MONETA během uplynulých pěti let snížila emise CO2 o polovinu

MONETA pokračuje v úspěšném snižování vlastních produkovaných emisí CO2. Od roku 2016, kdy jako jedna z prvních firem s počítáním uhlíkové stopy v České republice začala, dosáhlo snížení přímé produkce oxidu uhličitého již 76,3 %. V celkové uhlíkové stopě – tedy v takzvaném Scope 1, 2 i 3 – pak toto snížení za uplynulých pět let činí téměř polovinu, konkrétně 49,1 %. Výpočet byl ověřen nezávislým auditorem dle mezinárodní normy ISO.

Za poklesem přímých emisí stojí především snížení energie, úspora na pohonných hmotách a rovněž přechod na výhradně zelenou elektřinu ve všech pobočkách banky. Za úspěchem stojí také stále se zvyšující podíl elektromobilů ve flotile služebních vozů. Jako vůbec první firma v České republice se banka v roce 2017 rozhodla ve svém vozovém parku postupně přejít pouze na elektromobily: každým rokem proto ve svém firemním fleetu nahrazuje konvenční vozidla těmi na elektrický pohon. Již příští rok by flotila Skupiny MONETA měla být z poloviny elektrifikovaná, v roce 2026 by pak elektromobily měly tvořit plných 75 % celého vozového parku. V současné době je již každé čtvrté služební auto v bance poháněno právě obnovitelnou energií.

„Naším cílem je snížit naše přímé emise ke konci roku 2026 o 90 %, a tento velmi ambiciózní plán se nám zatím daří úspěšně plnit. Přírodě jsme tak od roku 2016 díky našim opatřením ušetřili více než 10 500 tun uhlíku. Druhým rokem také sledujeme naši kompletní uhlíkovou stopu, to znamená i produkci oxidu uhličitého našich zaměstnanců, dodavatelů a klientů. Zjistili jsme, že pokles celkových emisí činil přesně 49,1 %. Pokud bychom se podívali na ekvivalent tun CO2, které jsme přírodě ušetřili, stejnou hmotnost má 2 625 slonů afrických, což není úplně málo,“ uvedla v této souvislosti Zuzana Filipová, ředitelka ESG & Komunikace ve skupině MONETA.

Kromě monitorování vlastních emisí MONETA také dlouhodobě podporuje projekty neziskových organizací zaměřené na ochranu životního prostředí. V rámci grantového programu je na podporu enviromentálních projektů alokováno každoročně 25 % celého finančního objemu, vyhrazeného na granty. Banka je také partnerem Centra pro vodu, půdu a krajinu (CVPK), které funguje pod Českou zemědělskou univerzitou (ČZU), a jejího v evropském kontextu unikátního technologického projektu Chytrá Krajina 2030+. Ten v okolí středočeských Lán pilotně testuje krajinu adaptovanou na klimatickou změnu a podmínky roku 2030+.

Měření uhlíkové stopy Skupiny MONETA probíhá v souladu s mezinárodním protokolem GHG (Green House Gas), který používají státy, jež ratifikovaly Kjótský protokol a zavázaly se tak snižovat emise skleníkových plynů. Poslední výpočet uhlíkové stopy skupiny MONETA byl verifikován třetí nezávislou stranou dle mezinárodně uznávané normy ISO 14064-1:2018. Certifikace dokládá, že data pro výpočet uhlíkové stopy jsou relevantní, transparentní a správná.