Malé a střední firmy plánují investovat 333 miliard korun do nového vybavení

České malé a střední podniky přišly kvůli zastarávajícímu vybavení v uplynulém roce o zakázky ve výši přes 46 miliard Kč. Firmy proto plánují v příštích dvanácti měsících investovat do svého podnikání 333 miliard korun. Ukázal to pravidelný průzkum realizovaný GE Money Bank mezi českými malými a středními firmami (SME).

„Česká ekonomika roste, zvyšují se také počty zakázek pro malé a střední podniky. Ty musejí na vzniklou poptávku reagovat a investují do nového vybavení nebo rozšíření výrobních kapacit. Průměrná česká firma vloží v příštím roce do modernizace provozů nejméně tři čtvrtě milionu korun,“ říká Jan Novotný, ředitel komerčního bankovnictví GE Money Bank. „Průzkum ukázal, že firmy, které plánují investice, nejčastěji využívají bankovních úvěrů s podílem spolufinancování. Takovým produktem pro firmy, které chtějí investovat, může být například úvěr EU Investice. GE Money Bank ho nabízí ve spolupráci s Evropským investičním fondem. Získání úvěru je pro podnikatele díky tomu mnohem jednodušší a finance mohou získat již 5 dní od podání žádosti,“ dodává Jan Novotný.

Plánované investice v přístích 12 měsících.

Nejvýrazněji se bude investovat do výrobních kapacit a automobilů

Největší objem investic plánují SME již tradičně vložit do modernizace a rozšíření výrobních kapacit. Do nich by měla každá firma investovat v průměru téměř 750 000 korun. Dalšími oblastmi, do kterých budou firmy investovat, je obnova firemního vozového parku – více než 400 000 korun a oblast IT – v průměru více než 215 tisíc korun. V neposlední řadě dojde i na obnovu vybavení kanceláří, a to v hodnotě bezmála 70 tisíc korun.

Investice zefektivní výrobu a mohou zajistit nové zakázky

Pro SME podniky je hlavní prioritou obnova zastarávajícího vybavení (jako hlavní důvod investic ji uvádí 56 % podnikatelů), následuje snaha zlepšit efektivitu a produktivitu výroby (51 %) či zvýšit kapacitu výroby tak, aby dokázala pokrýt nové zakázky (29 %). Některé podniky (11 %) pak investují proto, aby snížily své výrobní náklady. Dobrou zprávou je, že SME podniky přestávají pociťovat překážky, které by jim v investicích bránily. Pouze 19 % SME vidí překážky v nejisté ekonomické situaci, to je o 13 % méně než v předchozích dvanácti měsících.

Hlavní důvody investic v příštích 12 měsících..

Zvýší se počet pracovních příležitostí díky investicím

Malé a střední firmy patří v České republice mezi klíčové zaměstnavatele. Podle průzkumu GE Money Bank by v letošním roce mohly vytvořit více než 157 000 nových míst, což je o 10 % více, než vytvořily v loňském roce.

„Naše firma plánuje v budoucnu investovat do rozšíření našeho týmu zaměstnanců, zejména do oblasti vývoje, výroby a prodeje. Tyto investice jsou pro nás velmi důležité z důvodu představování nových produktů. Počítáme, že tyto investice budou v dalších dvou letech generovat vyšší příjmy,“ sdělil Milan Minárik, jednatel firmy Watrex.

Důvěra ve velké banky je již tradičně vysoká

Firmy, které hledají investice, se většinou obracejí na velké banky. Tuto možnost by zvažovalo 46 % podniků. 18 % chce k rozvoji podnikání využít evropské nebo státní granty. Dalších 14 % by nejraději využilo služeb speciálních úvěrových firem, specializovaných na firemní financování či poskytovatelů leasingu.

 

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


 

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro media na www.gemoney.cz.