GE Money získala druhé místo v České ceně za PR

V prestižním ocenění Česká cena za PR se GE Money s projektem „Výzkumy jako nástroj pro trvalé zvýšení publicity a vnímání firmy jako odborníka“ umístila na druhém místě v kategorii Finanční trhy a služby. Galavečer, během kterého byly vyhlášeny nejúspěšnější PR projekty za loňský rok, proběhl 9. června v hotelu Marriot v Praze.

„Projekt Výzkumy jako nástroj pro trvalé zvýšení publicity a vnímání firmy jako odborníka vychází z myšlenky realizovat a využít mezinárodní průzkumy postojů, vztahů a chování lidí, jakož i faktických informací týkajících se jejich životního stylu, plánů a vlastnictví, jako nástroj masové publicity společnosti a jejího kontinuálního udržování,“ říká Roman Frkous, ředitel komunikace GE Money. „Hlavním cílem projektu je právě ona masová a rovněž dlouhodobě udržovaná publicita a díky ní i posílení vnímání společnosti coby tržního experta, odborníka na finance a finanční potřeby lidí. Klíčový z hlediska naplnění cíle projektu byl také strategický plán a načasování realizace a medializace průzkumů,“ dodává Roman Frkous.

Nejedná se o tradiční využití existujících průzkumů, nýbrž o účelovou realizaci průzkumů s cílem jejich využití pro komunikaci mediím. Díky tomu, že se českému týmu komunikace podařilo získat pro realizaci projektu také další komunikační týmy GE Money ze zahraničí, bylo možné spojit finanční prostředky, know-how a úsilí všech k tomu, aby výzkumy byly značně rozsáhlé a projekt mohl být realizován a využit i napříč participujícími zeměmi.

Exekuce projektu spočívala v realizaci a komunikaci výsledků čtyř mezinárodních výzkumů proběhnuvších se zhruba čtyřměsíčním odstupem. Všechny 4 výzkumy zjišťovaly postoje, vztahy a chování lidí v různých oblastech jejich života – bydlení, vztah k autům a řízení, rodinný rozpočet a nakupování vč. specifik vánočních nákupů - , ale neptaly se pouze na kvantifikovatelná data jako počet aut v rodině, výše příjmů, úspor nebo plánovaná investice do bydlení. Atraktivita průzkumů byla dána zejména otázkami směřujícími do oblasti lidských pocitů, názorů a vztahů. Zaměření průzkumů bylo voleno s ohledem na oblasti působení společností GE Money v zemích, které se do projektu zapojily, charakter průzkumů byl výhradně podřízen následnému využití pro PR.

  1. Průzkum na téma bydlení (realizace srpen-září 2007; komunikace říjen 2007)
  2. Průzkum na téma jací jsme řidiči (realizace leden- únor 2008; komunikace duben 2008)
  3. Průzkum na téma rodinné formace (realizace červenec - srpen 2008; komunikace září 2008)
  4. Průzkum na téma nakupování (realizace září-říjen 2008; komunikace listopad 2008)
Realizátorem průzkumů pro GE Money byla ve všech případech společnost TNS AISA. Využití těchto výzkumů pro účely public relations zajišťovala pro GE Money agentura Ogilvy Public Relations.

Slavnostní vyhlášení letošního ročníku Český cen za Public Relations proběhlo 9. června v Prague Marriott Hotel Praha 1. Nejlepší projekty v každé kategorii vybírali ve dvoukolovém hodnocení odborníci a osobnosti působící v public relations a příbuzných oborech. Porotci byli vybráni s ohledem na své zkušenosti a schopnost objektivně posoudit kvalitu projektů. Důležité byly různorodé profesní zkušenosti. Hodnotili i zahraniční odborníci. Při vytváření metodiky hodnocení projektů se APRA inspirovala mezinárodně uznávanými cenami v oboru public relations - SABRE Awards.

Milan Kříž,
tiskový mluvčí GE Money