GE Money loni věnovala přes 7 milionů korun potřebným v České republice

Více než 7 milionů korun ve formě věcných darů, finančních příspěvků i dobrovolnické práce věnovala v loňském roce GE Money znevýhodněným dětem a dospělým v České republice. Nejvyšší částka je každoročně rozdělena desítkám projektů v rámci grantového Programu podpory potřebným, který je zaměřen na pomoc handicapovaným, na vzdělávání a ekologii. Jen za uplynulý rok byly takto rozdány věcné a finanční dary pro 70 neziskových organizací v celkové výši přes 3 miliony korun. Další stovky tisíc pak putovaly například Nadaci Terezy Maxové, Dětskému fondu OSN - UNICEF nebo na projekt finančního vzdělávání Rozumíme penězům. Nezanedbatelnou pomoc potřebným poskytli zaměstnanci GE Money, a to v rámci 4 111 hodin dobrovolnických prací.

„Naše charitativní projekty mají nejčastěji podobu dárcovství, podpory finančního vzdělávání, Cause Related Marketingu a dobrovolnických prací. S trochou nadsázky lze říci, že
není dne, abychom někde v České republice neorganizovali akci pro děti z dětských domovů, sázení stromů, malování školních tříd, darování krve, sbírku pro Pomocné tlapky a celou řadu dalších aktivit,“ říká Tina Theodorou, manažerka CSR projektů GE Money v ČR. A dodává: „Mám velkou radost především z toho, jak aktivní jsou v pomáhání naši zaměstnanci. Pokud bychom sečetli hodiny, které letos věnovali dobrovolničení, dostaneme se na úctyhodné číslo 4 111, což v přepočtu metodikou LBG spolu s manažerskými náklady činí více než 910 tisíc korun.“

Kromě grantů a dobrovolnické práce GE Money podporuje konkrétní projekty renomovaných charitativních organizací formou Cause Related Marketingu (CRM). Příkladem je spolupráce s fondem UNICEF, na jehož konto GE Money Bank přispívá 50 korunami za každý založený účet Dětský Genius. Jen od května, kdy byla spolupráce zahájena, do konce roku 2008 se podařilo tímto způsobem přispět 480 tisíci korunami. Takto vybrané peníze putují na projekt Nezávadná voda, jehož cílem je zabezpečit dětem v rozvojových zemích přístup k pitné vodě.

Další loňskou novinkou, která má rovněž podobu CRM, je navázání spolupráce s Nadací Terezy Maxové. V jejím rámci GE Money podpořila 340 tisíci korunami projekt Bav se a pomáhej, určený mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech. Prostřednictvím grantů je motivuje k zapojení do života komunity, ve které žijí.

Mezi významné příklady finančního dárcovství v uplynulém roce patří dále 200 tisíc korun věnovaných na rekonstrukci Slunečního domova pro mentálně postižené v rámci televizního pořadu Jak se staví sen nebo 530 tisíc korun darovaných občanskému sdružení AISIS na podporu projektu finančního vzdělávání Rozumíme penězům.

Prosincovou tradicí je pak nadělování dárků dětem v dětských domovech a dospělým v ústavech se speciální péčí. Zaměstnanci každoročně obdrží seznamy plné vánočních přání a sami se postarají o jejich splnění. Přestože se jedná o zcela dobrovolnou pomoc, dárků se pravidelně sejde víc než přání. Každý zaměstnanec obdaruje alespoň jedno dítě či dospělého, někteří dva i více. V průměru tak každoročně věnují dárky v hodnotě kolem 200 tisíc korun.


Milan Kříž,
tiskový mluvčí GE Money