Malé a střední firmy získaly v prvním čtvrtletí od GE Capital Bank o 41 % více úvěrů

GE Capital Bank poskytla během prvních tří měsíců letošního roku malým a středím podnikům nové úvěry v objemu 2,961 mld. Kč. V porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku, kdy jim poskytla úvěry za 2,106 mld. Kč, jde o meziroční růst objemu nově poskytnutých úvěrů o téměř 41 %. GE Capital Bank tedy pokračuje ve výrazné úvěrové expanzi v tomto segmentu komerčních klientů.

Celkové portfolio úvěrů poskytnutých malým a středním firmám činilo k 31. březnu letošního roku 11,488 mld. Kč. V porovnání s koncem března loňského roku se celkové portfolio úvěrů poskytnutých tomuto segmentu klientů meziročně zvýšilo o 37,5 % (k 31. březnu 2003 byl jeho objem 8,356 mld. Kč).

„Jedním z hlavních cílů GE Capital Bank v letošním roce je další agresivní růst v oblasti úvěrů pro malé a střední podniky. Výsledky v prvním čtvrtletí letošního roku svědčí o tom, že se nám tento cíl daří naplňovat. Chceme být preferovaným poskytovatelem finančních služeb pro malé a střední podnikatele. Orientace na malé a střední podniky je totiž naší dlouhodobou strategií,“ řekl Radomil Štumpa, ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank.

Na růstu obejmu úvěrů poskytnutých malým a středním firmám měly vliv i změny, kterými GE Capital Bank vyšla klientům v prvním čtvrtletí vstříc. Šlo o zvýšení maximálního objemu Malé podnikatelské půjčky na 5 milionů korun a prodloužení doby její splatnosti na šest let. K těmto změnám přistoupila GE Capital Bank počátkem února a vyšla tak vstříc potřebám firem získat rychle prostředky na financování jejich podnikání.

Výhodou Malé podnikatelské půjčky je nejen neúčelovost úvěru, ale i rychlost jejího vyřízení. Efektivní schvalovací proces GE Capital Bank umožňuje rozhodnout o poskytnutí úvěru do tří pracovních dnů.

Vedle úvěrových produktů mají malé a střední firmy velký zájem o využívání nástrojů přímého bankovnictví. GE Capital Bank jim nabízí například Internet Banku, Mobil Banku a především homebanking BankKlient, který je určen speciálně pro firemní subjekty. BankKlient totiž reaguje na specifické požadavky firem, jako je například přenos dat do účetních systémů či síťový provoz.

Díky tomu, že firmy najdou v nabídce GE Capital Bank všechny produkty přímého bankovnictví, které odpovídají jejich konkrétním potřebám, má GE Capital Bank vysoký podíl elektronických transakcích. Například v březnu bylo provedeno elektronicky 965 037 transakcí, což bylo o 20 % víc než v únoru. V prvním čtvrtletí činily elektronické transakce 73 % všech platebních operací, které komerční klienti provedli. Podíl elektronických transakcí má dlouhodobě rostoucí trend – počátkem letošního roku byl 70 %, na počátku roku 2003 byl 60 % a na konci roku 2001 se pohyboval okolo 35 %.

GE Capital Bank patří v oblasti úvěrování malých a středních firem k vedoucím bankám na českém trhu. V loňském roce poskytla malým a středním firmám nové úvěry za 9,4 mld. Kč. V porovnání s rokem 2002, kdy jim poskytla úvěry za 6,9 mld. Kč, šlo o meziroční růst objemu nově poskytnutých úvěrů o 36 %.

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank