GE Money kupuje polskou banku BPH

Akvizice BPH zařadí GE Money Bank mezi pět největších bank v Polsku

GE Money, dceřiná společnost a jedna ze dvou finančních divizí General Electric (NYSE: GE), podepsala dohodu se skupinou UniCredit o koupi polské banky BPH. Do konce tohoto roku se tak GE Money Bank S. A., jejímž prostřednictvím v Polsku GE Money působí, zařadí mezi pět největších bank na polském trhu z hlediska aktiv.

Akvizice bude dokončena po osamostatnění a převedení části BPH do banky Pekao (součást skupiny UniCredit). Druhá část BPH se stane majetkem GE Money. Tato transakce již byla schválena na valných hromadách akcionářů obou bank a nyní podléhá souhlasu polské komise pro bankovní dohled.

Podle podmínek dohody získá GE Money od skupiny UniCredit téměř 66 % akcií BPH. Transakce předpokládá také převzetí 49,9 % BPH TFI (obchodní jednotka BPH pro správu aktiv, kterou BPH dosud nevlastní), od společnosti CABET Holding, plně vlastněné pobočky Bank Austria Creditanstalt (součást skupiny UniCredit), společností GE Money. Dohromady vznikne „nová BPH“, již pod kontrolou GE Money.

Celková odměna za akvizici činí 854,9 milionu dolarů (625,5 milionu eur). K 31. prosinci 2006 měla nová BPH pro forma celková aktiva ve výši 2,9 miliardy dolarů (2,2 miliardy eur), čisté půjčky ve výši 1,8 miliardy dolarů (1,4 miliardy eur), vklady ve výši 1,6 miliardy dolarů (1,2 miliardy eur) a vlastní jmění ve výši 0,5 miliardy dolarů (0,4 miliardy eur). BPH TFI měla ve stejném období ve správě aktiva ve výši 2,4 miliardy dolarů (1,8 miliardy eur).

Před uskutečněním transakce je třeba splnit řadu podmínek, například je třeba získat potřebná schválení regulačních úřadů a orgánů pro ochranu hospodářské soutěže. Předpokládá se, že transakce bude dokončena do konce roku 2007.

Díky této akvizici získá GE Money přístup k univerzální bankovní infrastruktuře nové BPH a k síti zhruba 200 poboček. Nová BPH a stávající GE Money Bank v Polsku vytvoří diverzifikovanou síť (dohromady budou mít do konce roku zhruba 330 obchodních míst) a GE Money Bank se dostane mezi pět největších bank na polském trhu z hlediska aktiv. Společně budou mít kolem 6 900 zaměstnanců a širokou řadu produktů. Celková aktiva dosáhnou přibližně 7,3 miliardy dolarů (5,5 miliardy eur). Novou BPH povede i nadále dosavadní předseda představenstva a generální ředitel Józef Wancer.

Akvizice BPH naplňuje strategii GE Money ve střední a východní Evropě, tedy záměr investovat a budovat obchodní síť na klíčových, rozvíjejících se a vysoce růstových trzích. Urychlí zároveň přeměnu společnosti GE Money Bank v univerzální banku na polském trhu. GE Money v oblasti EMEA již provozuje univerzální banky v České republice a v Maďarsku a se svým partnerem Dogus Group má v Turecku většinový podíl ve třetí největší turecké soukromé bance - Garanti Bank.

William H. Cary, prezident a generální ředitel GE Money EMEA, k akvizici uvedl: „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo uzavřít dohodu o převzetí nové BPH. Tato investice pro nás představuje vynikající příležitost, jak můžeme rozšířit své působení na polském trhu, získat potřebnou velikost a urychlit naši přeměnu v univerzální banku. GE Money Bank zaznamenává v Polsku velký růst a nová investice je vyjádřením našeho dlouhodobého zaměření na tento trh a důvěry v budoucnost polského hospodářství.“

GE Money zaznamenala v Evropě v uplynulém desetiletí, kdy akvizicí získala první podnik ve Spojeném království, silný růst. V současné době působí v oblasti EMEA na 25 trzích a zaměstnává více než 24 tisíc lidí. Ve střední a východní Evropě je GE Money přítomna od akvizice banky Solidarność Chase DT v roce 1995 a v současnosti má obchodní jednotky pro bankovnictví a spotřebitelské finance v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku a v Turecku. V Polsku začala GE působit v roce 1992. Dnes zde zaměstnává 6 tisíc lidí a působí v řadě sektorů (např. spotřebitelské finance, sdělovací prostředky a technologie).


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank