GE Money Manager: osobní finanční poradce v Internet Bance

S ním budete mít peníze dokonale pod kontrolou

GE Money Bank přichází na český trh s další unikátní novinkou. Uvedením GE Money Managera, jak se nová nadstavba Internet Banky nazývá, dostávají klienti do rukou praktický nástroj k efektivnímu řízení a plánování osobních financí. Prostřednictvím hlavních funkcí, jakými jsou kategorizace transakcí a historie zůstatků či osobního rozpočtu, mohou klienti nahlížet do své transakční minulosti i budoucnosti a optimalizovat své hospodaření. Výsledky se přehledně zobrazují na grafech či v tabulkách, a uživatelé tak získávají dokonalý přehled o svých příjmech a výdajích. Aplikaci GE Money Manager nabízí GE Money Bank jako jediná na trhu. Využívat ji mohou zdarma všichni uživatelé její Internet Banky.


„Naším cílem je prostřednictvím GE Money Managera vytvořit z Internet Banky nejen transakční, ale také plánovací a svým způsobem i vzdělávací prostředí, které našim klientům usnadní správu jejich financí. Nová aplikace jim názorně ukáže, jak jsou hospodární, a v blízké budoucnosti jim také poradí, jak mohou své finanční chování ještě zefektivnit,“ říká David Hlaváček, eBusiness manažer GE Money. „Při tvorbě aplikace jsme kladli důraz nejen na funkčnost, ale také na uživatelskou příjemnost, snadnost ovládání a přehledný design, na který jsou klienti Internet Banky zvyklí,“ dodává David Hlaváček.

O aplikaci GE Money Manager je mezi klienty velký zájem. V rámci zkušebního čtrnáctidenního provozu ji začalo využívat již 22 tisíc uživatelů Internet Banky. „Očekáváme, že si dlouhodobě najde oblibu asi 25 % aktivních uživatelů Internet Banky,“ dodává David Hlaváček. V České republice žádná banka aplikaci tohoto typu nenabízí. Inspiraci GE Money Bank čerpala z amerického trhu.

Funkcionality aplikace GE Money Manager:Historie zůstatků

Základní funkce, která umožňuje ucelený pohled na stav portfolia za uplynulé čtvrtletí, pololetí nebo celý rok zpátky. Uživatelé si mohou libovolně volit, pro který z depozitních účtů chtějí zobrazit součet zůstatků na sloupcovém grafu.

Kategorie transakcí
Pomocí GE Money Managera si klienti snadno mohou udělat představu o tom, za co utrácí, bez nutnosti přenášení dat do externích programů. K jednotlivým transakcím lze přiřadit nadefinované kategorie, jako je například nájem, elektřina nebo dovolená. Kategorie lze přiřadit ručně při zadávání platby nebo automaticky pomocí nastavených pravidel. Aktuální stav se zobrazuje na koláčových grafech.

Osobní rozpočet
Třetí hlavní funkce je zaměřena na plánování rozpočtu a výhledy do budoucnosti. Po zadání pravidelných a plánovaných měsíčních příjmů a výdajů během roku a počátečního zůstatku se uživatelům graficky zobrazí předpokládaný stav jejich konta v následujících dvanácti měsících.

Všechny grafy a tabulky lze samozřejmě vytisknout nebo uložit přímo v Internet Bance. Další funkce GE Money Managera nabídne GE Money Bank ještě v průběhu letošního roku.

Internet banku GE Money Bank nabídla klientům jako jedna z prvních bank již v roce 2001. Dnes ji využívá každý čtvrtý majitel účtu GE Money Bank a meziroční nárůsty uživatelů dosahují téměř 30 %. Nejvyužívanějšími službami u Internet Banky jsou zadání platebního příkazu, dobíjení kreditu do mobilního telefonu a nastavování trvalých platebních příkazů.


Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank