Mezigeneračně klesá podíl vlastního bydlení

Z exkluzivního průzkumu, který GE Money provedla v zemích střední Evropy a Rusku, vyplývá, že mezigeneračně klesá podíl vlastního bydlení. Zatímco dnes žije v podnájmu přibližně 25 % Čechů, v případě jejich rodičů to bylo pouze 19 % z nich. Vlastnictví rodinného domu nebo bytu deklaruje 57 % Čechů, což je o 9 % méně než u předcházející generace. Podíl vlastního bydlení se přitom snížil ve všech sledovaných zemích kromě Polska, kde mírně vzrostl. Bydlení v nájmu je ze sledovaných zemí nejrozšířenější právě v České republice.

Na vysoký podíl podnájemníků má vliv nefungující trh s tržním nájemným neboli regulace nájemného. V souvislosti s probíhající deregulací cen nájemného a stavebním boomem z posledních let lze ovšem očekávat, že podíl vlastního bydlení se začne opět zvyšovat,“ říká Michal Tuček, produktový manažer hypoték GE Money Bank.

Zatímco dnes žije ve vlastním bydlení dle výsledků průzkumu asi 57 % Čechů, jejich rodiče na tom byli lépe. Rodinný dům nebo byt vlastnilo 66 % z nich. Kromě nárůstu bydlení v podnájmu se také mírně zvýšil podíl družstevních bytů. Ve vlastním bydlení žijí ze sledovaných zemí nejčastěji Poláci. Bydlení ve vlastním deklaruje 89 % z nich.

Touha po zlepšení standardu bydlení, ať už koupí nového nebo rekonstrukcí stávajícího, je v rámci sledovaných zemí nejvyšší v ČR - změnu v následujících 3 letech plánují dvě třetiny dospělých lidí. V Maďarsku nebo Rumunsku je to pouze 40 % lidí ve věku 18 až 65 let.

Exkluzivní průzkum GE Money
proběhl letos v srpnu a září mezi respondenty v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Rusku, na representativním vzorku dospělé populace. Průzkum pro GE Money provedla společnost TNS AISA.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank