GE Money získala mezinárodní ocenění v soutěži Retail Banker International Awards 2006

Společnost GE Money byla na vyhlášení výsledků Retail Banker International Awards 2006 oceněna jako nejlepší nebankovní subjekt. Prezident a CEO GE Money pro region EMEA (Evropa, střední Východ a Afrika), William H. Cary, převzal ocenění na slavnostním ceremoniálu v Londýně, který se konal u příležitosti 25. ročníku Mezinárodního bankovního fóra pro drobnou klientelu.

Ocenění vyzdvihuje úspěšný vstup značky GE Money na trh společně s jejím jedinečným obchodním modelem, který porota popsala následovně: „Společnost GE Money přivedla k dokonalosti svůj přístup, v jehož rámci na některých trzích s bankami přímo soutěží, na jiných s nimi uzavírá partnerskou spolupráci a příležitostně se stává bankou.”

Při přebírání ocenění jménem společnosti GE Money vystoupil prezident a CEO GE Money EMEA William Cary. „Společnost GE Money je potěšena, že byla oceněna jako nejlepší nebankovní soutěžící tak ctihodnou porotou,“ řekl William Cary.

Ocenění se uděluje v patnácti samostatných kategoriích a porota hodnotí nejlepší postupy a úspěchy jednotlivých společností v odvětví za posledních dvanáct měsíců.

Odborná porota se skládala z novinářů VRL KnowledgeBank a externích zástupců včetně významných představitelů agentur Accenture, Boston Consulting Group, Capco, Edgar Dunn
a Mercer Oliver Wyman, doplněných o nezávislé analytiky a konzultanty, kteří se specializují na finanční služby pro drobnou klientelu.

Obchodní prostředí je pod tlakem stále rostoucí konkurence. V tomto prostředí odvětví čelí stále větším výzvám v oblasti inovace a flexibility. Tato ocenění se udělují za nejlepší postupy a inovaci v odvětví.

„Inovace a flexibilita byly klíčem růstu GE Money. Flexibilita a skutečnost, že jsme náš obchodní model a přístup, o němž porotci hovořili, přivedli k dokonalosti, nám umožnily organický růst prostřednictvím nejlepších partnerství a společných podniků, stejně jako strategických akvizic, které nám umožnily využívat příležitostí na každém z padesáti tří trhů, na nichž svou obchodní činnosti provozujeme.
Jménem našich zaměstnanců, bez jejichž práce bychom toho nedosáhli, je mi potěšením toto ocenění převzít,” dodal William Cary.

Společnost GE Money byla rovněž nominována mezi nejlepšími v kategorii s názvem „nejlepší marketingová strategie”.


Hugh Gillanders

viceprezident pro komunikace
GE Money EMEA
Tel.: +353-87-2568347
E-mail: Hugh.gillanders@ge.com <mailto:Hugh.gillanders@ge.com>