GE Money v roce 2005 věnovala na charitativní projekty přes milion korun

GE Money se v loňském roce soustředila zejména na pomoc na regionální úrovni - šlo především o konkrétní dary, které směřují k zdravotně či mentálně postiženým dětem. GE Money se také aktivně zapojila do pomoci při živelných pohromách - vlnou tsunami postiženým oblastem věnovala společnost více než čtvrt milionu Kč. Přes 130 vrcholných manažerů GE Money z ČR i SR se navíc podílelo na pracích na obnovu poničených Tater.

„Základem našeho přístupu k charitativním aktivitám je, aby k sobě dárce a obdarovaný měli blízko a pomoc byla co možná nejkonkrétnější. Proto také téměř tři čtvrtě milionu směřovali naši regionální manažeři na konkrétní potřebné věci, určené především zdravotně postiženým dětem, ale nejen jim,“ řekl Gerard Ryan, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank.

V loňském roce tak např. GE Money věnovala prostředky východočeské Hamzově léčebně v Lužích, která si díky tomu mohla koupit vertikalizační stůl pro léčbu páteře. V západních Čechách zase GE Money financovala prázdninový pobyt pro děti z SOS vesniček. V severomoravských Bernarticích nad Odrou pomohla GE Money s nákupem pomůcek pro nevidomého chlapce, který navštěvuje tamní mateřskou školu.

Na počátku roku 2005 se GE Money zapojila do pomoci oblastem jižní a jihovýchodní Asie postižených ničivými povodněmi. GE Money Bank převedla na konto Českého červeného kříže veškeré příjmy z poplatků ve výši 43 tisíc Kč za platební příkazy svých klientů, které směřovaly na účty pěti charitativních organizací. Český červený kříž také obdržel téměř 77 tisíc Kč, které přidali sami zaměstnanci banky, a dalších 243 tisíc Kč od GE Money Bank.

Dobrovolnická organizace ELFUN, která je tvořena zaměstnanci GE, pomáhala při další živelné pohromě. Zaměstnanci GE Money z ČR a ze Slovenska se také zapojili do obnovy Vysokých Tater, které zasáhla v první polovině roku 2005 ničivá vichřice. Už v květnu roku 2005 se 97 zaměstnanců podílelo na likvidaci škod, které vichřice napáchala. Během 2100 pracovních hodin se jim podařilo vyčistit přibližně 5 hektarů zničeného lesa nad zubačkou ve Starém Smokovci.

Další aktivitou v rámci obnovy tatranské přírody byl pracovní program zaměřený na odstraňování škod po katastrofách a nedávných ničivých požárech, jehož se zúčastnilo 130 vrcholných manažerů skupiny GE Money z České a Slovenské republiky. Management z ČR a Slovenska se zaměřil na oblast Štrbského Plesa, kde během dvou odpolední vyčistil téměř 8 hektarů poničeného lesa.

V České republice působí ELFUN od roku 2000 a za dobu své existence se jeho příznivci podíleli již na desítkách aktivit. Dobrovolníci z ELFUNu zorganizovali v posledních letech například dárcovství krve ve spolupráci s Červeným křížem, čištění Moravského krasu a chráněné rezervace Pálava, sbírku plenek pro Dětský domov Charlotty Masarykové na Zbraslavi, pomohli s organizací letního tábora pro handicapované děti z občanského sdružení Hafík a uspořádali akci s handicapovanými dětmi a dospělými z občanského sdružení Duha.

GE Money, pod kterou v České republice patří GE Money Bank, GE Money Multiservis a GE Money Auto a na Slovensku GE Money Multiservis a GE Money Auto, pomáhá ve třech hlavních oblastech - vzdělání, pomoc dětem a hendikepovaným spoluobčanům a ochraně životního prostředí. Jejich pomoc oceňují organizace pracující se zdravotně postiženýma a sociálně znevýhodněnými dětmi nebo dospělými, dětskými domovy, centra náhradní rodinné péče, neziskové organizace, které se zaměřují na uvedené oblasti, základní školy, vzdělávací centra a mnoho projektů na obnovu přírody a zeleně.


Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank