Internet Banka GE Money Bank získala Cenu veřejnosti Zlatá koruna 2009

GE Money Bank získala v letošním roce Cenu veřejnosti Zlatá koruna 2009. Veřejnost zvolila za nejlepší produkt roku 2009 její Internet Banku a ocenila tak její unikátní vlastnosti, jako například aplikaci GE Money Manager, určenou pro řízení osobních financí. Internet Banka tak u české veřejnosti obstála v dvoukolovém soutěžním klání a v konkurenci dalších 651 produktů. O popularitě internetového bankovnictví GE Money Bank svědčí také téměř 240 000 aktivních klientů Internet Banky.

„Děkujeme všem klientům, kteří hlasovali a především používají Internet Banku GE Money Bank. Uznání našich zákazníků je ta nejlepší forma ocenění, a proto si velmi vážíme našeho vítězství v Ceně veřejnosti. Našim cílem je i nadále poskytovat výborné produkty a služby zákazníkům. Naše Internet Banka obsahuje jedinečnou aplikaci GE Money Manager, která umožňuje klientům řídit své finance pomocí jednoduchých a snadných přehledů příjmů a výdajů,“ řekl Peter Herbert, generální ředitel GE Money Bank.

Novinky internetové bankovnictví GE Money Bank
„Myslím si, že hlavním impulsem, který vedl k úspěchu v této prestižní soutěži, jsou neustálé inovace a celkové zlepšení uživatelského prostředí našeho internetového bankovnictví. Průběžně se snažíme reagovat na potřeby a náměty našich klientů. Klademe velký důraz nejen na funkční stránku věci, ale také na uživatelskou příjemnost, jednoduchost ovládání a přehledný design,“ řekl Ladislav Seifrt, manažer přímého bankovnictví GE Money Bank. V průběhu posledního roku připravila GE Money Bank pro uživatele svého internetového bankovnictví řadu užitečných novinek. Klienti mohou využívat anglickou verzi Internet Banky nebo unikátní nástroj pro správu osobních financí GE Money Manager, vyřídit si Expres půjčku nebo navýšit kontokorent bez nutnosti návštěvy pobočky, přizpůsobit si vybraná nastavení Internet Banky svým potřebám atd.

GE Money Manager
GE Money Manager je první aplikací na správu osobních financí v České republice, která je integrovaná do internetového bankovnictví. Pracuje přímo s položkami účtu. Umožňuje třídit příchozí a odchozí platby do kategorií. V přehledných grafech a tabulkách lze sledovat, jak jednotlivé položky zatěžují domácí rozpočet. Zajímá-li uživatele, jak se bude vyvíjet zůstatek na jeho účtu, může si sestavit osobní rozpočet. Díky funkci historie zůstatků může uživatel sledovat vývoj zůstatků na svých účtech až rok zpětně a zobrazit si součet zůstatků ve sloupcovém grafu. Aplikace GE Money Manager je zdarma přístupná všem uživatelům Internet Banky. „Klienti si Money Manager velmi oblíbili, o čemž svědčí více než 49 tisíc pravidelných uživatelů. Alespoň jednou vyzkoušelo aplikaci již více než 110 tisíc klientů,“ řekl Ladislav Seifrt, manažer přímého bankovnictví GE Money Bank.

Personalizace Internet Banky
Klienti GE Money Bank mají možnost přizpůsobovat si Internet Banku svým potřebám. Na Úvodní stránce si mohou nastavit seznam svých oblíbených stránek, oslovení nebo si vložit vlastní obrázek. Díky přehlednému designu také okamžitě získávají informace o aktuálních zůstatcích na účtech o posledních třech realizovaných transakcích, nebo o poměru příjmů a výdajů za uplynulý měsíc bez nutnosti jediného kliknutí.

Expres půjčka v Internet Bance
GE Money Bank v prvním čtvrtletí letošního roku nabídla také možnost nejen zažádat, ale i získat Expres půjčku prostřednictvím Internet Banky. Klient si jednoduše namodeluje půjčku podle svých potřeb a vyplní žádost. Ihned se dozví, zda byla jeho žádost schválena, smlouvu podepíše elektronicky a během několika minut může čerpat peníze. To vše bez nutnosti návštěvy pobočky. Maximální výše takto poskytnutého úvěru je 200 tisíc korun.

Milan Kříž
tiskový mluvčí GE Money Bank

Náhled Úvodní stránky Internet Banky

GE Money Manager

Zlatá koruna
Soutěž Zlatá koruna oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu. V roce 2009 se pod záštitou ministra financí ČR Miroslava Kalouska koná již její 7. ročník. Od začátku soutěže v roce 2003 se jí zúčastňují všechny významné banky, pojišťovny, leasingové, investiční a další finanční společnosti. 7. ročníku soutěže se zúčastnilo 67 finančních společností s celkem 213 produkty.
Nejlepší produkty v 15 kategoriích vybírá Finanční akademie složená z téměř 300 finančních odborníků. Kromě toho uděluje také cenu Novinka roku. Výsledky hodnocení ve Zlaté koruně pomáhají veřejnosti snáze se orientovat v nabídce finančních produktů, motivují občany k tomu, aby se více zajímali o vlastnosti jednotlivých produktů a lépe porozuměli nabídkám finančních společností.
Významnou součástí Zlaté koruny je hlasování o Cenu veřejnosti, kdy nejoblíbenější finanční produkty volí veřejnost prostřednictvím internetu a SMS zpráv. V roce 2007 bylo hlasování rozšířeno o Cenu podnikatelů, kterou se oceňují nejlepší finanční produkty pro malé a střední podnikatele. Do veřejného hlasování se roce 2009 zapojil rekordní počet více než 126 tisíc účastníků.
Zlatá koruna svým zaměřením přispívá ke zdravé konkurenci, podporuje vznik nových produktů a veřejnosti napomáhá k vyšší finanční gramotnosti.
Další informace o soutěži Zlatá koruna najdete na www.zlatakoruna.info.