GE přispěla na rekonstrukci základní školy v Plané nad Lužnicí

Planá nad Lužnicí patřila mezi jihočeská města, která byla nejvíce zasažena loňskými srpnovými záplavami. Mezi těžce poškozené objekty v tomto městě patřila i budova základní školy. Na její obnovu přispěla společnost General Electric a její nadace GE Fund, která věnovala 1,4 mil. Kč. I díky tomuto daru mohlo dnes, 27. srpna 2003, proběhnout slavností otevření rekonstruovaných školních prostor.

Dokončení rekonstrukce před zahájením školního roku uvítali jak žáci tak i učitelský sbor základní školy v Plané nad Lužnicí (ulice ČSLA 65). Slavnostního otevření, které se uskutečnilo 27. srpna, se vedle vedení školy a zástupců města v čele se starostou Františkem Chramostou, zúčastnili i zástupci GE Capital Bank, která zprostředkovala dar 1,4 mil. Kč od své mateřské společnosti General Electric (GE). Tento dar byl základní škole v Plané nad Lužnicí předán prostřednictvím společnosti Člověk v tísni při České televizi.

„Naše společnost přišla s pomocí ihned po loňských povodních. Věděli jsme, že jako silná společnost můžeme pomoci postiženým – penězi, speciálními nabídkami, podporou v těžké situaci. Obrovská vlna solidarity se zvedla i mezi našimi zaměstnanci. Přál bych si, aby pocit soudržnosti nám všem zůstal co nejdéle – i poté, co budou odstraněny poslední následky povodní,“ řekl Gerard Ryan generální ředitel GE Capital Bank.

GE svým finančním darem přispěla na stavební úpravy povodní postižené základní školy, která slouží více jak 320 žákům. Ve škole byla zaplavena tělocvična (do výše 160 cm), pět učeben prvního stupně, kabinet, sklad učebnic, učebny základní umělecké školy, dále veškeré sklepy ve staré budově, kde bylo technické zázemí školní kuchyně, sklady, dílny školníka, kotelna a elektrorozvodna. I když výuka začala v této základní škole v improvizovaných podmínkách již loni v září, bylo nutné provést ještě řadu rekonstrukčních prací. Šlo například o rekonstrukci školní jídelny, tělocvičny a přízemí školy, na které byl použit i dar GE v objemu 1,4 mil. Kč.

Společnost GE se rozhodla finančně pomoci všem oblastem zasaženým letošními povodněmi. Ve spolupráci se společností Člověk v tísni při ČT byl v každém z postižených regionů (jižní Čechy, severní Čechy, střední Čechy) vybrán projekt. Na každý z těchto projektů věnovala GE po 1,4 milionech Kč. Vedle finančního daru v objemu 1,4 milionů korun, který směřoval do základní školy v Plané nad Lužnicí, GE přispělo také do dalších dvou povodněmi postižených oblastí. Ve středočeském kraji byla částka 1,4 mil. Kč určena na opravu základní školy v Dobřichovicích a stejný obnos byl věnován na rekonstrukci školní jídelny na základní škole ve Štětí v severních Čechách.

Vedle této pomoci se do pomáhání postiženým obcím zapojili i dobrovolníci GE. Společnost uvolnila své zaměstnance a poskytla jim nezbytné prostředky, aby mohli pomáhat ve vybraných obcích při odstraňování škod.

Vedle finančních darů směřovaných do konkrétních projektů (obnova základních škol) věnovala další ze společností GE působících v ČR - GE Medical System - Ministerstvu zdravotnictví České republiky speciální lékařské přístroje. Šlo o defibrilátory a monitory životních funkcí v hodnotě 120 tis. EUR (přibližně 3,6 milionů Kč).

Pro postižené občany a společnosti České republiky nabídla GE speciální povodňové produkty a služby, zaměřené na získání snadného přístupu k hotovosti, snadnému nákupu nového vybavení domácností nebo k nákupu či opravě bytu nebo domu.

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank