Lékaři či právníci mohou získat hypotéku bez potvrzení o příjmech

GE Money Bank nabízí žadatelům ze specifických profesních oborů hypotéku až do 50 % ceny nemovitosti bez potvrzení o příjmu. Namísto něj tak např. advokátům či lékařům stačí předložit čestné prohlášení o příjmu. Hypotéku přitom získají až do 2 milionů Kč za zcela standardních podmínek, včetně úrokové sazby.

„Nabídka je určená především zájemcům, kteří působí jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), a kteří nemohou či nechtějí předkládat potvrzení o příjmech. Těm tato nabídka velmi významně usnadňuje získání hypotečního úvěru,“
řekl Michal Strcula, produktový manažer hypoték GE Money Bank.

Žadatelé z předem vymezených skupin mohou získat na základě čestného prohlášení o příjmech a doložení alespoň pětileté pracovní historie hypotéku až do výše 50 % ceny nemovitosti (resp. do 2 milionů Kč). Klienti si mohou vybrat z nabídky typů hypoték GE Money Bank (Standard, Optimum, Premium) se zcela standardními sazbami, které jsou navíc garantovány pro dané typy hypoték, výše úvěru a dobu fixace sazby.

Potvrzení o příjmech mohou čestným prohlášením nahradit tito žadatelé:

· Advokáti, notáři, státní zástupci a soudci
· Daňoví poradci a auditoři
· Lékaři (včetně zubařů), veterináři a farmaceuti
· Tlumočníci a překladatelé

„Při formování této nabídky jsme vycházeli především z velmi dobré historické zkušenosti s těmito klienty, u nichž je jen minimální riziko nestabilních příjmů. Aby mohli svou profesi vykonávat, musí nejprve splnit celou řadu náročných požadavků na vzdělání a odborné kvality, lékaři či advokáti mají také povinné členství v profesní komoře. Jsou to lidé, kteří jsou přímo vázáni ke své praxi a nehrozí tak u nich náhlé změny,“
dodal Michal Strcula.

Parametry hypotéky s 50% financováním bez potvrzení o příjmu:

· Hypotéku lze použít ke všem běžným účelům (nákup, výstavba či rekonstrukce nemovitosti).
· Financovat lze až 50 % ceny nemovitosti, resp. do 2 milionů Kč.
· Klient si může vybrat ze obvyklé nabídky typů hypoték (Standard, Premium, Optimum), s výjimkou Hypotéky naopak.
· Podmínky hypotečního úvěru, včetně úrokových sazeb, jsou zcela standardní.

* * *

Portfolio hypotečních úvěrů GE Money Bank k 31. prosinci 2005 dosáhlo 10 987 hypoték v celkovém objemu 10,58 miliardy Kč, což představuje meziroční zvýšení počtu o 30 % a meziroční zvýšení objemu o 40 %.

Během roku 2005 GE Money Bank poskytla celkem 3161 nových hypotečních úvěrů v celkovém objemu 4,2 miliardy Kč a klienti si v průměru půjčovali více - průměrná výše nového úvěru v roce 2005 byla 1,33 milionu Kč, zatímco v roce 2004 to bylo 1,14 milionu Kč.

GE Money Bank umožňuje klientům zafixovat si úrokové sazby na jeden rok, tři roky a pět let (kromě 1leté fixace u produktu Optimum), okamžitě znát konečnou cenu a velmi snadno si vybrat hypotéku, která odpovídá jejich potřebám. GE Money Bank přistupuje ke všem klientům zcela transparentně při stanovení všech hypotečních úrokových sazeb. Sazbu banka garantuje všem klientům, kteří splní podmínky schválení úvěru. Aktuálně mohou klienti získat hypotéku Premium se sazbou 2,79 % p.a. s jednoletou fixací.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank