MONETA: dobrovolníci odpracovali více než 4 500 hodin, ve sbírkách pak vybrali přes 830 tisíc korun

6. 2. 2024
MONETA Money Bank

Během roku 2023 dobrovolníci v MONETĚ odpracovali 4 560 hodin, kterými podpořili 36 veřejně prospěšných organizací po celé republice. Do více než stovky aktivit zaměřených na rozvoj životního prostředí, pomoc znevýhodněným spoluobčanům, dětem a seniorům se zapojilo 729 dobrovolníků. V charitativních aktivitách, včetně zaměstnaneckých sbírek, se vybrala částka 834 605 Kč.

„Jsme rádi, že zájem o firemní dobrovolnictví neustále roste. Počet 729 dobrovolníků znamená, že v loňském roce se ve prospěch dobra angažovalo přes 28 % všech zaměstnanců MONETY. Banka si přitom do roku 2026 vytýčila zapojit do dobrovolnických aktivit alespoň 26 % všech svých zaměstnanců. Tento cíl jsme tedy splnili již vloni,“ uvedla Zuzana Filipová, ředitelka Udržitelnosti a Komunikace Skupiny MONETA.

MONETA v rámci svého dobrovolnického programu s názvem „PÁCHÁME DOBRO – MONETA Dobrovolníci“ poskytuje již sedmým rokem každému svému zaměstnanci dva plně hrazené pracovní dny ročně na dobrovolnickou činnost pro neziskovou organizaci podle vlastního výběru. Ti tak vloni ve své pracovní době odpracovali 4 560 dobrovolnických hodin, což je 570 dobrovolnických dnů a podpořili 36 neziskových organizací.

Do celkem 111 dobrovolnických aktivit se zapojilo 729 dobrovolníků, které se konaly například v Domově pro zrakově postižené Palata, Krkonošském národním parku, Domově Magnolie nebo v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. „Zajímavostí je, že naší nejstarší dobrovolnici je 64 let, programu se přitom účastní dlouhodobě,“ dodala Zuzana Filipová.

Zaměstnanci se zapojili také do expertního dobrovolnictví. V rámci tradičního vzdělávacího programu Bankéři do škol, který organizuje Česká bankovní asociace, navštívilo v průběhu loňského roku 14 bankéřů celkem 17 základních a středních škol v celé České republice. Bankéři MONETY pomáhali žákům a studentům porozumět základním finančním otázkám a upozorňovali je na možné hrozby v online prostředí, které souvisejí s kybernetickou bezpečností.

Od roku 2006 MONETA také podporuje finanční gramotnost v českých základních školách prostřednictvím vlastního projektu „Rozumíme penězům“, na kterém spolupracuje s neziskovou organizací AISIS. Do projektu se vloni zapojilo dalších 25 škol, na nichž v průběhu celého školního roku probíhá výuka finanční gramotnosti podle komplexní a strukturované metodiky schválené MŠMT ČR. Součástí programu byla i tentokrát stejnojmenná letní škola, během níž si své poznatky z oblasti finanční gramotnosti prohloubily více než dvě desítky učitelů z partnerských škol.

Aktivní byly v roce 2023 zaměstnanci MONETY i v oblasti zaměstnaneckých sbírek: v průběhu celého roku se v rámci tzv. charitativních pečení vybralo pro potřeby organizace Pomocné tlapky (výcvik asistenčních psů) 250 tisíc korun. Dalších 580 tisíc korun pak činil výtěžek z pečení ve prospěch Nadace MONETA Clementia, mimořádné sbírky na finanční pomoc rodině zesnulé kolegyně, tradičních jarmarků a cyklo handy maratonu pro nemocného syna kolegyně.

Zuzana Filipová
ředitelka komunikace a ESG

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5