Genius Business Active upevňuje svou pozici nejvýhodnějšího podnikatelského účtu na trhu


Finančně nejvýhodnější podnikatelský účet na českém trhu Genius Business Active získává další náskok před konkurencí. GE Money Bank totiž navyšuje odměnu za platbu kartou MasterCard Business Premium vydávanou k účtům typu Genius Business Active na 0,6 procenta z hodnoty nákupu v obchodech nebo na internetu. Odměny za platby kartou činí paušální účet Genius Business Active nejvýhodnějším komplexním podnikatelským kontem na trhu. Peněžní odměna od banky je na českém trhu unikátní, a tomu také odpovídá rostoucí zájem o paušální účty GE Money Bank. Ke konci června banka eviduje více než 25 tisíc kont typu Genius Business Active.

„Účet Genius Business Active nabízí podnikatelům komplexní služby pro správu financí v rámci jednoho nízkého měsíčního poplatku. Je nejlevnějším podnikatelským účtem tohoto typu na trhu a se zvyšujícími se odměnami za platbu kartou tuto výsadní pozici dále upevňuje,“ řekl Petr Sudický, manažer běžných účtů GE Money Bank. „Suma, kterou jsme klientům vrátili na jejich účty, jasně signalizuje, že si majitelé kont typu Genius Business Active peněžní odměny za platby kartou v obchodech velmi oblíbili,“ dodal Petr Sudický.

Od května loňského roku GE Money Bank odměňuje majitele platebních karet vydaných k jakémukoli z účtů typu Genius Active nebo Genius Business Active tím, že jim vrací peníze. Klientům, kteří používají platební kartu MasterCard Business Premium vydanou k některému z účtů typu Genius Business Active, připisuje banka za každý bezhotovostní nákup 0,6 procenta z jeho hodnoty zpět na účet. V průměru tak klient měsíčně ušetří zhruba polovinu ceny účtu, při vyšších výdajích může mít účet zcela zdarma nebo i vydělat.

Nezávislý internetový server Bankovnipoplatky.com označil konto Genius Busines Active jako jeden z nejvýhodnějších podnikatelských účtů na trhu. Podnikatelům umožňuje v rámci výhodného měsíčního paušálu využívat celou řadu služeb bez omezení. Odměny za platby kartou jej pak bezesporu činí jedničkou v nabídce podnikatelských účtů. Vedení účtu mohou mít zdarma ti klienti, kteří mají minimální průměrný měsíční zůstatek na účtu Genius Business Active 500 tisíc korun. GE Money Bank navíc garantuje vrácení paušálního poplatku za vedení konta, pokud se klient do šesti měsíců od jeho založení rozhodne účet z jakýchkoli důvodů dále nevyužívat. Díky této unikátní službě mohou klienti v praxi vyzkoušet výhody paušálních účtů GE Money Bank bez rizika, protože v případě nespokojenosti jim banka vrátí peníze.

Genius Business Active nabízí v rámci jednoho měsíčního paušálu (159 Kč) tyto služby v ceně:

· Veškeré výběry z bankomatů GE Money Bank
· Služby přímého bankovnictví - Internet Banka, Mobil Banka, Telefon Banka
· Veškeré příchozí i odchozí transakce realizované elektronicky
· Vydání a vedení 2 platebních karet
· Vydání a vedení karty určené pro internetové nakupování
· Operace s trvalými příkazy a inkasy
· Zasílání měsíčních výpisů poštou nebo elektronicky
· Vedení služby MiniFlexi business
· Využívání služby SMS servis
· 1 vklad hotovosti na obchodním místě měsíčně
· Sleva až 0,6 % při každé platbě platební kartou
· Žádné skryté poplatky

Pro právnické osoby jsou připraveny verze baličku Genius Business Active 10, 50, 50+ a 200, ve kterých je zdarma takový počet transakcí (příchozích a elektronických odchozích), který odpovídá číslovce v názvu balíčku. U účtu Genius Business Active 200 mohou navíc klienti zdarma využívat homebankingové služky BankKlient.

Potřebné doklady ke zřízení účtu Genius Business Active pro fyzické osoby podnikatele:
· Platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list)
· Živnostenský list nebo koncesní listina, případně jiný doklad opravňující provozovat podnikatelskou činnost

Potřebné doklady ke zřízení účtu Genius Business Active 10 / 50 / 50+ / 200 pro právnické osoby a vybrané profesní skupiny:
· Platný občanský průkaz osoby oprávněné jednat za subjekt
· Druhý doklad totožnosti osoby oprávněné jednat za subjekt


Milan Kříž,
tiskový mluvčí GE Money Bank