GE Money Účetní roku 2008: nejlepší účetní ČR získá prestižní titul a zájezd na Bali

Společnost Cígler Software vyhlašuje již čtvrtý ročník soutěže GE Money Účetní roku 2008. Vítěz soutěže, která probíhá pod odbornou garancí Komory certifikovaných účetních, získá titul „Účetní roku 2008“ a zájezd pro dvě osoby na exotické Bali v celkové hodnotě 120 tisíc korun.

Společnost Cígler Software ve spolupráci s GE Money Bank a dalšími významnými partnery vyhlašuje již čtvrtý ročník soutěže GE Money Účetní roku 2008, která si klade za cíl najít nejlepšího účetního v České republice, a pozvednout tak prestiž této stále poněkud opomíjené profese, která patří ve vyspělých ekonomikách k jedné z nejprestižnějších.

Jako přední český producent ekonomických a informačních systémů dobře známe a chápeme zodpovědnost, kterou mají účetní, daňoví a účetní poradci, auditoři, ekonomové a další profese, zabývající se účetnictvím a financemi. Chceme ocenit jejich práci, zvýšit jejich prestiž a motivovat je k dalšímu vzdělávání v oboru a věříme, že soutěž GE Money Účetní roku 2008 k tomuto cíli významně přispívá,“ říká Martin Cígler, předseda představenstva Cígler Software.

„Snažíme se vždy podporovat v lidech to nejlepší, ať už se jedná o naše zaměstnance, české olympioniky nebo právě účetní. Vážíme si jejich profesionality a jsme rádi, že můžeme k jejich úspěchu také přispět,“
říká Daniel Mikeš, manažer týmu neúvěrových produktů GE Money Bank.

Soutěže GE Money Účetní roku 2008 se může zúčastnit každý občan České republiky starší 18 let, který ovládá účetnictví. Není důležité dosažené vzdělání, profesní postavení nebo používaný ekonomický software. O úspěchu v soutěži rozhodují pouze odborné znalosti, prokázané ve třech kolech soutěže. První dvě, základní a semifinálové, se odehrávají formou on-line testů znalostí účetnictví na internetových stránkách akce. Rozhoduje správnost odpovědí soutěžících i jejich rychlost. Sto finalistů se pak utká osobně o titul a atraktivní ceny formou písemných testů za dohledu odborné poroty ve finále, které se letos koná 7. října 2008 v Brně.

Soutěž dále podporují společnosti ACCA Prague, DATEV.cz, J.K.R., KARAT Software, LCS International a Microsoft ČR, odborným garantem je Komora certifikovaných účetních. Vítěz soutěže získá titul „Účetní roku 2008“ a zájezd pro dvě osoby na exotický ostrov Bali. Pro druhého v pořadí je připraven LCD televizor Panasonic, pro třetího GPS navigace. Atraktivní ceny čekají v doprovodné soutěži i na nejlepší uživatele ekonomických a informačních systémů MONEY, BYZNYS, HELIOS a KARAT.

Další informace o soutěži GE Money Účetní roku 2008, pravidla, přehled cen, seznam partnerů a samozřejmě soutěžní formulář najdete na stránkách
www.ucetniroku.cz

Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank