Hainz a Červenka z GE Money Bank jmenováni do významných evropských funkcí v GE

Jan Hainz a Miroslav Červenka z vedení GE Money Bank, a.s. Česká republika byli v červnu jmenováni do nových významných funkcí v rámci regionu GE Centrální a východní Evropa. Jan Hainz bude odpovědný za komunikaci společností GE Money v regionu a Miroslav Červenka za IT.

Miroslav Červenka byl jmenován do funkce Chief IT Officer pro GE Money Centrální a východní Evropa. Ve své nové funkci bude odpovědný za rozvoj a integraci IT systémů ve všech společnostech GE Money v regionu a implementaci nového transakčního systému retailového bankovnictví. Zároveň bude posilovat synergie mezi jednotlivými IT systémy a společný front-end systém pro kvalitní obsluhu zákazníků.

Miroslav Červenka vystudoval letecké inženýrství a svou pracovní kariéru zahájil v LET Kunovice. Od roku 1991 působil ve společnosti Andersen Consulting jako projektový manažer. Po akvizici Agrobanky nastoupil v roce 1998 do GE jako Projektový manažer oddělení Informačních technologií. Od roku 2000 působil jako ředitel oddělení Informačních technologií a zároveň byl od roku 2002 členem představenstva banky. V průběhu své práce pro GE Money Bank, a.s. řídil řadu IT projektů, implementoval úspěšně nový transakční systém banky i karetní systém Vision plus. Pod jeho vedení se stal IT tým GE Money Bank,a.s. Česká republika nejlepším týmem v regionu a dnešní front-end systém vyvinutý v bance je úspěšně implementován v ostatních společnostech GE Money po světě.

Miroslav Červenka je ženatý a má syna a dceru. Hovoří anglicky a rusky. Mezi jeho koníčky patří sport, hudba a fotografování.

Do doby, než bude jmenován nový ředitel IT pro GE Money Bank, a.s., bude tuto funkci vykonávat Pavel Zídek, Senior IT manažer a člen dozorčí rady banky.

Jan Hainz byl jmenován do funkce Communication Leader GE Money Centrální a východní Evropa. Ve své funkci bude nadále přímo odpovědný za interní a externí komunikaci všech společností GE Money v České a Slovenské republice, a navíc bude odpovědný i za komunikaci GE Money v Maďarsku, Polsku a Rusku. Zvláštní pozornost také zaměří na komunikaci nových akvizic společnosti GE Money v regionu.

Jan Hainz vystudoval fakultu strojní na ČVUT v Praze a marketing na University of Pittsburgh v USA. Od roku 1989 pracoval jako režisér dokumentárních a vzdělávacích pořadů na ČVUT, poté jako vedoucí vývoje potravinářských procesů a zařízení v Pavan Mapimpianti SpA, Itálie. Po návratu do České republiky se podílel na aplikaci programu Jopp Phare EBRD a od roku 1995 byl ředitelem marketingu McDonald´s Česká republika. Do GE nastoupil v roce 1998, nejdříve jako ředitel marketingu GE Money Bank, poté od roku 2000 jako vedoucí oddělení komunikace a tiskový mluvčí všech společností GE Money Česká a Slovenská republika.

Jan Hainz je ženatý a má dvě dcery. Hovoří anglicky a italsky. Mezi jeho koníčky patří jachting, motocykly, cestování, italská kuchyně a dobré víno.

:Jmenování Jana Hainze a Miroslava Červenky do evropských funkcí v GE Money je nejen důkazem špičkové úrovně vedení GE Money Bank, a.s. v České Republice, ale také příkladem schopnosti GE posouvat své nejlepší zaměstnance neustále kupředu, na nové, náročné funkce, aby získali další zkušenosti a podněty a tím dodali společnosti novou energii a přispěli k jejímu ještě úspěšnějšímu růstu,“ řekl Gerard Ryan, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank, a.s.

Řada českých manažerů, kteří dříve v GE Money Bank, a.s. pracovali, byla do významných mezinárodních funkcí v GE již povýšena v minulosti. Veronika Sodomková, dříve ředitelka lidských zdrojů GE Money Bank, a.s. v České republice nyní zastává stejnou funkci v Německu a Ivan Svítek, dříve finanční ředitel banky a místopředseda představenstva, dnes řídí společnost GE Money v Brazílii.

Eva Chaloupková,
manažerka komunikace GE Money Bank