Informace o zahájení konzultací v souvislosti se správou a řízením společnosti (Corporate Governance)

MONETA Money Bank, a.s. (MONETA) dnes oznamuje, že dozorčí rada požádala vedení banky, aby zahájilo konzultace s akcionáři společnosti týkající se správy a řízení společnosti. Hlavním cílem tohoto kroku je vyřešit záležitosti, které zůstaly otevřené od poslední valné hromady společnosti, která proběhla v dubnu 2017.

Dozorčí rada chce znát názor akcionářů na jmenování dvou nových členů do dozorčí rady - pana Gabriela Eichlera a Tomáše Pardubického a zároveň na nominaci paní Zuzany Prokopové jako členky Výboru pro audit. Dozorčí rada chce též znát názor na změny smluv u některých svých členů, které umožní harmonizaci podmínek napříč dozorčí radou. Dozorčí rada dále konzultuje navrhovanou strukturu odměňování svých členů. Podrobné informace o návrzích jsou k dispozici na webových stránkách https://investors.moneta.cz/aktualni_informace.

Společnost MONETA bude kontaktovat své přední institucionální akcionáře, kterým návrhy detailně představí a požádá je o jejich zpětnou vazbu. V případě zájmu se těchto konzultací mohou zúčastnit i všichni ostatní akcionáři. Po ukončení konzultací plánuje MONETA svolat mimořádnou valnou hromadu, kde bude o návrzích hlasováno. Datum konání bude oznámeno po ukončení konzultačního období.

Pro větší podporu svým akcionářům zveřejnila MONETA na svých internetových stránkách Příručku o řízení a správě společnosti (Corporate Governance Handbook), která poskytuje všem zainteresovaným stranám přehled o rámci správy a řízení společnosti. Příručka také obsahuje klíčové zásady a postupy, které jsou zakotveny ve vnitřních procesech společnosti MONETA.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.