Jak vybírat bezpečně z bankomatu

 • K otevření dveří u vnitřních bankomatů použijte jinou kartu
  než kartu platební. Dveře otevřete pomocí jakékoliv karty (např. věrnostní), která má magnetický proužek. Ochráníte tím údaje uložené na magnetickém proužku na Vaší bankovní platební kartě.
 • Prohlédněte si bankomat,
  ze kterého chcete vybírat, zda na něm není připevněno nějaké neobvyklé zařízení a zda bankomat není poničen, můžete se tak stát obětí skimmingu, kdy podvodníci dočasně umístí speciální čtecí zařízení před otvor čtečky magnetického proužku v bankomatu, aby zaznamenali bez vědomí držitele karty elektronické údaje z magnetického proužku. Ilegálně nainstalovaná miniaturní kamera, která je skryta nad klávesnicí, snímá zadaný PIN. S padělanou kartou a s pomocí skutečného PINu mohou podvodníci následně provádět stejné transakce a ve stejném rozsahu jako právoplatný držitel karty, a to vše bez jeho vědomí.
 • Při zadávání PINu při výběru z bankomatu buďte opatrní,
  aby jej nemohl nikdo odpozorovat. Dodržujte diskrétní zónu, která představuje vzdálenost 1-1,5 m od předcházejícího klienta u bankomatu a kryjte si klávesnici rukou, aby nemohl být PIN odpozorován přihlížející osobou ani skrytou kamerou.
 • Zásadně si u bankomatu nenechte od nikoho radit
  a řiďte se pouze pokyny, které jsou uvedeny na obrazovce bankomatu.

Transakce

 • Nikdo nemá právo Vaši transakci přerušit a ochranka ani jiný personál banky či obchodního centra nikdy nesmí zasahovat do transakcí klientů.
 • Vybranou hotovost i kartu si ihned uschovejte.
 • Po dokončení transakce si nezapomeňte vzít zpět svou kartu a účtenku o provedené transakci.
 • Pokud by Vám bankomat nevydal Vaši kartu či požadovanou hotovost, neodcházejte od bankomatu. Volejte linku Zákaznického servisu 224 443 636, která je taktéž uvedena na bankomatu.

Kontrola

 • Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu. Pokud zjistíte jakoukoliv nesrovnalost, ihned kontaktujte Zákaznický servis, platební kartu blokujte a spornou transakci reklamujte.
 • Pro snížení rizika zneužití Vaší platební karty doporučujeme nastavit ve Vaší Internet Bance v sekci Karty denní limit pro výběr hotovosti na kartě na výši, kterou běžně vybíráte z bankomatu.
 • V současné době jsou výběry z bankomatů v zahraničí automaticky nastaveny jako nepovolené (toto opatření se netýká členských zemí Evropské unie a dalších vybraných zemí Evropy - výčet zemí je uveden níže). Pokud budete cestovat s kartou do zahraničí, tak si jednoduše a rychle nastavíte výběry z bankomatů jako povolené. Po Vašem návratu Vám doporučujeme zahraniční výběry z bankomatů nastavit opět jako nepovolené.

Jakákoliv změna v nastavení výběrů z bankomatů v zahraničí je zdarma.

Jak si můžete zahraniční výběry z bankomatu nastavit?

 • V Internet bance, v části Karty, v nastavení pro jednotlivé karty
 • Telefonicky na lince Zákaznického servisu na čísle 224 443 636
 • Na kterékoli pobočce MONETA Money Bank

Kterých zahraničních států se toto opatření netýká, tzn. výběry z bankomatů jsou povolené?

Jedná se o členské státy Evropské unie (Belgie, Bulharsko, Chorvatska, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie) + další vybrané země Evropy (Andorra, Vatikán, Monako, Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Turecko).

 • Pokud cestujete do zahraničí, máte možnost toto nahlásit do banky, a banka bude vědět, že jste v zahraničí v určité zemi a tam budete používat svou platební kartu. Pak Vás nebudeme kontaktovat s žádostí o ověření transakce, pokud zaznamenáme platby Vaší kartou v nahlášené lokalitě
 • Pro zvýšení bezpečnosti banka provozuje monitorovací systém podezřelých transakcí na platební kartě a v případě podezření můžete být kontaktováni pro ověření, zda s provedenou transakcí souhlasíte. Přitom od vás Banka nikdy nepožaduje údaje, které uchováváte v tajnosti, jako číslo platební karty, PIN či CVC kód