Královéhradecké školy v nových barvách díky dobrovolníkům z GE Money

Hradec Králové
14. dubna 2009

Zaměstnanci GE Money ze sdružení dobrovolníků GE Volunteers Elfun vymalovali školku a střední školu v Královéhradeckém kraji. 15 zaměstnanců ve svém volném čase odpracovalo celkem 330 hodin. V sobotu 28. března 2009 dobrovolníci vymalovali prostory školky v Březhradě u Hradce Králové a v neděli 29. března učebny střední potravinářské školy ve Smiřicích. Akce pokračovala 5. dubna kdy zaměstnanci GE Money své dobrovolnické práce dokončili.

Zaměstnanci GE Money ze sdružení GE Volunteers Elfun malují interiér


„Jedním z cílů organizace GE Volunteers Elfun je podpora dětí a jejich vzdělání, proto zaměstnanci GE Money tentokrát pomáhali s malováním školky a školy u Hradce Králové. Naši zaměstnanci se podobných akcí účastní rádi, protože je považují za vynikající způsob, jak vyjádřit svůj vztah ke společnosti, v níž všichni žijeme,“
říká Tina Theodorou, manažerka CSR projektů GE Money v ČR. „V průběhu celého víkendu odpracovalo 15 dobrovolníků z řad GE Money pod vedením Marty Lomogové z GE Money Multiservis dohromady téměř 400 hodin dobrovolnických prací,“ dodala Tina Theodorou. „Tato aktivita byla součástí našeho dlouhodobého projektu Veselá škola, který jsme zahájili v roce 2007 a v němž chceme dál pokračovat. Nosnou myšlenkou projektu je udělat ze školy místo, kam se děti budou těšit a kde se jim bude líbit.“

Zaměstnanci GE Money ze sdružení GE Volunteers Elfun barví lavičky


Dobrovolníci z řad zaměstnanců GE Money se o víkendu 28. - 29. března sešli v Hradci Králové, aby pomohli vymalovat mateřskou školku a střední školu. 15 dobrovolníku v sobotu vymalovalo jak vnitřní prostory školky v Březhradě v ulici Poštovní 38, tak i venkovní lavičky, domečky na hraní a pletivo. Protože se během jednoho dne nestihlo vymalovat vše, dokončili dobrovolníci práce v neděli 5. dubna. „Velmi nás těší, že se našli lidé, kteří jsou ochotni pomoci, když odměnou jim může být pouze radost, kterou přinesli nám a především nejmladším obyvatelům Hradce Králové,“ řekla Gabriela Baranovičová, ředitelka školky v Březhradě.

Následně se 29. března zaměstnanci GE Money přesunuli do Smiřic v blízkosti Hradce Králové, kde vymalovali třídy a učebny zdejší Střední potravinářské školy. Za celý den se vymalovalo 5 místností. „V době kdy nikdo nedělá nic zadarmo, velice oceňujeme, že si bankéři z GE Money našli čas a pomohli nám vymalovat několik místností naší školy,“ dodává Ema Baboráková, ředitelka střední potravinářské školy ve Smiřicích.

Co je
GE Volunteers Elfun?
GE Volunteers Elfun sdružuje dobrovolníky z řad zaměstnanců GE Money v České republice. Cílem sdružení je podpora společnosti ve třech hlavních oblastech: děti a vzdělání, znevýhodnění spoluobčané a životní prostředí. Dobrovolníci z řad zaměstnanců GE Money se věnují desítkám aktivit, např. organizovanému dárcovství krve, sportovním, zábavným a vzdělávacím programům v základních školách, obnově lesního porostu na Pálavě, likvidaci kalamity v Tatrách atd. Ve sdružení působí dohromady téměř 400 zaměstnanců GE Money z České republiky.


Milan Kříž,

tiskový mluvčí GE Money