Grantový program Monety hledá projekty na ochranu klimatu a pomoc znevýhodněným

Až do 15. října letošního roku mohou žádat neziskové organizace o finanční podporu v letošním podzimním kole grantového programu MONETA. Na projekty, které pomáhají znevýhodněným dětem a dospělým, seniorům nebo přispívají k ochraně životního prostředí letos banka vyčlenila celkem 5 milionů korun. Více než tři miliony přitom rozdělila již v jarním kole, přihlášky do aktuálně druhého kola začíná banka přijímat od zítřka.

Do Grantového programu Skupiny MONETA jsou aktivně zapojeni i její zaměstnanci, kteří se stávají garanty jednotlivých žádostí. „Princip a unikátnost grantového programu tkví v tom, že každá žádost musí být podána pouze prostřednictvím našeho zaměstnance. Nezisková organizace si tak musí najít svého bankéře či bankéřku, který se stane pomyslným ambasadorem dané neziskovky a následně její projekt obhajuje před grantovou komisí. Naší snahou tak je, aby se vytvořily synergie mezi osobními hodnotami našich zaměstnanců a společenskou odpovědností banky, neboť většina takto vybraných bankéřů si nakonec danou neziskovou organizaci skutečně osvojí a začne s ní spolupracovat dlouhodobě,“ popisuje ředitelka ESG a komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Prostřednictvím Grantového programu pomáhá MONETA neziskovým organizacím již od roku 2015. Od té doby podpořila řadu projektů, které usnadňují život znevýhodněným dětem i dospělým, pomáhají seniorům a také přispívají na ochranu životního prostředí a klimatu. V letošním roce se banka rozhodla výrazně podpořit projekty, které se snaží zamezit dopadům klimatických změn a cílí na ochranu přírodního bohatství v České republice, když na jejich podporu alokovala 25 % celkového letošního grantového rozpočtu. V jarní grantové výzvě získal podporu projekt budování tůní zastřešený spolkem Julinka nebo například budování komunitních zahrad pro mezigenerační setkávání dětí a seniorů. Celkem třemi miliony korun pak letos banka podpořila hospice a další zařízení sociální, zdravotní či paliativní péče, které se kvůli ekonomickým důsledkům pandemie dostaly do krizové finanční situace.