Investice do fondů, jež nabízí MONETA, dosáhly rekordní hodnoty 25 miliard korun

O téměř 30 % se zvýšil počet klientů MONETA, kteří v meziročním srovnání investovali do některého bankou nabízených investičních fondů. Objem takto investovaných prostředků vzrostl o téměř 60 % a dosáhl úrovně 25 miliard korun. Největší zájem je o fondy zaměřené na pozitivní ekologické a sociální dopady, nebo o fondy, které investují primárně do sektorů zdravotní a sociální péče. Na špičce zájmu se drží také fondy investující do technologických projektů a firem.

„Zatímco celý trh rostl k letošnímu červnu meziročně bezmála o 20 %, v Monetě jsme zaznamenali nárůst objemu prostředků do spravovaných fondů o 58 %. O investování se začíná více mluvit, výrazně také přibývá mladších klientů mezi 35 a 45 lety, kteří chtějí lépe zhodnotit své prostředky v kontextu rostoucí inflace,“ říká manažer produktového týmu investic MONETA Money Bank Tomáš Kapoun. Podle něj k rostoucímu zájmu klientů o investice přispívá také vstřícná cenová politika banky, jež si zakládá na úplné absenci vstupních poplatků.

Téměř 15 % obchodů v investicích se od počátku letošního roku uskutečnilo online, a to buď prostřednictvím internetového bankovnictví nebo pomocí mobilní aplikace Smart Banka. Obě tyto digitální platformy umožňují investorům zhodnocovat své peníze již od několika mála set korun měsíčně. Možnost investovat do některého z nabízených investičních fondů MONETA nabízí také prostřednictvím svých 154 poboček s asistencí vlastních investičních specialistů.

Některému z investičních fondů, jež MONETA nabízí, svěřilo své finance již téměř 47 tisíc klientů banky. Celkový objem těchto investic dosáhl začátkem října úrovně 25 miliard korun, téměř 10 miliard korun přitom klienti investovali do fondů, které začala banka nabízet teprve v posledních 12 měsících. V procentuálním vyjádření tak MONETA zaznamenala meziroční růst o 87 %. „Našim klientům chceme poskytnout to nejlepší na trhu investic a být jim dobrým průvodcem při efektivním zhodnocování jejich prostředků. Ve střednědobém horizontu chceme získat 10% podíl na trhu poskytování investičních služeb,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Klienti obvykle investují do dluhopisových fondů, které představují 55 % investičního portfolia Monety; zbytek tvoří smíšené a akciové fondy, když na každý z těchto druhů investic připadá zhruba 20 % podíl.

MONETA nabízí investice do celkem 35 investičních fondů. Jejich prostřednictvím mohou klienti investovat do světoznámých značek, lídrů inovací v oblasti technologií nebo společností, které se orientují na trendy, jakými jsou stárnutí nebo růst populace na planetě. Zájem roste také o investiční fondy, zaměřené na sociální a environmentální zaměřenost.

Disclaimer: Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena, uvedené fondy se mohou nacházet mimo cílový trh adresáta sdělení. Bližší informace o vymezení cílového trhu fondu jsou uvedené na kartě jednotlivého fondu. Nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy s Bankou ani nabídku k investování nebo investiční doporučení. Podmínkou pro investování je především Investiční dotazník, seznámení se se Statutem a Sdělením klíčových informací; více na moneta.cz.