Granty MONETA Money Bank v roce 2016: 51 podpořených projektů

MONETA Money Bank dlouhodobě podporuje grantový program a dobrovolnictví svých zaměstnanců. V loňském roce rozdala na grantech téměř 2 miliony korun a podpořila 51 projektů. Kam zamířila finanční pomoc prostřednictvím grantů v roce 2016?

„V MONETA Money Bank si uvědomujeme, jak provázané je naše podnikání s místními komunitami, i proto se je snažíme podpořit ve čtyřech oblastech: postižení spoluobčané, sociálně a zdravotně znevýhodněné děti, senioři a ochrana životního prostředí. Toto jsou hlavní témata, kterým se věnuje jak náš Program na podporu potřebných, tak aktivity našich dobrovolníků,“ konstatuje Zuzana Pokorná, CSR specialistka a vedoucí dobrovolníků MONETA Money Bank.

Program banky na podporu místních komunit je postaven na zapojení zaměstnanců a široké pobočkové sítě. „Zaměstnanci sami přicházejí s návrhy, s jakými organizacemi bychom měli spolupracovat a jaké organizace bychom měli podpořit. Přirozeně tak vybírají ty organizace, které jsou blízké jejich hodnotám. Dochází tak k souladu osobních hodnot zaměstnanců a společenské odpovědnosti banky. To podporuje vysoké zapojení zaměstnanců do různorodých dobrovolnických aktivit,“ říká Zuzana Pokorná.

V roce 2016 MONETA Money Bank podpořila částkou přes 1,9 milionu korun 41 organizací a jejich 51 projektů. Grantová komise, která zasedá čtyřikrát do roka a skládá se ze zaměstnanců banky, při svém rozhodování zvažuje zejména dosah a udržitelnost daného projektu.

Podpořené projekty v roce 2016 v konkrétních oblastech a částkách

Sociálně znevýhodněné děti 10 projektů 377 280 Kč
Hendikepované děti 15 projektů 500 951 Kč
Znevýhodnění dospělí 16 projektů 647 280 Kč
Senioři 10 projektů 385 402 Kč

Podpořené projekty zahrnují speciální školy, hospice, svazy tělesně postižených, denní stacionáře aj.

Projekt zblízka

Jednou z organizací, které MONETA Money Bank podporuje, je Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech, který se věnuje zajišťování a zdokonalování hospicové péče a dalších sociálních služeb. Banka ho podporuje již od roku 2012.

V minulém roce činila podpora od MONETA Money Bank více než 103 000 Kč. Přestože je finanční podpora důležitá, ještě důležitější je čas, který zaměstnanci banky nemocným věnují. Zatímco před lety byla podpora směřována hlavně na zpříjemnění prostředí, dnes vedle toho zaměstnanci banky vyrábějí společně s klienty předměty pro velikonoční a vánoční trhy, tráví s klienty hospice svůj čas v denní místnosti a povídají si s nimi.

„Spolupráce se zaměstnanci MONETA Money Bank zdaleka není jen o tom, že by na náš účet přibyly peníze, nebo že by sem zaměstnanci přinesli věcné dary,“ říká koordinátorka dobrovolníků Hospice Dobrého Pastýře Lucie Veghová a dodává: „Dobrovolníci z banky tu s námi pravidelně tráví čas, připravují s klienty výrobky na velikonoční i vánoční jarmark, potěší je i rozptýlí svou přítomností. Ten lidský přístup i ochota pomáhat jsou snad nejdůležitější ze všeho. Nechtěla bych ale zapomenout ani na to, jak krásná je snaha prostory našeho hospice vyzdobit. Třikrát za rok – na jaře, na podzim a v zimě – zaměstnanci banky nachystají tak úžasnou výzdobu, že celý prostor rozsvítí. Teď právě, když rozkvetly všechny jarní kytky, které nasázeli do truhlíků, to vidíme dnes a denně.“

Dobrovolnictví v MONETA Money Bank

Dobrovolníci z řad zaměstnanců MONETA Money Bank věnovali v roce 2016 potřebným a ochraně životního prostředí 7 881 dobrovolnických hodin a svou prací podpořili 51 organizací. Banka zorganizovala celkem 210 dobrovolnických aktivit, kterých se zúčastnilo 375 zaměstnanců a okolo 100 rodinných příslušníků a jejich přátel. Dobrovolnické aktivity se konají jak během pracovní doby, tak mimo ni.

 

Lucie Leixnerová

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Lucie Leixnerová
mob: +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.leixnerova@moneta.cz

Lenka Míčková
mob: +420 601 384 254, tel: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.