Internet Banku GE Money Bank užívá více než čtvrt milionu klientů

 

GE Money Bank zaznamenala v uplynulém roce významný nárůst počtu uživatelů Internet Banky. Ke konci srpna 2006 jich užívalo Internet Banku více než čtvrt milionu, což představuje meziroční nárůst o 20 %. Stále více klientů si uvědomuje časovou a finanční výhodnost Internet Banky v porovnání s osobní návštěvou pobočky.
Během roku 2006 pokračoval dynamický růst počtu klientů, kteří se rozhodli využívat výhod Internet Banky od GE Money Bank. Čtvrt milionu uživatelů na konci srpna znamená 20% zvýšení oproti říjnu roku 2005.

„Lidé, kteří si zřizují Internet Banku na ní oceňují především širokou škálu funkcí, které jim nabízí a komfort komunikace s bankou z prostředí domova. Klienti GE Money Bank využívají internetového bankovnictví ve velké míře a jsme rádi, že jejich počet i nadále dynamicky narůstá,“ řekl Ladislav Pazderka, manažer přímého bankovnictví GE Money Bank.

Neopomenutelnou výhodou je také finanční výhodnost v porovnání se zadáváním a správou služeb na pobočce. Kromě služeb v oblasti platebního styku (jednorázové i trvalé platební příkazy, zopakování platby, SIPO, inkaso) Internet Banka GE Money Bank například umožňuje dobíjení kreditu do mobilních sítí všech tří českých operátorů, službu SMS Servis (SMS informace o pohybech či stavu na účtu). Dále obsahuje i unikátní službu Infolimit (ta klienty informuje, kolik jim banka může okamžitě půjčit).

GE Money Bank také nabízí možnost využívání elektronického výpisu z běžného účtu. Ten nahrazuje všechny funkce papírového výpisu. Klient jej může po vytištění použít jako úředně akceptovatelný doklad o svých transakcích za určité období a díky elektronické značce jej lze na úřad poslat e-mailem.

Zabezpečení internetového bankovnictví GE Money Bank dosahuje standardně vysoké úrovně. GE Money Bank poskytuje Internet Banku se třemi variantami zabezpečení - kromě hesla nabízíme klientům mobilní klíč nebo certifikáty a navíc službu SMS info o přihlášení.

Pro zabezpečení se používají hesla, která obsahují povinně minimálně osm znaků, velká a malá písmena a číslice. Doporučujeme klientům hesla pravidelně měnit (doporučená perioda je jednou měsíčně). K bezpečnosti klienta přispívá fakt, že v rámci přístupu přes heslo je omezen denní limit pro výběr na maximálně 10 000 Kč, ale klient si tento limit může libovolně snížit.

Mobilní klíč je jednorázové osmičíselné heslo nutné pro přihlášení do internetového bankovnictví. Klient ho obdrží zdarma prostřednictvím SMS zprávy na svůj mobilní telefon, a to do deseti vteřin po odeslání požadavku. Úspěšné přihlášení lze uskutečnit až po doplnění získaného hesla. Platnost mobilního klíče je přitom omezena na dobu pěti minut od vygenerování v bance, každé heslo se dá použít pouze pro jedno přihlášení.

Další možností zabezpečení je přístup do Internet Banky chráněný heslem a digitálním certifikátem. Přenos dat je šifrován protokolem SSL s délkou klíče 128 bitů. Každá transakce zadaná přes internet pak musí být ještě podepsána platným digitálním podpisovým certifikátem klienta..

Klient si navíc může zřídit i SMS info o přihlášení - zasílání informace v podobě oznamovací SMS zprávy o přihlášení do Internet Banky. Součástí této SMS je i telefonní číslo, na které může klient v případě neoprávněného přihlášení zavolat a nechat Internet Banku ihned zablokovat. Přes mobilní telefon lze také pomocí služby SMS servis, kterou si klient může nastavit v Internet Bance, sledovat veškeré pohyby na účtu dle nastavených kritérií.

GE Money Bank nabízí retailovým i komerčním klientům přímé bankovnictví ve formě Internet Banky, Mobil Banky a Telefon Banky, pro komerční klienty je navíc určen homebankingový program BankKlient.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank