Malé a střední podniky v ČR věří v pozitivní vývoj v jejich odvětví

Téměř polovina (44 %) malých a středních podniků v ČR věří v pozitivní změnu ekonomického klimatu v jejich odvětví ještě v průběhu roku 2012. Vyplývá to z evropského průzkumu Barometr kapitálových investic evropských malých a středních podniků1, který uskutečnila GE Capital EMEA, mateřská společnost GE Money Bank. O optimistickém postoji českých podnikatelů a firem svědčí také Ukazatel míry důvěry2, který podle průzkumu dosahuje 21 %.

„Malé a střední podniky v České republice očekávají, že ke konci roku 2012 se jim povede lépe. Nejoptimističtější jsou středně velké společnosti s 50 až 249 zaměstnanci, Ukazatel míry důvěry u nich dosahuje 25 %,“ říká Petr Gapko, makroekonomický analytik GE Money Bank, a dodává: „Jak ukazují výsledky celoevropského průzkumu GE Capital, tak navzdory složité ekonomické situaci jsou české firmy poměrně pozitivně naladěné a uvažují o dalších investicích do podnikání. GE Money Bank podporuje tyto snahy podnikatelů a je připravena jejich investiční záměry financovat.“

Mapa ČR - Ilustrace hodnocení

V rámci celého středoevropského regionu ukázal Barometr kapitálových investic rozdílná očekávání vývoje ekonomické situace malých a středních podniků. Více než tři čtvrtiny (77 %) českých firem do konce roku 2012 nepředpokládá zhoršení situace v jejich sektoru. Věří naopak, že se zlepší nebo alespoň zůstane stejná, což potvrzuje i Ukazatel míry důvěry ve výši 21 %. Oproti tomu v Maďarsku dosahuje Ukazatel míry důvěry hodnou -36 %, který znamená kritický názor respondentů na vývoj v jejich odvětví podnikání. V Polsku jsou malé a střední firmy naladěny dokonce pozitivněji než u nás a míra důvěry u nich dosahuje 40 %.

Velké podniky si věří
Také počet zaměstnanců dané firmy hraje roli v tom, jak malé a střední podniky vnímají ekonomický vývoj v jejich odvětví. Pro všechny tři středoevropské trhy platí, že nejoptimističtější jsou společnosti s 50 až 249 zaměstnanci, které dosáhly Ukazatele míry důvěry ve výši 19 %. S výsledkem 12 % následují firmy s 10 až 49 zaměstnanci. U mikropodniků se 2 až 9 zaměstnanci je důvěra nejnižší -1,7 %.

Ukazatel míry důvěry u malých a středních podniků v České republice podle velikosti

Pavel Zúbek,
tiskový mluvčí GE Money Bank

1 /documents/20143/4506177/MMB-tz-barometr-kapitalovych-investic-sme-20120521.pdf/1b86e7b1-10a8-d977-39f3-3408489c4f6c
2 Ukazatel míry důvěry (% kladných odpovědí – % záporných odpovědí)