetích stran, kde výnosy související s prodejem pojištění tvořily 282 milionů Kč a výnosy z prodeje investičních fondů přispěly 72 miliony Kč. Celkově dosáhly provozní výnosy 2,8 miliardy Kč.

Provozní náklady za toto čtvrtletí byly stabilní ve výši 1,5 miliardy Kč, navzdory inflačnímu prostředí a vyšším povinným příspěvkům do regulatorních fondů. Ty meziročně vzrostly o 22 procent na 267 milionů Kč, což přímo souvisí s vysokým růstem klientských vkladů. Počet zaměstnanců klesl na konci března na 2 553 neboli o 12,8 procenta.

Náklady na riziko zaznamenaly v prvním čtvrtletí čisté rozpuštění opravných položek ve výši 116 milionů Kč neboli kladných 0,17 procenta průměrného úvěrového portfolia v čisté výši. Výsledné náklady na riziko jsou lepší, než se očekávalo, díky úspěšným prodejům úvěrů v selhání („NPL“), které generovaly výnos ve výši 221 milionů Kč. Výkonnost úvěrového portfolia byla i nadále dobrá díky solidní platební morálce u všech našich produktů a klientských segmentů. Poměr NPL úvěrů skupiny MONETA tak klesl na historicky nejnižší úroveň – 1,3 procenta. To je pozitivní výsledek oproti 1,8 procenta za stejné období minulého roku.

Likviditní pozice na konci prvního čtvrtletí dosáhla nejvyšší úrovně od vstupu na urzu v roce 2016. Vysoce kvalitní likvidní aktiva dosáhla výše 108 miliardy Kč a představovala tak 31 procent z 349,9 miliardy Kč klientských vkladů a 39 procent z 279 miliard Kč klientských vkladů na požádání. Vysoce kvalitní likvidní aktiva vzrostla od prvního čtvrtletí roku 2022 o 44 miliard Kč. Ukazatel krytí likvidity dosáhl 274 procent, což je vysoko nad regulatorním limitem ve výši 100 procent. Fondem pojištění vkladů je pokryto 83 procent klientských vkladů.

V roce 2022 MONETA přispěla do státního rozpočtu celkovou částkou 3,6 miliardy Kč, což představuje nárůst o 60 procent v porovnání s rokem 2021. MONETA se řadí mezi největší plátce daní v České republice: od roku 2016 MONETA odvedla do státního rozpočtu 19 miliard Kč. Významný nárůst v daňových platbách byl způsoben zejména meziročním nárůstem konsolidovaného zisku skupiny MONETA o 30 procent, srážkovou daní odvedenou z úrokové sazby klientských vkladů, která čtyřnásobně vzrostla, a také srážkovou daní z vyplacených dividend.

MONETA vykázala za první čtvrtletí efektivní daňovou sazbu ve výši 14,1 procenta ve srovnání s 19,3 procenta za první čtvrtletí minulého roku, především díky investicím do státních dluhopisů, jejichž úrokový výnos je od daně z příjmů právnických osob osvobozen.

Rozdíl v odměňování žen a mužů podle indexu genderové rovnosti společnosti Bloomberg (Bloomberg Gender-Equality Index) se ve skupině MONETA meziročně snížil z 2,79 procenta na 1,98 procenta. Pro srovnání, průměrný rozdíl v hrubé mzdě v Evropské unii činí 13 procent a v České republice je to 16,4 procenta. MONETA je mezi 484 společnostmi z celého světa jediným českým zástupcem v tomto indexu.

Vývoj v poskytování úvěrů1

Úvěrové portfolio skupiny MONETA se za první čtvrtletí meziročně zvýšilo o 3,4 procenta a dosáhlo 267,3 miliardy Kč. Vzhledem k současné ekonomické nejistotě přistupuje MONETA k poskytování nových úvěrů obezřetněji. Objemy nových úvěrů klesají v celém portfoliu, což odráží konzervativnější pohled na poskytování úvěrů. Současně MONETA ale zaznamenala i nižší míru úbytku klientů, a to v důsledku tržního prostředí, kdy klienti nejsou schopni přejít ke konkurenci na nižší úrokové sazby. Portfolio retailových úvěrů se meziročně zvýšilo o 4,1 procenta na 185,4 miliardy Kč a portfolio komerčních úvěrů se meziročně zvýšilo o 1,9 procenta na 82 miliard Kč.

V retailovém segmentu se objem hypotečních úvěrů meziročně zvýšil o 5,6 procenta a k 31. březnu činil 132,3 miliardy Kč. Výše nově načerpaných hypotečních úvěrů meziročně poklesla o 61 procent, což opět odráží prostředí vysokých tržních úrokových sazeb, opatrnější přístup k poskytování úvěrů a odpovídající zpřísnění úvěrových kritérií. Zůstatek spotřebitelských úvěrů byl stabilní a činil 48,1 miliardy Kč. Naše portfolio úvěrů na koupi automobilů se meziročně zvýšilo o 7,6 procenta na 2,6 miliardy Kč.

V komerčním segmentu zůstaly investiční úvěry na stabilní úrovni 46 miliard Kč. Provozní úvěry se meziročně snížily o 2,5 procenta na 13 miliard Kč. Portfolio úvěrů pro živnostníky a malé firmy se meziročně zvýšilo o 18,5 procenta na 12,6 miliardy Kč. Komerční úvěry na nákup automobilů vzrostly meziročně o 11,5 procenta na 7,1 miliardy Kč.

Digitální prodeje

Počet digitálních uživatelů společnosti MONETA stále roste. Oceňovanou Smart Banku nyní využívá více než 934 tisíc klientů, což je meziročně o 55,4 procenta více, a v prvním čtvrtletí se prostřednictvím Smart Banky provedlo 67 procent všech online transakcí. Digitální kanály skupiny MONETA dosáhly vynikajících výsledků i v prodejích depozitních produktů. V prvním čtvrtletí 2023 bylo 46 procent nových retailových běžných účtů, 63 procent nových retailových spořicích účtů a 53 procent nových retailových termínovaných vkladů založeno online. Celkem 48 procent nových objemů spotřebitelských úvěrů a 29 procent nových objemů splátkových úvěrů pro živnostníky a malé firmy bylo od počátku roku poskytnuto prostřednictvím digitálních kanálů.

Produkty třetích stran

V prvním čtvrtletí byly úspěšné i prodeje produktů třetích stran, zejména penzijního připojištění a životního pojištění. Zejména vysoký byl prodej smluv penzijního připojištění, který se meziročně zvýšil o více než 500 procent a během čtvrtletí bylo uzavřeno více než 10 tisíc nových smluv. Zůstatek prostředků v investičních fondech skupiny MONETA dosáhl k 31. březnu 30,9 miliardy Kč a související výnosy z poplatků za čtvrtletí činily 72 milionů Kč, což představuje meziroční pokles o 1,9 procenta.

Vklady

Výše klientských vkladů skupiny MONETA na konci čtvrtletí vzrostla na 349,9 miliardy Kč, což představuje historické maximum. Retailové klientské vklady vzrostly meziročně o 19,6 procenta na 267,9 miliardy Kč. Komerční klientské vklady vzrostly meziročně o 17 procent na 82 miliard Kč.

Kvalita úvěrového portfolia

Kvalita úvěrového portfolia skupiny MONETA se v průběhu sledovaného období i nadále zlepšovala. NPL portfolio činilo 3,5 miliardy Kč. Poměr NPL úvěrů pak meziročně klesl z 1,8 procenta na 1,3 procenta. Toto zlepšení bylo především výsledkem úspěšných prodejů NPL úvěrů v nominální hodnotě 584 milionů Kč, dobré výkonnosti portfolia a zlepšení klasifikace NPL úvěrů díky přetrvávající dobré platební morálce klientů skupiny MONETA. Celkové krytí úvěrového portfolia opravnými položkami se snížilo z 2,1 procenta v prvním čtvrtletí 2022 na 1,8 procenta na konci prvního čtvrtletí roku 2023.

ZISKOVOST A NÁVRATNOST KAPITÁLU

 • Celkové provozní výnosy byly ve výši 2,8 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 6 procent. To bylo způsobeno zejména poklesem čistého úrokového výnosu o 16,2 procenta, zatímco čistý výnos z poplatků a provizí meziročně naopak vzrostl o 19,4 procenta.
 • Vykázané celkové provozní náklady ve výši 1,5 miliardy Kč byly celkově stabilní navzdory vysoké inflaci i meziročnímu nárůstu regulatorních poplatků o 22 procent.
 • Provozní zisk dosáhl 1,3 miliardy Kč, což představuje pokles o 13,6 procenta.
 • Celkové náklady na riziko předčily očekávání, když dosáhly kladných 0,17 procenta, což představuje čisté rozpuštění opravných položek 116 milionů Kč. Toho bylo dosaženo díky prodejům pohledávek v selhání, které přinesly výnos 221 milionů Kč, a také celkově dobré platební morálce klientů skupiny MONETA.
 • Daň z příjmů byla ve výši 200 milionů Kč s efektivní daňovou sazbou 14,1 procenta, podstatně méně než dle výhledu. Toho bylo dosaženo díky daňové optimalizaci a vyšším investicím do státních dluhopisů, jejichž výnosy jsou osvobozené od daně.
 • Čistý zisk dosáhl výše 1,2 miliardy Kč, meziročně o 5,8 procenta méně, což je v souladu se zveřejněným tržním výhledem.
 • Návratnost hmotného kapitálu byla 16,8 procenta.

ROZVAHA

Celková bilanční suma skupiny MONETA dosáhla v prvním čtvrtletí výše 404,6 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 10,1 procenta. Bilanční suma byla pozitivně ovlivněna především díky důrazu na růst klientských vkladů.

Portfolio investičních cenných papírů dosáhlo výše 80,2 miliardy Kč, tedy meziročně o 64,1 procenta více. Celkově 95 procent portfolia tvoří české státní dluhopisy.

Celkové portfolio úvěrů2 meziročně vzrostlo o 3,4 procenta na 267,3 miliardy Kč:

 • Retailové úvěry2 meziročně vzrostly o 4,1 procenta a dosáhly úrovně 185,4 miliardy Kč. Portfolio retailových úvěrů tvoří 69 procent celkového úvěrového portfolia skupiny MONETA.
 • Komerční úvěry2 meziročně vzrostly o 1,9 procenta a dosáhly úrovně 82 miliard Kč, což představuje 31 procent celkového úvěrového portfolia skupiny MONETA (z toho úvěry živnostníkům a malým firmám tvoří 5 procent).
  • Portfolio investičních úvěrů zůstalo stabilní ve výši 46 miliard Kč.
  • Portfolio provozních úvěrů meziročně kleslo o 2,5 procenta na 13 miliard Kč.
  • Úvěry pro živnostníky a malé firmy meziročně vzrostly o 18,5 procenta na 12,6 miliardy Kč.
  • Komerční úvěry na nákup automobilů meziročně vzrostly o 11,5 procenta na 7,1 miliardy Kč.
  • Leasingové portfolio kleslo o 25,5 procenta na 3,2 miliardy Kč v souladu se strategií skupiny MONETA.

Zdroje financování a vklady meziročně vzrostly o 17,7 procenta na 362,3 miliard Kč:

 • Retailové klientské vklady se meziročně zvýšily o 19,6 procenta na 267,9 miliardy Kč, což představuje 74 procent z celkových zdrojů financování.
 • Komerční klientské vklady meziročně vzrostly o 17 procent na 82 miliard Kč, což představuje 23 procent z celkových zdrojů financování.
 • Ostatní zdroje financování meziročně poklesly o 9,7 procenta na 12,4 miliardy Kč, což představuje 3 procenta z celkových zdrojů financování.

Online prodeje
Celoroční objemy online prodejů:

 • Podíl retailových běžných účtů sjednaných online na celkovém počtu nových retailových běžných účtů byl 46 procent.
 • Podíl retailových spořicích účtů sjednaných online na celkovém počtu nových retailových spořicích účtů byl 63 procent.
 • Podíl retailových termínovaných vkladů sjednaných online na celkovém počtu nových retailových termínovaných vkladů byl 53 procent
 • Podíl spotřebitelských úvěrů sjednaných online na celkových prodejích nových spotřebitelských úvěrů3 dosáhl 48 procent.
 • Podíl úvěrů pro živnostníky a malé firmy sjednaných online na celkových prodejích nových úvěrů pro živnostníky a malé firmy dosáhl výše 29 procent.

Klientská základna: Počet klientů skupiny MONETA se meziročně zvýšil o 4,6 procenta na 1,5 milionu klientů.

NÁKLADY NA RIZIKO A KVALITA PORTFOLIA

 • Náklady na riziko představují čisté rozpuštění ve výši 116 milionů Kč neboli kladných 0,17 procenta. Toho bylo dosaženo zejména díky výnosům z prodeje NPL úvěrů a také díky zlepšení klasifikace u úvěrů zařazených mezi nevýkonné kvůli dopadům covidu-19. Splácení úvěrů také zůstává na dobré úrovni a podíl nesplácených úvěrů je jeden z nejnižších v historii.
 • MONETA prodala nevýkonné úvěry v nominální hodnotě 584 milionů Kč a tím dosáhla výnosu ve výši 221 milionů Kč.
 • V prvním čtvrtletí dotvořila MONETA další opravnou položku stanovenou vedením („management overlay“) ve výši 76 milionů Kč. Celková výše „management overlay“ činila 923 milionů Kč k 31. březnu 2023 a poskytuje tak extra rezervu pro možné zhoršení kvality portfolia související se změnami makroekonomického prostředí.
 • Podíl NPL úvěrů klesl na 1,3 procenta a celkově činí 3,5 miliardy Kč.
 • Celkové krytí úvěrového portfolia opravnými položkami meziročně kleslo z 2,1 procenta v prvním čtvrtletí roku 2022 na současných 1,8 procenta.

KAPITÁLOVÁ POZICE

 • MONETA i nadále vykazuje silnou kapitálovou pozici s celkovou kapitálovou přiměřeností na úrovni 18,1 procenta, což převyšuje regulatorní požadavek na kapitálovou přiměřenost stanovený ve výši 15,6 procenta i cíl vedení v oblasti kapitálu ve výši 16,6 procenta.
 • Kapitálový poměr Tier 1 dosáhl úrovně 15,4 procenta, což je o 1,7 procenta více, než cíl vedení na Tier 1 kapitál ve výši 13,7 procenta (včetně rezervy stanovené vedením).
 • Regulatorní kapitál činil 30,8 miliardy Kč a tato výše je již po zohlednění schválené výplaty dividendy ve výši 8 Kč na akcii.
 • Nadbytečný kapitál nad kapitálovým cílem vedení dosáhl 2,5 miliardy Kč, tedy 5 Kč na jednu akcii.
 • MONETA na individuálním základě obdržela od ČNB aktualizovaný požadavek na kapitál a způsobilé závazky („MREL“), který se s účinností od 31. prosince 2023 zvýší z 23,1 procenta na 23,2 procenta (včetně 1 procenta rezervy stanovené vedením).
 • V průběhu května 2023 plánuje MONETA představit podřízené vklady, aby požadavek MREL pokryla.

LIKVIDNÍ POZICE

 • Ukazatel krytí likvidity („LCR“) se zvýšil na 274 procent, což je výrazně více než regulatorní požadavek ve výši 100 procent.
 • Ukazatel čistého stabilního financování („NSFR“) je na úrovni 141 procent.
 • Vysoce kvalitní likvidní aktiva jsou ve výši 108 miliard Kč, což představuje 31 procent klientských vkladů.
 • 83 procent klientských vkladů ve výši 349,9 miliardy Kč je kryto Fondem pojištění vkladů.

Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO, komentuje finanční výsledky skupiny MONETA za první čtvrtletí roku 2023:

„Naše výsledky za první čtvrtletí letošního roku jsou v souladu s našimi očekáváními i obchodním plánem. Vysoká inflace a vysoké úrokové sazby představují řadu výzev. Přesto jsme čtvrtletí uzavřeli s historicky nejvyšším objemem vkladů, velmi silnou likviditní pozicí, kvalitní rozvahou a silnou kapitálovou pozicí. Kromě toho i nadále dosahujeme dobrých finančních výsledků. Všem mým kolegům patří velké díky za to, že udržují naši společnost stabilní a prosperující.“

TRŽNÍ VÝHLED

Vedení skupiny MONETA i nadále plánuje dosáhnout v příštích pěti letech kumulativního čistého zisku ve výši minimálně 23,6 miliardy Kč dle výhledu zveřejněného 3. února 2023.

1 Portfolio představuje výkonné úvěrové portfolio v hrubé výši.
2 Výkonné úvěry v hrubé výši.
3 Mimo produkty MONETA Stavební Spořitelny.

Konferenční hovor k výsledkům skupiny MONETA za 1Q 2023 se bude konat dne 27. dubna 2023 v 10 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete na stránkách pro investory https://investors.moneta.cz/financni-vysledky.

Dotazy:
MONETA Money Bank, a. s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

FINANČNÍ VÝKAZY SKUPINY MONETA K 31. BŘEZNU 2023