Hypotéka naopak si vydobyla výrazné místo na trhu


Hypotéka naopak - tedy hypotéka před výběrem nemovitosti - se od svého dubnového uvedení na trh setkala s mimořádným zájmem. Během necelých dvou měsíců od představení produktu GE Money Bank registrovala více než deset tisíc lidí, kteří se informovali na podmínky a charakteristiky Hypotéky naopak. Celkový objem přijatých žádostí počátkem června již dosáhl tří set milionů korun, objem uzavřených smluv téměř sto miliónů.

Hypotéku naopak uvedla GE Money na trh 6. dubna tohoto roku. Prostřednictvím Hypotéky naopak klient předem získá neodvolatelný závazek výše a podmínek úvěru a s hypotékou "v kapse" si může až devět měsíců vybírat nemovitost podle svých představ - banka mu totiž rezervuje finanční zdroje. Jde o další zásadní inovaci, která klientům GE Money Bank umožňuje snazší získání vysněného bydlení.
GE Money Bank zaznamenala o Hypotéku naopak výrazný zájem. "V období mezi 11. dubnem a 22. květnem celkově narostl počet kontaktů zájemců o hypotéku 3,5krát. Na infolinku jich zavolá týdně více než 600, webové stránky hypoték GE Money navštíví za týden více než čtyři tisícovky zájemců," popsal nárůst zájmu manažer hypoték GE Money Bank Stanislav Rokos. Ohlas Hypotéky naopak se odrazil nejen v dotazech klientů, ale i ve zvýšené obchodní aktivitě. "Za 3 měsíce již GE Money Bank eviduje 300 obchodních případů v celkové výši 376 milionů korun. To nás přesvědčuje o tom, že tento produkt na trhu opravdu chyběl a veřejnost oslovil," dodal.

Klienty na Hypotéce naopak pozitivně zaujala i informace o maximální výši úvěru, který jim vzhledem k jejich příjmům může GE Money Bank poskytnout. "Průměrná žádaná výše Hypotéky naopak činí 1,26 milionu korun, v průměru bychom však byli klientům schopni poskytnout dvakrát vyšší částku. Myslím, že i tato informace řadu klientů příjemně překvapila a umožnila jim pohodlnější výběr nemovitosti," podotkl Stanislav Rokos. "Dostupnost podpořilo i několik snížení úrokových sazeb - nyní tak například hypotéku Premium s roční fixací nabízíme se sazbou 2,39 % p.a.," zdůraznil.
Svou inovativní pozici potvrdila Hypotéka naopak červnovým ziskem ocenění Zlatá koruna v kategorii hypoték. Cílem soutěže Zlatá koruna je ocenit nejlepší finanční produkty na českém trhu. Letos se konal již třetí ročník soutěže. Hodnocení produktů přijatých do soutěže provedla nezávislá odborná porota - Finanční akademie, složená z finančních odborníků a publicistů.

Hypotéka naopak krok za krokem

· GE Money Bank provede ověření bonity klienta a na základě jím dodaných podkladů (potvrzení o příjmu a výpis z účtu) mu sdělí, jakou maximální výši hypotéky může získat. Klient si vybere, zda chce hypotéku v maximální či jen v nižší, jím požadované výši.

· Klient a banka uzavřou smlouvu o budoucí smlouvě - GE Money Bank se zavazuje poskytnout klientovi hypoteční úvěr až do dojednané výše. Zároveň klient dostane základní podmínky, které musí splňovat následně vybraná nemovitost, aby mohla být přijata jako zajištění úvěru a úvěr mohl být optimálně čerpán. Tím klient současně dostává informace pro prodejce nemovitosti - ať individuálního či realitní kanceláře. Klient získá zároveň popis dalšího postupu včetně přehledu potřebných dokladů k nemovitosti a návod, kde je získat.

· Klient si v průběhu devíti měsíců vybere nemovitost, jíž chce koupit (byt, rodinný či rekreační dům). Hypoteční specialista GE Money Bank je mu nápomocen při posouzení vhodnosti nemovitosti k financování a následně k zajištění dokumentace k nemovitosti vč. odhadu ceny.

· Klient předloží GE Money Bank doklady k nemovitosti a GE Money Bank s ním uzavře smlouvu o hypotečním úvěru. Podle konečné ceny nemovitosti lze pružně upravit konečnou výši hypotéky bez jakékoliv sankce za nedočerpání smluvní částky apod.
· Klient čerpá hypoteční úvěr.


Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank