Kredit přes přímé bankovnictví lidé nejvíc dobíjeli na Štědrý den

Klienti GE Capital Bank si v loňském roce dobili prostřednictvím Mobil Banky a Internet Banky kredit do svých mobilních telefonů za více než 308 mil. Kč. Zájem o tuto službu kulminoval v prosinci a vyvrcholil 24. prosince.

Měsíční průměr kreditu dobitého prostřednictvím Mobil Banky a Internet Banky představoval v loňském roce více než 25,6 mil. Kč. V prosinci si přitom klienti touto formou dobili kredit v sumě přesahující 30 mil. Kč.

„Největší zájem o dobití kreditu byl na Štědrý den – lidé si dobili celkem 2,2 milionu Kč což je asi dvojnásobek průměru běžného pracovního dne. Prosinec je tradičně měsícem, kdy lidé projevují o tyto služby velký zájem, který pak kulminuje v průběhu posledního týdne,“ řekl Pavel Folprecht, manažer přímého bankovnictví GE Capital Bank.

Při výběru nástroje pro dobíjení využívali klienti vloni logicky více Mobil Banku. Jejím prostřednictvím načerpali kredit v objemu 277,7 mil. Kč. Prostřednictvím Internet Banky pak načerpali zbývajících 30,7 mil. Kč.

„U služby Mobil Banka nabízí GE Capital Bank dobíjení kreditu do předplacených karet všech operátorů a dlouhodobě jde o jednu z nejvyužívanějších služeb. Každý měsíc ji v průměru využije 40 tisíc klientů, průměrná dobitá částka dosahuje 300 Kč,“ řekl Pavel Folprecht. „U Internet Banky mají klienti možnost dobít Oskartu a Go. Navíc Internet Banka jim zvláště opakované dobíjení umí výrazně zjednodušit – například vytvořením seznamu čísel a jmen či posláním informační SMS příjemci kreditu. Průměrná dobíjená částka je u Internet Banky mírně vyšší – 320 Kč,“ dodal.

GE Capital Bank je na českém trhu lídrem v počtu uživatelů GSM bankovnictví. Službu Mobil Banka využívalo ke konci roku 2004 celkem 153 434klientů. Internet Banku využívalo k témuž datu celkem 185 671klientů.

Eva Chaloupková, manažerka komunikace GE Capital Bank