Malé a střední firmy chtějí úvěry rychle

Podle výzkumu, který pro GE Capital Bank provedla nezávislá agentura NFO AISA, hraje pro klienty bank z řad malých a středních firem stále větší roli rychlost vyřízení úvěrů. Z výzkumu vyplývá, že 70 % klientů je spokojeno pokud je jejich úvěr vyřízen do 7 dnů. GE Capital Bank vyřizuje tyto úvěry standardně do dvou dnů.

Pro živnostníky a firmy patří úvěry k nejdůležitějším bankovním produktům. Proto se GE Capital Bank ve výzkumu, který pro ni uskutečnila letos v červnu a červenci agentura NFO AISA, zabývala očekáváním klientů právě ve vztahu k úvěrům. Šlo zejména o rychlost schválení úvěru a rychlost čerpání peněz.

Se schválením úvěru do 7 dnů, by bylo podle průzkumu spokojeno 70 % dotázaných firem a podnikatelů z řad klientů všech českých bank. S vyřízením do 5 dnů, už by bylo spokojeno 80 % firem. Zbytek dotazovaných požadoval ještě větší urychlení procesu. Pokud z výzkumu vybereme pouze odpovědi klientů GE Capital Bank, je zřejmé, že v porovnání s klienty ostatních bank očekávají vyšší standard. S vyřízením úvěru do 7 dnů by bylo spokojeno 60 % a s vyřízením do 5 dnů 70 % dotázaných.

GE Capital Bank si je vědoma potřeby podnikatelů a malých a středních firem mít rychlý přístup k úvěrům. Proto neustále zrychluje poskytování půjček pro tento segment a dnes již vyřizuje například Malou podnikatelskou půjčku či Malý podnikatelský kontokorent do dvou dnů.

„Klienti GE Capital Bank z řad malých a středních firem mají vyšší nároky. V této souvislosti je o to významnější zjištění, že naši klienti patří mezi nejspokojenější klienty na bankovním trhu“ řekl Jan Rollo, ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank.

Podle výzkumu má GE Capital Bank nejspokojenější komerční klienty z hlavních hráčů na českém bankovním trhu; 63 % klientů GE Capital Bank považuje její produkty a služby za velmi dobré až vynikající, další třetina je hodnotí jako dobré a pouze 4 % klientů je považuje za ucházející. To je nejlepší hodnocení banky na českém trhu.

Pro srovnaní - klienti ostatních bank hodnotili spokojenost s poskytovanými službami a produkty jako velmi dobré jen v 50 % případů a jako ucházející je hodnotilo celých 10 % klientů.

„Za podstatné považujeme také to, že spokojenost našich klientů roste,“ dodává Jan Rollo. Souhrnný index spokojenosti byl v roce 2001 80 % (v případě klientů všech bank 66 %), v roce 2002 již 88 % (celkem klienti bank 73 %) a letos dosáhl index spokojenosti klientů GE Capital Bank 90 % (celkem klienti bank 74 %).

Petra Kopecká, manažerka komunikace GE Capital Bank