Každý druhý žadatel z řad živnostníků získal úvěr v rámci COVID III u MONETA Money Bank

Celkem 52 % žadatelů o státem garantované úvěry v rámci záručního programu COVID III z řad živnostníků získalo tuto formu pomoci v MONETA Money Bank. Banka si tak drží v tomto segmentu více než poloviční podíl v rámci celého bankovního trhu. Zájemcům o program COVID III garantuje MONETA maximální úrokovou sazbu ve výši 4,9 % p. a. a o možnosti využít tuto formu podpory informuje klienty i formou marketingové kampaně.

V celkovém podílu všech úvěrů poskytnutých v rámci tohoto programu si banka drží 22% podíl mezi všemi bankami na tuzemském trhu. „Již na začátku pandemie COVID jsme avizovali naši připravenost v maximální míře pomoci české ekonomice. Jsme velmi rádi, že jsme našim podnikatelům v jejich obtížné situaci byli schopni poskytnout snadno dostupné financování, spojené navíc s velmi nízkou úrokovou sazbou,“ uvedl předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Úspěch zaznamenala MONETA v případě všech státních záručních programů COVID, kde si drží tržní podíl ve výši 16 % v počtu schválených žádostí a výrazně tak převyšuje standardní podíl banky na úvěrování komerčního segmentu. Ten činí necelých 6 %. „V součtu za všechny záruční programy zaměřené na podporu firem v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19 nyní evidujeme celkem 2099 žádostí v objemu 4,35 miliardy korun. Celkem 999 podnikatelů a firem již začalo své úvěry čerpat,“ upřesnila mluvčí Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Poskytování garantovaných úvěrů v rámci programu COVID III spustila MONETA počátkem června v úzké spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Pro segment živnostníků a malých firem je MONETA schopna schválit úvěr do 15 minut od dodání všech potřebných dokladů klientem.