Jedničkou ve financování zemědělců v České republice je GE Money Bank

Dle výše objemu poskytnutých úvěrů je GE Money Bank ve financování zemědělců jedničkou na českém trhu. Objem portfolia zemědělských úvěrů GE Money Bank činí téměř 7 miliard Kč, přičemž celkové portfolio těchto úvěrů v České republice dosahuje 25,4 miliardy Kč.

V portfoliu úvěrů pro zemědělce od GE Money Bank výrazně převládají investiční typy úvěrů, když tvoří 70 % celkového objemu. Zvýšený zájem zaznamenává GE Money Bank také u produktu Provozní financování pro zemědělské subjekty (meziroční nárůst portfolia o 15 %) a neúčelových úvěrů Expres Business, Flexi Business nebo Universal Business.

„Klienti z řad zemědělců velice oceňují odbornost našich specializovaných bankéřů, kteří mají velké zkušenosti s financováním v zemědělství. Zemědělcům se věnujeme řadu let a proto jsme jim schopni nabídnout produkty šité na míru,“
říká manažerka zemědělských úvěrů GE Money Bank Iva Prokopová. „Strategií GE Money Bank je také intenzivní spolupráce s více než 20 prodejci a dovozci zemědělské techniky a aktivní komunikace v rámci oborových výstav a veletrhů,“ dodává Iva Prokopová.

GE Money Bank se pravidelně účastní zemědělských výstav a veletrhů, jako jsou Tech Agro nebo Země živitelka. V květnu měla banka zastoupení na Národní výstavě hospodářských zvířat a zemědělské techniky v Přerově, kde představila novou službo EU Servis.

S novou službou EU Servis GE Money Bank nabízí zprostředkování kompletního poradenství při žádání a správě dotací z fondů EU. Konkrétně jde o nový program EAFRD - investice do zemědělství a rozvoje venkova, o jehož podporu bude možné žádat v tomto roce a následně v letech dalších, až do roku 2013. V této oblasti GE Money Bank spolupracuje s poradenskou společností Agroconsult Bohemia a podporuje také aktivity Krajských informačních středisek a Agrárních komor. Ve spolupráci s nimi GE Money Bank organizuje semináře určené zemědělcům.

GE Money Bank má širokou nabídku produktů určených speciálně pro zemědělce. Jde o Financování nákupu zemědělské půdy, Financování nákupu zemědělské techniky, Provozní financování zemědělských subjektů a ostatní investiční úvěry, které lze využít na investice i bez dotací z fondů EU.

***

Financování zemědělské půdy

Jedná se o dlouhodobý hypoteční úvěr určený na nákup zemědělské půdy.

· Financování zemědělské půdy je určeno právnickým osobám i fyzickým osobám - podnikatelům
· Minimální výše úvěru je 300 000 Kč a jeho maximální výše není omezena
· Splatnost až 20 let (nejdelší splatnost na trhu)
· Klient obdrží finanční prostředky ve výši až 90% kupní ceny
· Možnost získání dotace PGRLF na úhradu úroků činí 4 % na úvěr ve výši max. 10 mil. Kč
· Úrokové sazby jsou stanovovány individuálně a jejich typ lze v průběhu úvěru měnit: plovoucí sazby nebo fixní sazby na období 1 roku až 10 let

Financování zemědělské techniky

Investiční úvěry slouží k financování nákupu nové i použité zemědělské techniky, zejména kolových traktorů, sklízecích mlátiček, sklízečů píce, strojů na zpracování půdy a setí, strojů pro ochranu rostlin.

· Financování až 100% ceny nakupované techniky
· Splatnost až 8 let, v případě dotace úroku PGRLF 4% může být maximální doba splatnosti 7 let
· Individuální splátkový kalendář, v závislosti na cash flow klienta
· Úvěr je zajištěn pouze nakupovanou technikou, formou zajišťovacího převodu vlastnického práva

Provozní financování zemědělských subjektů

Úvěr slouží k financování provozního kapitálu zemědělského podniku.

· Až neomezená splatnost úvěru
· Flexibilní splátkový kalendář
· Variabilita zajištění - nemovitost, pohledávky, základní stádo a zvířata v zásobě (kategorie skot)


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank