GE Money pořádá v týdnu od 17. října Responsibility Week

Firmy patřící do skupiny GE Money organizují v týdnu od 17. října Responsibility week - týden odpovědného chování. Jde o mezinárodní aktivitu GE Money, Responsibility week tak proběhne nejen v ČR, ale ve všech evropských zemích, kde skupina působí. Hlavním cílem akce je zvýšit povědomí o odpovědném chování GE Money - a to jak při poskytování finančních produktů a služeb, tak ve vztahu k zaměstnancům a ke svému okolí.

Každý pracovní den týdne od 17. října bude v rámci Responsibility Week (týdne odpovědného chování) věnován jednomu tématu - pondělí zaměstnancům, úterý zákazníkům, středa okolnímu prostředí, čtvrtek etickým zásadám chování a podnikání a pátek firemním hodnotám GE.

„GE Money je společností, pro níž je odpovědné chování jedním ze základních pilířů podnikání. Právě to chceme demonstrovat v rámci Responsibility Week. Naší klíčovou hodnotou je chovat se vždy a za všech okolností eticky a odpovědně k našemu okolí - vůči našim zaměstnancům, vůči našim klientům i vůči prostředí, v němž podnikáme a žijeme,“
řekl ředitel divize compliance GE Money Petr Karel.

Pondělí
bude věnováno zaměstnancům GE Money, zvláště pak jejich vzdělávání a péči o zdraví a rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. V rámci dne mimo jiné proběhne den otevřených dveří pro rodinné příslušníky zaměstnanců. V centrále GE Money budou zaměstnancům k dispozici rotopedy - za každý ujetý kilometr pak společnost věnuje finanční částku na pomoc dvěma zaměstnankyním, které jsou po vážném úrazu či nemoci v těžké životní situaci.

Úterý
bude věnováno klientům. Na obchodních místech banky budou distribuovány informační materiály věnované odpovědnosti při poskytování finančních služeb - ty v sobě budou zahrnovat jak informace o odpovědném přístupu GE Money k poskytování úvěrů a dalších finančních služeb, tak i rady pro klienty, jak při výběru těchto služeb postupovat. Na stránce www.gemoney.cz budou připraveny nejen další informace, ale také chat s pracovníky GE Money. V úterý proběhne kulatý stůl s novináři o aktivitách a plánech GE Money v oblasti odpovědného chování při poskytování finančních služeb. „Chceme klientům nabízet služby a produkty, jejichž vlastnosti jsou snadno srozumitelné. Klienti také musí mít dostatek času a informací k tomu, aby mohli učinit kvalifikované rozhodnutí, zda je pro ně naše nabídka optimální,“ podotkl Petr Karel.

Odpovědný přístup GE Money k prostředí, ve kterém žijeme, bude tématem středy. Po dohodě s několika pražskými středními školami zaměstnanci GE Money uspořádají vzdělávací přednášky pro studenty těchto škol. Cílem je zvýšit vědomosti těchto mladých lidí o finančním trhu a připravit je prakticky na řešení budoucích otázek svých osobních financí. Společnost dále mezi svými zaměstnanci uspořádá motivační kampaň na dárcovství krve, jejímž cílem je získat řadu dobrovolných dárců krve po celé České republice i na Slovensku. Část dne rovněž zaměstnanci stráví dobrovolnickou prací ve prospěch svých komunit a zlepšení životního prostředí.

Ve čtvrtek se hlavním tématem stanou etické zásady podnikání. V rámci tohoto dne budou zaměstnanci především proškolováni v oblasti odpovědného přístupu ke klientům při poskytování finančních služeb.

Pátek
bude věnován firemním hodnotám GE. Cílem je formou vzdělávání i zábavných soutěží posílit mezi zaměstnanci znalost těchto hodnot a jejich pochopení pro odpovědný a férový přístup k ostatním kolegům, zákazníkům, obchodním partnerům i celé společnosti.


Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money