Klienti GE Money Bank mohou s cestovním pojištěním Travel Plus vyhrát poukázky na zájezd


Klienti GE Money Bank, kteří si zřídí ke své kartě Maestro nebo MasterCard cestovní pojištění Travel Plus, které je poskytováno ve spolupráci s PRVNÍ AMERICKO-ČESKOU POJIŠŤOVNOU, a.s., (AMCICO AIG Life), mohou soutěžit o poukázky na zájezdy. Soutěž trvá od června až do konce září a informace o ní získají klienti GE Money Bank v červnových výpisech z účtu.

Všichni klienti, kteří si v období od začátku června do konce září pořídí ke své kartě Maestro či MasterCard cestovní pojištění Travel Plus u pojišťovny AMCICO AIG Life, získají možnost soutěžit o poukázky na zájezdy. Pokud zašlou formou SMS správnou odpověď na otázku " Kolik výjezdů do zahraničí uskutečnili občané ČR v roce 2003" nebo jejich odpověď bude mezi pěti nejbližšími, získají poukázku na zahraniční zájezd dle vlastního výběru s cestovní kanceláří Čedok v hodnotě 20 tisíc Kč. Soutěž bude vyhodnocena za každý měsíc zvlášť a každý měsíc bude oceněno pět klientů GE Money Bank.

"Cílem právě probíhající kampaně je představit klientům toto pojištění a jeho výhody a informovat je o způsobech snadného získání pojištění - na obchodních místech GE Money Bank nebo telefonicky bez návštěvy banky na lince 224 446 100," vysvětluje Miroslav Jaroš, manažer pojištění GE Money Bank.

"Držitel karty GE Money Bank získá v rámci pojištění Travel Plus pojistnou ochranu až 3 miliony Kč během nejrůznějších cest do zahraničí. Pojištění je platné pro opakované soukromé i pracovní výjezdy, krátkodobé pobyty do 60 dní, vztahuje se na rekreační, sportovní a turistické zájezdy, a kromě provozování běžných letních rekreačních sportů je pojištěno rovněž rekreační potápění, jízda na horských kolech či vysokohorská turistika, a to bez navýšení ceny," dodal Miroslav Jaroš.

Pojištění Travel Plus zahrnuje pojistné krytí pro držitele karty i jeho rodinu pro případy:
· smrti úrazem a trvalou invaliditu následkem úrazu (pojistná částka do výše 3 mil. Kč),
· léčebných výloh včetně výdajů na zubní ošetření (pojistná částka do 1,5 milionu Kč),
· pojištění pro transport nemocného (pojistná částka do 1,5 mil. Kč),
· pojištění přivolané osoby (pojistná částka do 80 tis. Kč),
· pojištění pro repatriaci tělesných pozůstatků (pojistná částka do 200 tis. Kč).

Pojistné krytí se přitom vztahuje i na pojištění odpovědnosti za škody a ztrátu a poškození zavazadel.

Travel Plus je poskytován s nulovou spoluúčastí klientů u pojištění: smrti úrazem a trvalé invalidity; léčebných výloh; transportu nemocného; přivolané osoby, repatriace tělesných pozůstatků a odpovědnosti za škody .

Mezi výhody, které pojištění Travel Plus přináší, patří i asistenční služba v českém jazyce po 24 hodin. Pojištění Travel Plus má přitom celoroční platnost, která není nijak omezena počtem výjezdů do zahraničí a je platné celosvětově, tj. při výjezdu do všech zahraničních států. Pojištění Travel Plus pojišťovny AMCICO AIG Life poskytuje široké pojistné krytí nejen pro samotného držitele karty, ale i pro jeho rodinné příslušníky (těmi je míněn manžel či manželka a děti od 1 roku do věku 21 let).

Fakultativní cestovní pojištění Travel Plus rozšiřuje standardně poskytované pojistné programy, které klient získává zdarma automaticky s platební kartou. Držitelé karet Maestro mohou pojištění Travel Plus, které výrazně rozšiřuje pojistné krytí, získat za měsíční poplatek 83 Kč, držitelé karet MasterCard Standard a Business za 72 Kč. U platebních karet MasterCard Gold je pojistné krytí, které poskytuje Travel Plus již součástí základního pojistného programu.


Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank