GE Money Manager umí víc, a to i díky klientům

Dnes aplikaci finančního plánování využívá přes 80 tisíc z nich

Osobní nastavení grafů zobrazujících rozdělení výdajů a příjmů do kategorií nebo možnost vyhledávání transakcí podle klíčových slov, to jsou jen dva příklady nových funkcí, které od začátku února nabízí aplikace GE Money Manager. Klienti si tuto nadstavbu Internet Banky, představenou loni v květnu, oblíbili natolik, že se stala nedílnou součástí plánování osobního rozpočtu. Aplikaci využilo již více než 80 tisíc z nich. Řada novinek v rámci GE Money Managera navíc vzešla z podnětů jeho „skalních fanoušků“, kteří tak vlastně pomáhají aplikaci vyvíjet. GE Money Manager je zdarma k dispozici všem uživatelům Internet Banky GE Money Bank.„Vylepšená verze aplikace GE Money Manager šetří čas a zvyšuje uživatelský komfort. Umožňuje především jednodušší a detailnější nastavení pravidel třídění a řazení transakcí do jednotlivých kategorií. Uživatelé mají možnost jednotlivé finanční operace vyhledat a zařadit například dle klíčových slov, konstantního či variabilního symbolu, ale i čísla SIPO,“ říká Ladislav Seifrt, Online Banking manažer GE Money Bank. Nástroje a funkcionality aplikace GE Money Manager zdokonalujeme také dle potřeb uživatelů na základě jejich zpětné vazby. Také proto počet uživatelů stále roste. Ke konci roku 2008 totiž tuto na českém trhu ojedinělou aplikaci využilo již více než 80 tisíc našich klientů, z toho polovina jí využívá pravidelně,“ dodává Ladislav Seifrt.

Zdokonalení stávajících hlavních funkcí, jakými jsou kategorizace transakcí, historie zůstatků a vizualizace či projekce osobního rozpočtu, přináší uživatelům ještě výraznější úsporu času, příjemnější obsluhu a lepší kontrolu jejich financí. Mezi nové funkce aplikace GE Money Manager patří především:

 


  • Možnost vyhledat transakci podle výrazu nebo slovního spojení, které by měla obsahovat.
     

  • Rozšíření kritérií pro nastavení pravidel kategorií - nově mají uživatelé možnost vymezit pravidlo i podle textu, který obsahuje, podle specifického nebo konstantního symbolu či spojovacího čísla SIPO.
     
  • Pravidla automaticky přiřazující transakce do jednotlivých kategorií lze nastavit již na stránce přehledu transakcí.
  • Možnost definovat účty (např. svoje vlastní), které se nemají zobrazovat v grafech na přehledu transakcí.


Na základě údajů, které uživatelé zadají do aplikace, se v grafech a tabulkách zobrazí výsledky hospodaření, ať již za uplynulé časové období nebo výhledově do budoucnosti. Klienti tak získávají dokonalý přehled o svých příjmech a výdajích. Všechny grafy a tabulky lze samozřejmě vytisknout nebo uložit přímo v Internet Bance. Ovládání usnadňuje přehledný design a příjemné uživatelské prostředí.

Hlavní funkcionality aplikace GE Money Manager:

Historie zůstatků
Základní funkce, která umožňuje ucelený pohled na stav portfolia za uplynulé čtvrtletí, pololetí nebo celý rok zpátky. Uživatelé si mohou libovolně volit, pro který z depozitních účtů chtějí zobrazit součet zůstatků na sloupcovém grafu.

Kategorie transakcí
Pomocí GE Money Managera si klienti snadno mohou udělat představu o tom, za co utrácí, bez nutnosti přenášení dat do externích programů. K jednotlivým transakcím lze přiřadit nadefinované kategorie, jako je například nájem, elektřina nebo dovolená. Kategorie lze přiřadit ručně při zadávání platby nebo automaticky pomocí nastavených pravidel. Aktuální stav se zobrazuje na koláčových grafech.

Osobní rozpočet
Třetí hlavní funkce je zaměřena na plánování rozpočtu a výhledy do budoucnosti. Po zadání pravidelných a plánovaných měsíčních příjmů a výdajů během roku a počátečního zůstatku se uživatelům graficky zobrazí předpokládaný stav jejich konta v následujících dvanácti měsících.

Milan Kříž,
tiskový mluvčí GE Money Bank